Warning: Undefined variable $ub in /home/platne/serwer154397/public_html/skmponz.bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/platne/serwer154397/public_html/skmponz.bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Prace Zarządu Koła
luczniczka
tablica

Prace Zarządu Koła

Idź do:

Archiwum za rok 2023

Posiedzenia Zarządu Koła w dniu 09.02.2023 r

W dniu 09.02.2023 r. odbyło się (ograniczone ze względu na poważną chorobę trzech członków Zarządu) posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

 1. Zatwierdzono Ramowy Plan Zamierzeń koła nr 1 SKMP ONZ na rok 2023.
 2. Przedyskutowano główne zadanie roku, tj. organizację i przeprowadzenie zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła oraz wybór delegatów na VI Zjazd Stowarzyszenia. Planowany termin do ustalenia w toku planistycznym, jednak nie później niż do pierwszego tygodnia września 2023 roku.
 3. Ustalono, że tradycyjne już nasze spotkanie pn. „Ława Piwna” odbędzie się w Mesie Oficerskiej w dniu 28.04.2023 roku o godzinie 17.00
 4. Ustalono datę obchodów Dnia Weterana w bieżącym  roku na 26.05.2023 godz.17.00. Jak zwykle spotykamy się przed Muzeum Wojsk Lądowych, gdzie złożymy wiązankę kwiatów przed Tablicą pamiątkową a następnie przejdziemy do Mesy Oficerskiej.
 5. Zarząd koła apeluje do naszych członków i sympatyków o przekazania 1,5 % podatku dla naszego Stowarzyszenia. Nr KRS na dole strony „O nas”. Jednocześnie informujemy, że na wniosek Zarządu Koła Zarząd Główny przyznał bezzwrotne zapomogi dwóm naszym członkom.
 6. Przyjęto informację o zmianie producenta naszego pamiątkowego Medalu „Gwiazda Weterana”. W tym roku podczas Ławy Piwnej oraz podczas obchodów Dnia Weterana 23 członków naszego koła zostanie wyróżnionych „Gwiazdą Weterana”

 

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Archiwum za rok 2022

Posiedzenia Zarządu Koła w dniu 16.11.2022 r

W dniu 16.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

 1. Przeprowadzono analizę opłacania składek członkowskich.
 2. Zdecydowano, że nasze doroczne spotkanie opłatkowe odbędzie się w dniu 19.12.2022 roku, początek o godz. 17.00. Ze  względu na panującą inflację oraz bardzo rosnące koszty wszelkiego rodzaju usług, Koło pokryje jedynie 50 % kosztów spotkania. Pozostałą część w wysokości 30 zł/osobę uczestnicy wpłacą skarbnikowi Koła przy wejściu na spotkanie. Ze względów organizacyjnych prosi się o punktualne przybycie. 
 3. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu opłatkowym prosimy zgłosić telefonicznie do skarbnika Koła, kolegi Wojtka Kozłowskiego tel. 602 380 159 w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12.00 dnia 09.12.2022.
 4. Informujemy, że  na nasze spotkanie opłatkowe wysłaliśmy dwa zaproszenia dla osób z nami współpracujących: pani ppłk Katarzynie Fiedur, dowódcy Oddziału Zabezpieczenia JFTC oraz pani Karolinie Grzybowskiej, kierownika internatu JFTC.
 5. Informujemy, że na nasz wniosek jedna osoba otrzymała z Zarządu Głównego bezzwrotną pomoc socjalną. 

 

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski 

Posiedzenia Zarządu Koła w dniu 30.08.2022 r

W dniu 30.08.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

 1. Przedyskutowano wszystkie sprawy dotyczące planowanego wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego SKMP ONZ w Bydgoszczy.  Podzielono zadania oraz wyznaczono osoby funkcyjne. Posiedzenie odbędzie się  zgodnie z planem w dniach 21 – 23.09.2022r.
 2. Ustalono, że podobnie jak w roku ubiegłym,  zorganizujemy tzw. „Ławę Piwną”. Odbędzie się ona w dniu 12.10.br w Mesie Oficerskiej o godz. 17.00.
 3. Zarząd Koła wyraża wielkie podziękowanie wszystkim dwudziestu darczyńcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Zebrane pieniądze zostały przekazane dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ w dniu 1.09.2022 r. Środki te zostaną  wykorzystane w celu ułatwienia integracji dzieci ukraińskich w Polsce

 

Za Zarząd Koła nr 1 SKMP ONZ

Andrzej Jarzębowski 

Posiedzenia Zarządu Koła w dniu 11.08.2022 r.

W dniu 11.08.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

 1. Omówiono przygotowania do planowanego na dni 21 – 23. 09.2022 posiedzenia Zarządu Głównego SKMP ONZ w Bydgoszczy. Pistawiono zadania w zakresie dokumentacji, transportu i logistyki konferencji. 
 2. Dokonano oceny stanu realizacji na dzień dzisiejszy apelu o pomoc dzieciom ukraińskim uczącym się w Szkole Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ. Zebrane środki zostaną przekazane Szkole w dniu 1 września br. Osoby chętne do pomocy mogą dokonywać wpłat do 31 sierpnia br.
 3. Przedyskutowano główne plany i zamierzenia Koła nr 1 planowane do realizacji w roku 2023.
 4. Omówiono sprawę pomocy naszemu koledze weteranowi, będącemu w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej.

