luczniczka
tablica

Udział członków SKMP ONZ koła nr 1 w Bydgoszczy w misjach poza granicami kraju

 

l.p. Nazwa misji Państwo Ilość uczestników z Koła nr 1 Odznaczenie medalowe misji
1 NNSC Neutral Nation Supervisory Commision Komisja Nadzwyczajna Państw Neutralnych
Korea

korea-pld korea-pln

3 order-korea
2 CCS International Commission for Control Supervision in Vietnam Międzynarodowa Komisja Kontroli I Nadzoru w Wietnamie
Wietnam

wietnam

0 order-wietnam
3 UNEF II United Nations Emergency Force Doraźne Siły Organizacji Narodów Zjednoczonych
Egipt

egipt

21 order-egipt
4 UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie
Liban

liban

51 order-liban
5 UNDOF United Nations Disengagement Force Siły Rozdzielająco – Obserwacyjne ONZ
Syria

syria

21 order-syria
6 UNPROFOR United Nations Protection Force Siły Ochronne ONZ
Jugosławia

jugoslawia

6 order-jugoslawia
7 IFOR/SFOR Implementation Force /Stabilisation Force BOŚNIA i HERCEGO- WINA
Jugosławia

jugoslawia

1 order-jugoslawia
8 KFOR Kosowo Force KOSOWO
Kosowo

kosowo

4 order-kosowo
9 UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission Międzynarodowa Misja Obserwacyjna Irak-Kuwejt
Kuwejt

kuwejt

1 order-kuwejt
10 UNMEE United Nations Mision in Ethiopia & Eritrea Misja ONZ w Etiopii i Erytrei
Etiopia

etiopia

1 order-etiopia
11 UNTAC United Nations Transitional in Cambodia Tymczasowa Administracja ONZ w Kambodży
Kambodża

kambodza

3 order-kambodza
12 MONUC United Nations Organization Mission in Democratic Republic of Congo Misja ONZ w Kongo
Kongo

kongo

1 order-kongo
13 AFOR Alied Force Wielonarodowe Siły NATO (misja humanitarna)
Albania

albania

1 order-albania
14 MND CS Multinational Division Central South Wielonarodowa Dywizja Centrum Południe
Syria

irak

13 order-irak
15 ISAF International Security Assistance Force Międzynarodowe Siły Wsparcie Bezpieczeństwa
Afganistan

afganistan

13 order-afganistan-1
16 UNOMIG United Nations Observer Mission in Georgia Misja Obserwacyjna ONZ w Gruzji
Gruzja

gruzja

1 order-gruzja
17 PKW EUFOR Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskie
Republika Czad

czad

1 order-czad
18 UNTAG United Nations Transition Assistance Group Namibia
Namibia

namibia

1 order-namibia
20 UNOMOT United Nations Mission of Observers in Tajikistan
Tadżykistan

tadzykistan

1 order-tadzykistan
21 MINURSO United Nations Mission for Referendum in Western Sahara Misja obserwacyjna
Sahara Zachodnia

sahara-zachodnia

0 order-sahara-zachodnia
22 OSCE/OBWE Organization for Security and Co– operation in Europe BOŚNIA , CHORWACJA
Bośnia i Hercegowina

bosnia

Chorwacja

chorwacja

2  
24 MINURCAT United Nation Mission in the Central Africa and Chad
Czad

czad

Republika Centralnej Afryki

republika-centralnej-afryki

1 order-czad-centralna-afryka

CZŁONKOWIE KOŁA NR 1 SKMP ONZ

I ICH UDZIAŁ W MISJACH POKOJOWYCH  I STABILIZACYJNYCH 

 

 1. NNSC – Neutral Nations Supervisory Commission KOREA   

LP

Nazwisko i mię

stop. wojsk.

termin udziału na misji

1

śp. MARZEC Jan

płk.

03.1956 r – 12.1956 r.

2

WĄSOWSKI Tadeusz

mł. chor..

08.1953 r. – 06.1954 r.

3

ZACHARA Bronisław

płk

05.1953 r.- 12.1953 r.         

2. ICCS – International Commission of Control and Supervision in Indochin WIETNAM

1

ś. p. GAŁECKI Jan

płk

02.1972 r.- 10.1973 r.

3. UNEF II – United Nations Emergency Force EGIPT

1

DZWONKOWSKI Antoni

 kpr.

12.1976 r. – 06.1977 r.

