luczniczka
tablica

7 czerwca 2021

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w zaprzyjaźnionym kole nr 22 SKMP ONZ

Dnia 01.06.202` wiceprezes SKMPONZ (prezes koła nr 1 ) uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w kole nr 22 w Grudziądzu. Podczas zebrania podsumowano cztery lata kadencji. Na kolejne lata wybrano nowy zarząd w identycznym składzie oraz komisję rewizyjną uzupełniając dwa wolne wakaty. Zabierając głos, kol. Keller przekazał życzenia od prezesa Zarządu Głównego SKMP ONZ i życzenia od członków koła nr 1 Na zakończenie koledzy z koła nr 22 wykonali wspólne pamiątkowe zdjęcie.