Za Zarząd koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenia Zarządu Koła w sprawie obchodów DNIA WETERANA w dniu 12.05.2022

W dniu 12.05.2022 odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ. Podczas dzisiejszego posiedzenia jedynym tematem była organizacja Dnia Weterana w dniu 20 maja 2022 roku. 

Uroczystości Dnia Weterana składać się będą z dwóch części: części oficjalnej, która odbędzie się w Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia oraz z Festynu dla Weterana w Zespole pałacowym Ostromecko. W dniu wczorajszym prezes koła nr 1 wraz z zastępcą oraz organizatorami Festynu ze strony 1 BLog i Inspektoratu Wsparcia odbyli szczegółowy rekonesans miejsc, w których będą się odbywały imprezy. 

Na imprezę zapraszamy wszystkich naszych członków wraz z zonami / osobami towarzyszącymi.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan imprez:

 

Posiedzenia Zarządu Koła w dniu 07.04.2022

W dniu 07.04.2022 odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

 1. Przedyskutowano sprawę wycieczki członków Koła do Centrum Weterana w Warszawie.  Wyjazd sprzed Klubu Inspektoratu Wsparcia w dniu 23.04.2022 roku o godz.06.00. Przy okazji pobytu w Warszawie planujemy zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego.
 2. Omówiono plan obchodów garnizonowych Dnia Weterana. Przewidujemy następujący plan uroczystości w dniu 20.05.2022   
   • 10.00 – 11.00 Część oficjalna w Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia z licznymi zaproszonymi gośćmi. 
   • 11.30 – 12.30 Przejazd autobusami uczestników do Zespołu Pałacowo- Parkowego w Ostromecku
   • 13.00 – 18.00 Piknik Weterana w Zespołu Pałacowo- Parkowym w Ostromecku – przewidujemy liczne atrakcje , w tym koncert zespołu Żuki.
   • 22.05.2022 godz. 10.30 – Nabożeństwo Ekumeniczne w intencji Weteranów w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy. 
 3. Wstępnie omówiono plan wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego SKMP ONZ w Bydgoszczy w miesiącu wrześniu 2022 roku
 4. Wytypowano delegację naszego Koła do udziału w uroczystościach w dniu 27.05.2022 r. wręczenia sztandaru dla Koła nr 24 w Pile.
 5. Zdecydowano zaapelować do naszych członków o wsparcie akcji pomocy dzieciom ukraińskim uczącym się w Szkole Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ. Nasz apel dotyczy dobrowolnej wpłaty 1/12 składki rocznej (10 zł) na konto, na które zwykle wpłacamy nasze składki.  Uzyskane w ten sposób środki przeznaczymy na zakup materiałów i pomocy szkolnych dla dzieci ukraińskich.

Za Zarząd koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

 

Posiedzenia Zarządu Koła w dniu 01.03.2022

W dniu 01.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ

 1. Omówiono stan organizacji Garnizonowego Dnia Weterana. Garnizonowy Dzień Weterana zorganizowany  będzie w dniu 20 maja 2022 roku i przebiegać ma wg przykładowego planu w dwóch miejscach.
 2. Początek w Kinoteatrze Klubu IWsp SZ godzina 10.00;
 3. Podczas rozpoczęcia głos zabiorą zaproszeni goście;
 4. Po uroczystości w Kinoteatrze uczestnicy tzn Weterani misji poza granicami państwa zostaną przewiezieni autobusami na Piknik Weterana do Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku, gdzie będzie poczęstunek, grochówka wojskowa, grill itp….;
 5. Oprócz strawy dla ciała będzie też coś dla ducha – dla uczestników Pikniku wystąpi zespół Żuki i ich przyjaciele oraz dzieci z Klubu IWsp SZ;
 6. Ponadto przewidujemy wiele innych atrakcji, np. pokaz działania zespołu AT KW Policji, pokaz działania psów policyjnych, szkoły strzelców wyborowych itp.
 7. Przewidywany czas całości to godziny od 10.00 do 18.00
 8. W dniu 22 maja 2022 roku o godzinie 10.30 w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy przy ulicy Bernardyńskiej odbędzie się Nabożeństwo Ekumeniczne w intencji Weteranów

   Więcej informacji będziemy publikowanych na bieżąco…..

Informujemy jednocześnie że w dniu 19 marca 2022 roku Zarząd organizuje zwiedzanie DAG Fabrik Bromberg Eksplozeum zbiórka przed Klubem IWsp SZ w sobotę 19 marca o godzinie 9.30 wyjazd 10.00 Autobusem wojskowym – koszt  wstępu i przewodnika około 25 złotych od osoby.

 

Za Zarząd 

Andrzej Jarzębowski 

 

 

Posiedzenia Zarządu Koła w dniu 24.01.2022

W dniu dzisiejszym odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ.