2

IGNACAK Stefan

chor

12.1978r. – 06.1079r.

3

KANTORSKI Bogdan

ppłk

11.1974 r.  – 06.1975 r.

4

KELLER Ryszard

płk

12.1978 r. – -06.1979 t.

5

KOZŁOWSKI Krzysztof

st. chor. szt.

11.1978 r. – -05.1979 r.

6

KRAUKULIS Roman

st.szer.

12.1975 r. – 06/1974 r.

7

śp. KUCHARSKI Bazyli

st. chor. szt.

12.1977 r. – 06.1978 r.

8

MUNIAK Wacław

kpr.

12.1976 r. – 06.1977 r.

9

NOWAKOWSKA Jadwiga

 pr. cyw.

12.1974 r. – 05.1975 r.

10

MAŃKOWSKI Roman

Szer.

11.1978 r. – 06.1979 r.

11

OBECNY Zygmunt

st. szer. 

05.1978 r. – 11.1979 r.

12

PROC Ryszard

st. szer.

06.1974 r. – 12.1974 r.

13

PRZESŁAWSKI Wojciech

ppłk

12.1975 r. – 06.1976 r.

14

PRZYJEMSKI Jerzy

mjr

12.1975 r. – 06.1976 r.

15

ROGALSKI Zbigniew

płk

11.1975r, – 06.1976 r.

16

SIUSZKO Andrzej

st. szer.

12.1975 r. – 06.1976 r.

17

ś. p. STOLARSKI Jan

st. kpr.

12.1975 r. – 06.1976 r.

18

ŚLIWA Lesław

st. szer.

12.1978 r. – 06.1979 r.

19

WITKOWSKI Jerzy

płk

01.1976r. – 06.1976 r.

20

WYSZYŃSKI Roman

p.c.

12.1975 r. – 05.1976 r.

21

ZACHARA Bronisław

płk

06.1975 r. – 06.1976 r.

01.1976 r. – 06/1976 r.

 

4. UNDOF – United Nations Disengagement Observer Force SYRIA

1

DEROL Ryszard

mł. chor.

10.1991 r.- 06.1992 r.

2

DUDZIK Jan

st. chor.

03.2003 r. – 03.2004 r.

3

GÓRSKI Krzysztof

płk

06.1991 r.- 02.1992 r.

4

GRZEBEL Janusz

st .chor. szt.

06.1986 r. – 12.1986 r.

5

HENDLER Andrzej

mjr

06.1986 r. – 11.1986 r.

6

JANKIEWICZ Jan

st. chor. szt.

12.1987 r. – 06.1988 r.

7

JAROSZ Lech 

ppłk

09.2000 r. – 09.2001 r.

8

JÓŹWIAK Piotr

st. chor.

12.2015r. – 12.2015 r.

9

KANTORSKI Bogdan

ppłk

02.1983 r. – 12.1983 r.

06.1989 r. – 02.1990 r.

02.1992 r. – 12.1992 r

10

KANTOWICZ Tadeusz

ml. chor

06.1986 r,- 12.1986 r.

11

KOWALCZYK Marek

st. chor. szt.

12.1987 r. – 06.1998 r.

06.1991 r. – 02.1992 r.

12

KOWALSKI Wiesław

st. chor. szt.

11.1984 r. – 05.1985 r.

13

KOZŁOWSKI Krzysztof

st. chor. szt.

06.1991 r.- 02.1992 r.

14

KOZŁOWSKI Wojciech

chor.

10.2003 r.- 10.2004 r.

15

KULIŃSKI Krzysztof

płk

12.1981 r.- 06.1982 r.

16

LASIK Zbigniew

st. chor. szt.

1986 r.

17

ŁACH Krzysztof

st. chor. szt.

03.2001 r. – 03.2002 r.

18

MARCINIAK Bogusław

ppłk

12.1985 r. – 06.1986 r.

19

PAWEŁCZAK Henryk

płk

12.1984 r. – 06.1985 r.

20

PŁONKA Jarosław

st. chor. szt.

12.1987 r.- 06.1988 r.

21

STRACH Grzegorz

st. chor. szt.

06.1980 r. – 12.1980 r.

5. UNIFIL – United Nations Interim Force in Lebanon LIBAN

1

CHLEBOSZ Krzysztof

mjr

06.2006 r. – 06.2007 r.

2

CIĘŻKI Zenon

st. chor. szt.