Omówiono następujące sprawy:

 1. Przedyskutowano wstępny plan pracy Koła nr 1 SKMP ONZ na pierwsze półrocze 2022 roku. Ustalono, że w tym tygodniu zostanie opracowany sformalizowany dokument w tej sprawie.
 2. Wstępnie ustalono najważniejsze zamierzenia do których należą: wyjazd do Centrum Weterana w Warszawie, wycieczka i zwiedzania bydgoskiego Eksploseum, obchody Dnia Weterana. Omówiono zakres prac przygotowawczych, terminy realizacji oraz osoby odpowiedzialne. Szczegóły zostaną podane do wiadomości członkom koła, tak szybko jak będą ustalone.
 3. Zarząd widzi ogromną potrzebę zorganizowania ogólnego zebrania koła, jednak w dobie pandemii organizacja zebrania napotyka na szereg ograniczeń i problemów.
 4. Ustalono wstępnie termin kontroli rocznej dokumentacji Koła przez Komisję Rewizyjną.
 5. Zgodzono się, że najważniejszym sposobem komunikowania się i przesyłania informacji jest nasza strona internetowa, zarząd zachęca wszystkich członków do częstego zaglądania na naszą witrynę, której koszty utrzymania nie są małe. Istotne jest również aby osoby posiadające dostęp do Internetu powiadamiały koleżanki i kolegów nie korzystających z dobrodziejstwa Internetu (z którymi najczęściej się kontaktują) o ważnych przedsięwzięciach i zamierzeniach Koła.

 

Za Zarząd koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Archiwum za rok 2021

Posiedzenia Zarządu Koła w dniu 02.11.2021

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ.

Omówiono następujące sprawy:

 1. Pozytywnie rozpatrzono deklaracje o przyjęcie dwóch nowych członków naszego koła.
 2. Zarząd Koła pragnie przypomnieć wszystkim członkom artykuł naszego kolegi płk prof. Bronisława Zachary opublikowanego na naszej stronie w dniu 18 marca bieżącego roku na temat Covid-19 i celowości szczepień ochronnych. Rozwijająca się na nowo czwarta fala pandemii, wpłynęła na decyzję Zarządu Koła w sprawie naszej tradycyjnej kolacji wigilijnej i tzw. spotkania opłatkowego. Zdecydowano, że spotkanie odbędzie się w Mesie Oficerskiej w dniu 20 grudnia 2021 roku o godzinie 17.00. W spotkaniu będą mogli wziąć udział członkowie legitymujący się dowodem (świadectwem) szczepienia przeciwko Covid-19. Dodatkowo udział będą mogli wziąć osoby mające opłacone składki członkowskie, bowiem koszt imprezy pokrywamy w całości z naszych składek. Chęć udziału w spotkaniu (dla celów logistycznych) należy telefonicznie zgłosić skarbnikowi koła tel. 602 380 159 do dnia 10.12.2021 roku.
 3. Omówiono dyscyplinę opłacania składek członkowskich. Na dzień dzisiejszy 24 osoby z naszego koła zalegają z opłaceniem składek za rok a nawet za dwa lata.
 4. Rozpatrzono kandydatury do uhonorowania aktywnych i opłacających składki członków naszego koła pamiątkowym medalem Gwiazda Weterana. Gwiazdy Weterana będą uroczyście wręczone podczas spotkania opłatkowego.
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 25.08.2021

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ.

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 1. Przyjęto informacje od skarbnika koła na temat naszych finansów. Sytuacja finansowa koła jest dobra, mimo faktu, że z naszych środków finansujemy wszelkie uhonorowania, medale i odznaczenia naszych członków (niestety np. Gwiazda Weterana i inne uhonorowania są płatna)
 2. Zarząd podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 8 nowych członków SKMP ONZ.
 3. Informujemy, że w Klubie Inspektoratu Wsparcia w drugiej połowie września, planowana jest wystawa całokształtu dorobku naszych Sił Powietrznych.
 4. Nadrabiając zaległości spowodowane pandemią, informujemy że w dniu 15 września 2021 roku o godzinie 17.00 organizujemy towarzyskie spotkanie członków naszego koła pod nazwą „Ława Piwna „. Podczas spotkania zostaną wręczone legitymacje członkowskie i certyfikaty nowym członkom. Spotkanie odbędzie się w Mesie Oficerskiej, nie będzie obowiązywał strój organizacyjny. Głównym celem spotkania jest pogłębianie integracji naszego środowiska oraz podzielenie się wspomnieniami z misji. Przy okazji warto podzielić się wspomnieniami na naszej stronie internetowej. Podczas spotkania nowi członkowie będą mieli możliwość nabycia krawata organizacyjnego oraz odznaki i plakietki Stowarzyszenia.
 5. Rozpatrzono wnioski do Zarządu Głównego o przyznanie certyfikatów ” Firma Przyjazna Weteranom”. Zarząd zdecydował o wystąpienie przyznanie tego certyfikatu następującym organizacjom:
   • Urząd Miejski Bydgoszcz;
   • 11 WOG w Bydgoszczy;
   • Klub Inspektoratu Wsparcia SZ RP;
   • Firma Mar Pol;
   • Restauracja Uniwersytecka w Bydgoszczy.
 6. Omówiono funkcjonowanie naszej strony internetowej, na której zanotowano już prawie 2 700 00 odsłon. Zdecydowano wyznaczyć dodatkową osobę z zarządu koła do awaryjnego prowadzenia strony.
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 28.04.2021

W dniu dzisiejszym odbyło się (ze względu na sytuację epidemiologiczną) posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ w trybie zdalnym.