04.1994 r. – 04.1995 r.

3

CZAJA Zygmunt

mł. chor.

04.1997 r. – 04.1998 r.

4

DUROŁ Adam

ppłk

10.2001 r. – 112002 r.

5

DEROL Ryszard

mł. chor.

04.1997 r. – 04.1998 r. 

10.1999 r. – 10.2000 r.

6

DYBALSKI Wincenty

 

10.1996 r – 10.1997 r.

7

DYPOLT Paweł

st. sierż. szt.

04.2003 r. – 04.2004 r.

04.2005 r. – 04.2006 r.

8

FILARSKI Zbigniew

mł. chor.

04.2000 r. – 07.2001 r. 

9

GAGACKI Jan

ppłk

03.1995 r –  04.1996 r.

03.2000 r. – 04.2001 r.

10

GUTOWSKI Dariusz

płk

04.1995 r. – 04.1996 r.

10.1999 r. – 04.2001 r. 

11

INIARSKI Piotr

szer.

04.2000 r. – 04.2001 r.

11

JARZĘBOWSKI Andrzej

płk

03.1994 r. – 04.1995 r

10.1995 r. – 04.1997 r.

13

KANTOWICZ Tadeusz

mł.  chor.

04.1994 r. – -03.1995 r.

14

KAPAŁA Marian

płk

04.1997 r. – 04.1998 r.

15

KAPAŁA Monika

ppłk

10.1996 r. – 10.1997 r.

16

KAZMIERCZAK Krzysztof

st. chor. szt.

04.1999 r. – 10.1999 r.

17

KLYSZCZYŃSKI Zbigniew

płk

10.2000 r.- 10,2001 r.

18

KNASIAK Grzegorz

płk

04.1997 r. – 04.1998 r.

04.1999 r. – 04.2000 r.

19

KOSOBUCKI Jerzy

st. chor. szt. pil.

10.1996 r. – 10.1997 r.

10.1997 r. – 10.2000 r.

20

KOWALCZYK Marek

st. chor. szt.

04.1994 r. – 10.1995 r.

21

KOZŁOWSKI Krzysztof

st. chor. szt.

04.1997 r. – 04.1998 r.

04.2001 r. – 04.2002 r.

22

KOZŁOWSKI Wojciech

chor.

03.1995 r – 04.1996 r

10.1998 r. – 10.1999 r.

04.2001 r. – 04.2002 r.

23

KREFT Roman

st. chor. szt.

04.1996 r. – 04.1997 r.

10.2000 r. – 10.2001 r.

24

KULIKOWSKI Adam

mł.  chor.

04.1999 r. – 04.2000 r.

25

LANGNER Krzysztof

chor. szt.

10.1999 r. – 10.2000 r.

04.2002 r. – 10.2002 r.

04.2004 r. – 04.2005 r.

26

MAJEWSKI Mariusz

mł. chor.

04.1997 r.-04.1998 r.

27

MAŁKIŃSKI Józef

st. chor. szt.

04.2005 r. – 04.2006 r.

04.2008 r. – 10.2008 r.

28

MAZIERSKI Jerzy

ppłk

10.1995 r. – 10.1996 r.

10.1997 r. – 11.1988 r.

29

MRUGACZ Waldemar

mł. chor.

04.2009 r. -10.2009 r.

29

NIERODA Roman

mł. chor.

04.1999 r. – 04.2000 r.

04.2003 r. – 04.2004 r.

31

NITEK Edyta

chor.

04.2005 r. – 04.2006 r.

32

NOWAK Leszek

mjr

03.1994 r. – 4.1995 r.

33

NOWAK Sławomir

mjr

09.04.2008 r. – 10.2008 r.

33

OSTROPOLSKI Franciszek

płk

04.1996 r. – 04.1997  r.

34

OLESZKIEWICZ Ryszard

plut.

04.1094 r. –  04. 1995 r.

35

PATYK Władysław

mł.  chor.

03.1994 r. – 04.1995 r.

36

PŁOMIŃSKI Krzysztof

mjr

03.1994 r. – 04.1995 r.

03.1997 r. – 04.1998 r. 

04.2001 r. – 05.2002 r.

37

PRZEWIĘŹLIKOWSKI Mariusz

ppłk

02.2006 r. – 09.2006 r. 

38

śp. PUCIATA Andrzej

mł. chor.

04.1994 r. – 04.1995 r.

39

RATAJCZAK Andrzej

st. chor. szt.

04.2005 r. – 04.2006 r.

40

RATAJCZAK Grzegorz

ST. CHOR. SZT. 

04.1998 r.. – 04. 1996 r

41

śp. SAWCZUK Grzegorz

chor.

04.1999 r. – 04.2000 r.

10.2002 r. -10.2003 r.

42

śp. SIERADZKI Grzegorz

st. chor. szt.

04.2006 r. – 04.2007 r.

04.2008 r. – 04.2009 r.

43

SIUDA Dariusz

ppłk

04.2001 r. – 04.2002 r.

44

SPŁAWSKI Mieczysław

płk

10.1997 r. – 10.1998 r.

45

SZMYD Edgar

szer.

10.2000 r.-04.2001 r.

46

SZULERECKI Stanisław

mł.  chor.

04.2000 r. – 04.2001  .

04.2008 r. – 10.2008 r.

47

SZYCHULSKI Krzysztof

płk

11.1996 r. – 10.1997 r.

48

SZYMAŃSKI Roman

st. chor. szt.

04.1996 r. – 04.1997 r.

49

TALAGA Stanisław

chor. szt. mar.

04.1997 r. – 04.1998 r.

04.2001 r. – 04.2002 r.

04.2005 r. – 04.2006 r.

50

TRZCIŃSKI Eugeniusz

płk

03.1995 r. – 04.1996 r.

51

WASIUTA Marek

st. chor. szt.

10.1997 r. – 10.1998 r.

04.2003 r. – 04.2004 r.

04.2005 r. – 04.2006 r.

04.2007 r. – 10.2007 r. 

52

śp. WESOŁOWSKI Andrzej

płk

04.1996 r. – 04.1997 r.

53

WIŚNIEWSKI Jacek

st. sierż.

10.2001 r. – 10.2002 r.

54

ZIEMKIEWICZ Krzysztof

płk

04.1994 r. – 03.1995 r.

04.1996 r. – 04.1997 r.

55

ZWIEFKA Hubert

mjr

04.2004 r. – 04.2005 r.

 6. UNPROFOR – United Nations Protecion Force  b/JUGOSŁAWIA

1

DZIUBA Jan

st. szer.

12.1993 r. – 06.1995 r.

2

GAGACKI Jan

ppłk

03.1993 r. – 06.1994 r.

3

JOŃCZAK Karol

płk

06.1995 r. – 12.1995 r. 

4

KANTORSKI Bogdan

ppłk

09.1993 r. – 10.1994 r.

5

MAZIERSKI Jerzy

ppłk

10.1992 r. – 12.1993 r.

6

WITULSKI Arkadiusz

szer.

03.1993 r. – 06.1994 r.

 

7.   UNIKOM – United Nations Iraq – Kuwait Observation Mission KUWEJT

1

GAGACKI Jan

ppłk

09.1997 r. – 10.1998 r.

 

8.  MONUC- United Nations Organization Mission in the Republic of the Congo KONGO

1

NOWAK Leszek

mjr

12.2004 r. – 12.2005 r.

9. AFOR  /NATO/ – Albanian Force ALBANIA

1

GAGACKI Jan

ppłk

03.1999r. – 10.1999r.

10. OSCE/OBWE – Organization  for Security and Co – operation in Europe  BOŚNIA , CHORWACJA

1

KANTORSKI Bogdan

ppłk

11.1997 r. – 12.1997 r.

2

OSTROPOLSKI Franciszek

płk.

04.1999r. – 12.2000 r.

 

 11.IFOR / SFOR – Implementation Force / Stabilisation Force BOŚNIA i HERCEGOWINA

1

SIUDA Dariusz

ppłk.

04.1998 r. – 07.1999 r.

 
 12.UNTAC – United Nations Transitional Authority in Cambodia  KAMBODŻA

1

KULIKOWSKI Adam

mł. chor..

01.1993 r. – 09.1993 r.

2

SZYCHULSKI Krzysztof

płk

01.19930r. – 09.1993 r.

3

WITCZAK jarosław

chor. szt. 

07.1992 r. – 18.1993 r.

 

13. UNMEE – United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea ETIOPIA

1

GAGACKI Jan

ppłk

09.2001 r. – 05.2002 r.

 

14. UNTAG – United Nations Transition Assisstance Grup NAMIBIA

1

JANKIEWICZ Jan

st.chor. szt.