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 1. Ustalono do końca szczegóły zamierzeń związane z wystawą pamiątek weteranów z naszego koła oraz pamiątek koła  z Grudziądza. Prace są na ukończeniu. Planujemy uroczyste otwarcie wystawy w dniu 17.05.2021 roku o godzinie 16.00. Przewidujemy, ze względów epidemiologicznych udział tylko zaproszonych gości, wśród których będą członkowie naszego koła wyróżnieni medalami oraz nowoprzyjęci członkowie naszego Stowarzyszenia. Wystawę można zwiedzać bezpłatnie na pierwszym piętrze klubu Inspektoratu Wsparcia w terminie od otwarcia do około 15.09.2021 roku w godzinach otwarcia klubu. Serdecznie zapraszamy.
 2. Jak informowaliśmy, na posiedzeniu Zarządu Koła w miesiącu styczniu, planowany przez Inspektorat Wsparcia festyn Weterani dla Weteranów, nie dojdzie do skutku z przyczyn od nas niezależnych. 
 3. Jednocześnie mając na względzie poprawiająca się sytuację epidemiologiczną, planujemy w dniu 28 maja br. o godz. 16.00 tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Weterana. Jak zwykle spotykamy się przed Muzeum Wojska Lądowych, skąd po złożeniu wiązanki kwiatów i odczytaniu przesłania Sekretarza Generalnego ONZ, przejdziemy do mesy Oficerskiej na spotkanie, którego nasi członkowie już się nie mogą doczekać. Podczas spotkania zostaną wręczone Gwiazdy Weterana oraz odznaczenia Stowarzyszenia wyróżniającym się weteranom. Koszt spotkania w całości pokrywamy z naszego funduszu. Chętni do udziału w Spotkaniu prosznie są o zgłaszanie swojego ak cesu do dnia 20 maja telefonicznie do skarbnika tel. :  602 380 159
 4. Skarbnik Koła przedstawił naszą sytuacje finansową oraz planowane wydatki w bieżącym roku. Wynika z tego sprawozdania, że aktualny stan naszego budżetu pozwala na realizację takich zamierzeń jak ; 
  • opłacenia Gwiazd Weterana w kwocie 2160 zł
  • opłacenie innych odznaczeń Stowarzyszenia w kwocie 1100 zł
  • opłacenie imprezy w Dniu Weterana w Mesie Oficerskiej w wysokości 2500 zł
  • przekazanie składek do Zarządu Głównego w wysokości 2370 zł
  • Zaplanowanie budżetu na spotkanie wigilijne 
  • inne wydatki związane z bieżąca działalnością naszego koła.

          Mając na względzie fakt, że do chwili obecnej jedynie 50 % składek za rok 2021 wpłynęło do Skarbnika oraz przewidywane wydatki, saldo naszego budżety jest bliskie zeru.  

 

 

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 01.04.2021

W dniu dzisiejszym odbyło się (ze względu na sytuację epidemiologiczną) posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ w trybie zdalnym.

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 • W pierwszej dekadzie maja bieżącego roku planujemy wspólnie z Klubem Inspektoratu Wsparcia organizację wystawy pamiątek weteranów z misji poza granicami kraju. Już mamy zadeklarowane, że koledzy z kół grudziądzkiego i pilskiego udostępnią swoje pamiątki. Jednocześnie jest prośba do członkiń i członków naszego koła o udostępnienie ciekawych zdjęć oraz pamiątek z misji. W ostatniej dekadzie kwietnia zbierać je będzie kolega Krzysztof Chlebosz w Klubie Inspektoratu Wsparcia. Pamiątki zebrane w pudełko, opisane nazwiskiem ich właściciela będą wszystkim zwrócone po zamknięciu wystawy. Planuje się, że wystawa potrwa od pierwszej dekady maja, poprzez okres wakacyjny do początku września.
 • Przy okazji inauguracji wystawy planujemy wystąpić do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o przyznanie instytucjom nas wspierającym „Certyfikatu dla firmy/instytucji przyjaznej dla weteranów działań poza granicami państwa”.
 • Rozpatrzyliśmy propozycje wyróżnienia Gwiazdą Weterana SKMP ONZ członków naszego Koła. Przyjęliśmy kilka kryteriów, między innymi aktywność w Stowarzyszeniu, wiek oraz opłacalność składek członkowskich.
 • Ze względu na nieobecność w spotkaniu (z przyczyn służbowych) skarbnika Koła, sprawy finansowe omówimy na następnym posiedzeniu.

 

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 27.01.2021

W dniu dzisiejszym z zachowaniem reżimu sanitarnego w sali konferencyjnej Klubu Inspektoratu Wsparcia odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1.

Przedyskutowano niżej wymienione tematy:

 1. Kol. Jarzębowski  zapoznał z postępem prac nad unowocześnioną wersją naszej strony internetowej. Ze strony Zarządu Koła prace zostały przyjęte z zadowoleniem, zaakceptowano aktualne dokonania w tej sprawie.
 2. Przedyskutowano odwieczny problem dyscypliny opłacania składek czł0nkowskich. Na dzień dzisiejszy mamy w Kole 12 osób niepłacących składki od ponad dwóch lat, oraz 26 osób zalegających opłacanie składek za rok 2020. Ustalono, że do wszystkich tych osób Prezes Koła wystosuje stosowne pismo z prośbą o konkretną deklarację tych członków w tej sprawie.
 3. Istnieje pilna konieczność zorganizowania Ogólnego Zebrania Koła, jednak z powodu pandemii już prawie dwa lata takiego zebrania nie było. Ze względu na sytuację epidemiologiczną utrudniającą nasze spotkania, mając nadzieję na poprawę sytuacji wstępnie zaplanowano przeprowadzenie Ogólnego Zebrania członków na koniec pierwszego kwartału 2021 roku. Zarząd planuje zorganizować Zebranie w kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia, bez przerw dyskusyjnych, z zachowaniem wszelkich możliwych ograniczeń sanitarnych.
 4. Inspektorat Wsparcia w Bydgoszczy planuje organizację w sobotę, poprzedzającą Dzień Weterana, wielkiego festynu pod nazwą Garnizonowy Festyn Weterani dla Weteranów.  Impreza planowana jest terenie Aeroklubu bydgoskiego z udziałem zespołu Żuki. Nasze koło będzie aktywnie partycypować w organizacji tej imprezy, do udziału w której planujemy zaprosić wszystkich naszych członków wraz z rodzinami. 
 5. Informujemy, że staraniem Zarządu przy wielkiej współpracy Klubu Inspektoratu Wsparcia „wyprodukowano” firmowe teczki, które będą nam przydatne przy wszelkiego rodzaju uroczystościach i spotkaniach. 
           
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Archiwum za rok 2020

Posiedzenie Zarządu w dniu 10.12.2020

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z tym obostrzenia sanitarne posiedzenie Zarządu Koła odbyło się metodą on-line.

 1. Załatwiono sprawy związane z wysyłaniem życzeń świątecznych. Zdecydowano wydrukowane przy pomocy kolegów z koła nr 22 z Grudziądza życzenia rozesłać do wszystkich naszych członków. Ponadto do wszystkich miejsc, gdzie polscy żołnierze pełnią służbę zagraniczną wysłać życzenia, które będą dołączane do paczek świątecznych.
 2. Ponadto wysłano życzenia do wszystkich osób współpracujących z naszym kołem.
 3. Informujemy, że otrzymaliśmy (na ręce prezesa koła) zaproszenie na uroczyste zakończenie służby wojskowej przez szefa 11 WOG pana ppłk Jana Lipińskiego.
 4. Ponadto otrzymaliśmy serdeczne podziękowania od Zarządu Głównego (w jego imieniu od sekretarza Generalnego) za pomoc w organizacji i aktywny udział w wyjazdowym rozszerzonym posiedzeniu Zarządu Głównego.
 5. Przedyskutowano dostępne dane na temat udziału naszych członków w wpłacaniu 1% naszych podatków organizacji pozytku publicznego jakim jest nasze Stowarzyszenie. w ubiegłym roku nasze koło wpłaciło na ten cel sumę 837 złotych. Powinniśmy  dołożyć więcej starań aby ta suma, z której przecież nasze koło też korzysta, w przyszłym roku znacznie się zwiększyła.
Za Zarząd koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 01.10.2020

 1. Przedyskutowano potrzebę zorganizowania zebrania ogólnego naszego koła oraz  jego prawdopodobną tematykę. Ze względu na zaostrzającą się sytuację epidemiologiczną COVID-19, Zarząd zdecydował o przełożeniu zebrania na termin późniejszy. Koleżanki i Koledzy zostaną powiadomieni o terminie zebrania, gdy sytuacja na to pozwoli.
 2. Przedyskutowano zasadnicze tematy odbytego niedawno wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia w Bydgoszczy i Grudziądzu. Jednocześnie informujemy Koleżanki i Kolegów, że całkowity koszt wyjazdowego zebrania w Bydgoszczy i Grudziądzu pokrył Zarząd Główny.
 3. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi naszego planu działania na przyszły rok, wysłano do komendanta 11 WOG poniższe pismo z załącznikiem:

 4. Zdecydowano o wystąpieniu do Zarządu Głównego z wnioskiem o wyróżnienie  Pamiątkową Gwiazdą Weterana 9 naszych członków. Przyznane medale zostaną wręczone na ogólnym zebraniu koła.
5. Ze względu na sytuację epidemiologiczną mocno dyskutowano nad celem i sposobem zorganizowania naszego dorocznego spotkania opłatkowego. Zdecydowano o zarezerwowaniu terminu w Messie Oficerskiej na dzień 22 grudnia 2020 roku, z możliwością odwołania  spotkania jeśli sytuacja pandemii nie ulegnie poprawie.
 
Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

 

Posiedzenie Zarządu w dniu 02.09.2020

Jedynym punktem posiedzenia w dniu dzisiejszym było szczegółowe omówienie programu Wyjazdowego Posiedzenia Zarządu Głównego w Bydgoszczy i Grudziądzu w dniach 10-13 września 2020 roku.

Ustalono i przydzielono zadania zgodnie z wcześniej przygotowanym i uzgodnionym planem posiedzenia.

Szczegółowy plan posiedzenia umieszczono w aktualnościach bieżących. 

Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 21.05.2020

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 
 1. Dyscyplina opłacania składek jest jednym z ważniejszych obowiązków członka naszego Stowarzyszenia. Niestety wielu członków lekceważy sobie ten problem, stawiając w trudnej sytuacji budżet Koła. Na skutek niepłacenia składek przez okres 2 lat, zgodnie z §24 pkt 1 ust b statutu Stowarzyszenia Zarząd podjął decyzję o skreśleniu z listy Stowarzyszenia 12 naszych członków. Zarząd wyśle pisemne propozycje decyzji do każdego z ww. osób i zgodnie ze statutem obowiązuje 30 dniowy termin na odwołanie się od tej decyzji. Zgodnie ze statutem decyzja o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia będzie dyskutowana i zatwierdzona na najbliższym ogólnym zebraniu Koła. Ze względu jednak na aktualną sytuację związaną z ograniczeniami epidemiologicznymi, w oczekiwaniu na decyzję zebrania, ze względów finansowych stan liczebny naszego koła ulegnie stosownemu zmniejszeniu w terminie 30 dni.
 2. Przedyskutowano propozycje wyróżnień pamiątkowymi medalami XX-lecia naszego Stowarzyszenia. Koszt medali będzie pokryty z budżetu Koła.
 3. Rozpatrzono propozycje wyróżnienia kilku naszych członków Złotym Medalem Za Zasługi dla SKMP ONZ. Zaproponowano wyróżnienie najstarszych wiekiem oraz stażem w naszym Stowarzyszeniu.
 4. W dobie Zagrożeń korona wirusem Covid-19, zachęcamy do przeglądania naszych stron internetowych..
 5. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią wirusa Covid-19, centralne obchody Dnia Weterana w dniu 29 maja 2020 roku w Lublinie, będą niestety z wiadomych względów okrojone. Szczegóły tej decyzji za  Centrum Weterana podamy w Aktualnościach w następnych dniach.
Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 04.03.2020 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Dokonano przeglądu dyscypliny finansowej koła. Niestety pewna grupa naszych członków nie opłaca  składek, wobec czego na wniosek skarbnika koła Zarząd zdecydował o przedstawieniu na najbliższym zebraniu ogólnym koła wniosku o skreślenie 10 osób z listy członków naszego Stowarzyszenia. 
 2. Ustalono ostatecznie termin zawodów strzeleckich pomiędzy kołem 22 z Grudziądza a kołem nr 1 z Bydgoszczy o puchar Prezesów. Zawody odbędą się pomiędzy drużynami 8-osobowymi,  na strzelnicy Zawiszy 28 marca 2020 roku o godzinie 12.00. Będzie ponadto możliwość sprawdzenia umiejętności strzeleckich przez naszych członków. Zapraszamy również rodziny. Przed zawodami, w salce na Zawiszy o godzinie 11.30 odbędzie się ogólne zebranie naszego koła.
 3. Rozpatrzono propozycje wyróżnienia członków naszego koła odznaczeniami Stowarzyszenia, które będą wręczane w Dniu Weterana.
 4. Członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia uprzejmie prosimy sie o przekazanie 1% swoich podatków z PIT . Nr KRS SKMP ONZ znajduje sie na naszej stronie głównej.
 5. Przyjęto propozycje organizacji w dniach 16 – 19.09.2020 roku spotkania z naszymi czeskimi kolegami z Brna. O szczegółach wyjazdu do Brna będziemy informowali na bieżąco.
 6. Rozpatrzono propozycję przyjęcia w poczet członków naszego koła kolegi mjr. Andrzeja Hendlera, uczestnika misji pokojowej UNDOF w Syrii w 1986 roku.
Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Specjalne posiedzenie Zarządu w dniu 19.02.2020 roku

 1. Podczas specjalnego połączonego posiedzenia Zarządu Koła z Komisją Rewizyjną dokonano podsumowania minionego roku budżetowego Koła oraz działania Zarządu.  Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała prowadzenie budżetu oraz przedstawiła wnioski w sprawie opłacalności składek przez członków Koła. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej będzie przedstawione na ogólnym zebraniu Koła.
 2. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że w dniu 26 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia (Bydgoszcz ul. Dwernickiego) odbędzie się otwarte spotkanie Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z weteranami. Spotkanie otwarte, wstęp wolny.
 3. Informujemy, że zgodnie z planem zamierzeń Koła na rok 2020 w dniu 28 marca 2020 roku, w sobotę o godzinie 12.00 na strzelnicy Zawisza organizujemy zawody strzeleckie o puchar Prezesa. Ponadto w tym dniu przed zawodami przewidujemy krótkie doroczne Zebranie koła w celu poinformowania członków o bieżących sprawach jak również zatwierdzenia wcześniejszych decyzji podjętych przez Zarząd.

 

Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 04.02.2020 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Na nasze pismo gratulacyjne do nowomianowanego dyrektora Centrum Weterana (tekst poniżej):      
 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 3. Otrzymaliśmy miłą odpowiedź:                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4. Omówiono sprawy rozwoju naszej strony internetowej.
 5. Podjęto decyzję o przyjęciu do naszego koła jako członka wspierającego kol. ppłk rez. Jerzego Breyera. Decyzje Zarządu kołą będą zatwierdzone na corocznym zebraniu koła.
 6. Koło nr 18 Koszalin organizuje w dniach 22-24 maja spotkanie integracyjne weteranów w m. Sarbinowo nad morzem. Chętni koledzy z małżonkami mile widziani. Przewidywany pełny koszt spotkania to 100 zł/osobę/dzień – razem koszt spotkania dla dwóch osób wyniesie 400 zł. Dojazd własny.. Zgłoszenia do kol. Kurowskiego tel. 696-761-185/
 7. W III dekadzie marca planujemy razem z kołem 22 z Grudziądza tradycyjne zawody strzeleckie na bydgoskiej Zawiszy o puchar Prezesów kól nr 1 i nr 22. Za organizację odpowiedzialni będą koledzy Jerzy Ptzyjemski i kol. Zygmunt Czaja. Zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w zawodach przyjmuje kol. Przyjemski tel.663-728-025.
 8. Przypominamy, że coroczne Święto Weterana będziemy obchodzić tradycyjnie przed Muzeum Wojsk Lądowych i w Mesie Oficerskiej w Bydgoszczy w dniu 29 maja 2020 roku. Planujemy zacząć o godzinie 17.00.
 9. Informujemy, że co dwa miesiące będzie sie ukazywał Biuletym Zarządu Głównego.. Wkrótce będzie widoczny na naszej stronie i prawdopodobnie na stronie Zarządu Głównego SKMP ONZ.
Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 14.01.2020 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Prezes naszego koła kol. R. Keller przedstawił najważniejsze punkty obrad plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego SKMP ONZ z dnia 11.02.2020 r:: 
 2. nowym Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego został jednogłośnie wybrany kol. Marek Sobieraj;
 3. na skutek niskiej aktywności rozwiązano koła nr 2 i 4;
 4. przyjęto po sprawozdaniu skarbnika preliminarz wydatków na 2020 rok;
 5. zarząd przyjął plan pracy na 2020 rok.
 6. Omówiono plan i nasz udział w I Biegu Weterana  „Śladami Niepodległości w 100. Rocznicę Powrotu Bydgoszczy do Macierzy oraz 20. Rocznicy Utworzenia SKMP ONZ.
 7. Informujemy koleżanki i kolegów, że nasze doroczne obchody Dnia Weterana działań poza  Granicami Państwa odbędą się jak co roku przed Muzeum WL oraz w Mesie Oficerskiej w dniu 29 maja 2020 roku. Spotykamy się o godzinie 17.00.
 8. Jak co roku w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00 w kinoteatrze IW SZ wyświetlane są filmy. Szczegóły można znaleźć na stronach klubu IW SZ . Seanse są bezpłatne.
 
Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Archiwum za rok 2019

Posiedzenie Zarządu w dniu 03.12.2019 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Przedyskutowano sprawy przestrzegania statutu Stowarzyszenia w codziennym życiu naszego koła, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących procedur.
 2. Zdecydowano, że coroczne, tradycyjne spotkanie opłatkowe odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 17.00, jak zwykle w mesie Oficerskiej IW SZ. Koszty spotkania pokryjemy z funduszy koła, przy okazji przypominając o terminowym opłacaniu składek członkowskich.
 3. Zarząd Koła rozważa, wzorem innych organizacji weteranów zagranicznych, wprowadzenie za symboliczną opłatą miniaturek emblematów naszych stopni wojskowych umieszczonych w klapach marynarek.
 4. Pozytywnie rozpatrzono prośbę kol. R. D. o umorzenie ze względu na trudną sytuację rodzinną, zaległych składek członkowskich.
 5. Omówiono dyskutowany szeroko problem Gwiazdy Weterana, pamiątkowego Medalu i sposoby oraz procedury jego przyznawania. Decyzję będzie podejmowała Kapituła Gwiazdy Weterana, a wręczać ją będzie Prezes Koła lub jego Zastępca jedynie podczas ważnych uroczystości lub uroczystych spotkań koleżanek i kolegów.
 6. Zarząd Koła pozytywnie rozpatrzył prośbę o przyjęcie w poczet naszego Stowarzyszenia kol. Romana Wyszyńskiego, uczestnika misji UNEF 12.1975 – 05.1976. Decyzja ta będzie podlegała zatwierdzeniu na najbliższym Ogólnym Zebraniu Koła.
 7. W dniu 11.01.2020 w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ, w którym będzie uczestniczył Prezes naszego koła kol. Ryszard Keller.
 8. Informujemy koleżanki i kolegów, że w dniu 25 listopada br. wysłano pismo do prezydentów miast województwa kujawsko-pomorskiego z prośbą o szczegółowe wskazanie obiektów sportowych i kulturalnych będących w zasobach jednostek samorządu terytorialnego, z których weterani zgodnie z nowelizacją ustawy o weteranach będą mogli korzystać nieodpłatnie.
 9. informujemy, że podjęliśmy inicjatywę wydrukowania charytatywnego kalendarza, który już podczas naszego spotkania opłatkowego będzie można otrzymać. Poniżej amatorskie zdjęcie tego kalendarza.