04.1989 r. – 1209.1989 r.

 

15.  UNOMIG – United Nations Observer Mission in Georgia GRUZJA

1

SIUDA Dariusz

ppłk

11.2005r. – 12.2006r.

 

16.  KFOR- KOSOWO FORCES KOSOWO

1 CZAJA Szymon mł. chor. 11.2011 r. – 05.2010 r.
2 GUTOWSKI Dariusz płk

 11.2005 r. – 03.2007 r.

3 LIPIŃSKI Jan ppłk

11.2013 R. – 05.2014 R.

4 śp. MAZUROWSKI Krzysztof kpt

11.2014 r. – 06.2015 r.

5 TALAGA Stanisław chor. szt. mar.

05.2014 r. – 12.2014 r.

 

17. EUFOR – European Forces Czad

1

WIŚNIEWSKI Jacek

st. sierż.

 04.2008 r. – 11.2008

18. MMD CS  /NATO/ – Multinational Division Central – South IRAK

1

BUDZYŃSKI Jacek

chor.

01.2004 r.- 07.2004 r.

2

BUSZKA Grzegorz

gen. bryg.

01.2004 r. – 07.2004 r. 

07.2006 r. – 01.2007 r. 

4

CZAJA Szymon

mł. chor. 

01.2005 r. – 07.2005 r.

07.2006 r. – 01.2007 r.

5

DUROŁ Adam

ppłk

02.2004 r. – 08.2004 r.

6

GAGACKI Jan

ppłk

01.2004 r. – 08.2004 r.

7

JANKOWSKI Stanisław

ST. CHOR. 

07.2004 r. – 01.2005 r.

8

JARZĘBOWSKI Andrzej

płk

06.2003 r. – 12.2003 r.

9

KAPAŁA Monika

ppłk

01.2004 r. – 07.2004 r.

10

NITEK Edyta

chor.

08.2003 r. – 02.2004 r.

11

SZULERECKI Stanisław

mł .chor.

01.2005 r. – 07.2005 r.

07.2006 r. – 02.2007  r.

12

SZYCHULSKI Krzysztof

płk

08.2003 r. – 01.2004 r.

13

WIŚNIEWSKI Jacek

st. sierż.

01.2004 r. – 07.2004 r.

 

19. ISAF  /NATO/ – International Security Assistance Force AFGANISTAN

 

1

 

BUDZYŃSKI Jacek

chor.

10.2007 r. – 05.2008 r.

10.2009 r. – 05.2010 r.

10.2011 r. –  05.2012 r.

2

BUSZKA Grzegorz

gen. bryg.

05.2008 r. – 10.2008 r.

3

CIEŚLIK Stanisław

ppłk

10.2007 r. – 06.2008 r.

4

DOLIŃSKI Janusz

kpt.

12.2008 r. – 06.2009 r.

5

DUROŁ Adam

ppłk

10.2007 r. – 05.2008 r.

6

JANKOWSKI Stanisław

st. chor.

05.2010 r. – 10.2010 r.

12.2007 r. – 05.2008 r.

7

KACZMAREK Przemysław

plut.

10.2008 r. – 04.2009 r.

8.

KUJAWA Daniel

st. szer.

10.2010 r. – 03.2011 r.

04.2011 r. – 11.2011 r.

9

MURAWIAK Grzegorz

st. szer.

04.2011 r. – 10.2011 r.

10

 śp. SIERADZKI Grzegorz

st. chor. szt.

03.2010 r. – 04.2011 r.

11

SZULERECKI Stanisław

mł. chor.

09.2009 r. – 05.2010 r.

12

SZYMAŃSKI Roman 

st. chor. szt.

03.2003 r. – 04.2004 r.

13

WASIUTA Marek

st. chor. szt.

10.2008 r. – 05.2009 r.

10.2010 r. – 04.2011 r.

10.2011 r. – 06.2012 r.

07.2012 r. – 10.2012 r.

14.

ZALETA wOJCIECH

MŁ. CHOR.

10.2009 R. – 05.2010 R.


CZŁONKOWIE HONOROWI

1 KOZŁOWSKI Jerzy
płk  
2 KUBALEWSKI Józef
płk
 

 

CZŁONKOWIE  WSPIERAJĄCY

1 BILSKI Wojciech
 ppłk  
2 GAŁECKA Teresa
 Pani  
3 KOZŁOWSKA Ewa Pani  
4 STRACH Urszula
Pani