 

 
  
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 05.11.2019 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Przedyskutowano sprawy dyscypliny finansowej koła oraz dyscypliny opłacania składek przez członków koła. Na dzień dzisiejszy zaległości w składkach opiewają na okrągłą sumę 6000 zł. Zgodnie z § 24, ppkt b, Statutu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz decyzją podjętą na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym naszego Koła w dniu 07.06.2019 roku Zarząd Koła na wniosek skarbnika jest upoważniony do skreślenia z listy członków, którzy nie opłacają składek członkowskich. W dniu dzisiejszym podjęto decyzję o indywidualnym pisemnym przypomnieniu o ww. sprawie z terminem realizacji do dnia 01.12.2019 roku. Na następnym posiedzeniu Zarządu Koła (na początku grudnia 2019 roku) Zarząd podejmie stosowne decyzje.
 2. Zdecydowano o zorganizowaniu tradycyjnego, dorocznego spotkania opłatkowego członków naszego koła. Odbędzie się ono w dniu 20 grudnia o godzinie 17.00 w Mesie Oficerskiej, Bydgoszcz, Gdańska 190.  Spotkanie opłacimy z funduszy Koła, zapraszamy wszystkich naszych członków (opłacających składki).
 3. W dniu 07.12.2019 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ w Warszawie, w którym udział weźmie prezes koła kol. Ryszard Keller. O szczegółach posiedzenia oczywiście poinformujemy nasze koleżanki i kolegów na naszych stronach www.
 4. Informujemy, że w dniu 28.11.2019 roku w Mesie Oficerskiej odbędzie sie spotkanie podsumowujące naszą wycieczkę na Litwę. O szczegółach spotkania członkowie wycieczki zostaną powiadomieni osobiście telefonicznie i smsem przez kol. Krzysztofa Chlebosza.
 5. Przedyskutowano plan naszych zamierzeń na rok 2020. Wstępnie planujemy zorganizować  Dzień Weterana wyjątkowo uroczyście, planujemy go uczcić razem z naszymi żonami.
     Planujemy również wycieczkę na trasie: Breda, Holandia, Bruksela, Belgia. O szczegółach       naszych zamierzeń koleżanki i kolegów poinformujemy oddzielnie.
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Specjalne Zarządu w dniu 11.06.2019 roku

Podczas posiedzenia jedynym tematem było zaakceptowanie przyjęcia nowego członka do naszego koła. Jest nim chor. rez. Stefan IGNACAK,  uczestnik XI zmany UNEF w 1978 roku.
 
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 02.04.2019 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Przedyskutowano kandydaturę plut. Ryszarda Oleszkiewicza, uczestnika misji pokojowej UNIFIL Liban na członka naszego koła. Z powodu pewnych nieścisłości formalnych decyzje o przyjęciu odroczono do czasu ich wyjaśnienia.
 2. Głównym tematem posiedzenia była organizacja naszej planowej wycieczki do Wilna i Kowna. Lista uczestników wycieczki w zasadzie pokrywa planowane jej koszty. Przypominamy o terminie wpłaty zadatku w wysokości 400 zło od osoby.
 3. Mamy zarezerwowany hotel oraz przewodnika po Litwie.
  Podczas naszego posiedzenia spotkaliśmy się z właścicielem firmy, która zabezpieczy nam przejazd na trasie wycieczki. Będziemy podróżować nowym autobusem  marki SETRA. Dokonaliśmy szczegółowych ustaleń z firmą przewozową.
 4. Przypominamy o Dniu Weterana, który tradycyjnie będziemy obchodzić 29 maja 2019 roku  przed Muzeum Wojsk Lądowych oraz w Mesie Oficerskiej.
 5. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że nasze koło otrzymało zaproszenie do udziału kilkoro naszych przedstawicieli w Dniu Weterana w kole nr 22 Grudziądz na dzień 31 maja 2029 roku.
   
  Za Zarząd Koła nr 1
  Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 04.03.2019 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Rozpatrzono sprawy do załatwienia oraz organizacji dotyczące naszej wycieczki do Wilna (Litwa). Omówiono sprawy kalkulacji kosztów oraz ilości uczestników. Przewidujemy 42 miejsca w autobusie, dotychczas zapisało się 22 osoby. Przypominamy, że wycieczka została skalkulowana na 42 osoby, mniejsza liczba uczestników powiększy koszty wycieczki. 
 2. Przypominamy, że w dniu 23.03.2019 roku na strzelnicy Zawiszy odbędą się zawody strzeleckie. Kolega Przyjemski zorganizuje dwie 5 osobowe drużyny. Chętni mogą się do niego zgłaszać. Ponadto omówiono sprawy organizacyjne i finansowe imprezy.
 3. Jeden z kolegów z Zarządu Koła opracował materiał o początkach polskiej misji w Iraku. Przedyskutowano możliwość opracowania i wydania tej publikacji.
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski
 

Posiedzenie Zarządu w dniu 05.02.2019 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Pozytywnie rozpatrzono prośbę ppłk rez. Stanisława Cieślika o przyjęcie w poczet członków naszego Koła. Kolega ppłk Cieślik był uczestnikiem misji stabilizacyjnej w Afganistanie od X.2007 do VI 2008 roku.
 2. Przedyskutowano sprawę „RODO”. Informujemy koleżanki i kolegów, że na dzień dzisiejszy na 94 członków naszego koła stosowne oświadczenia w tej sprawie złożyły tylko 63 osoby.
 3. Niestety uzyskaliśmy informację, że z przyczyn dla nas nieznanych, nie otrzymamy autobusu na naszą planowaną wycieczkę do Wilna. Zarząd Koła rozpozna zwiększone w związku z powyższym indywidualne koszty wycieczki i w osobnym komunikacie poinformujemy o naszych możliwościach w tym zakresie.
 4. W dniu 23.03.2019 roku od godziny 11.00 na strzelnicy Zawiszy odbędą się planowane zawody strzeleckie naszego koła. Będą konkursy strzeleckie indywidualne i drużynowe z broni krótkiej na 25 metrów oraz z broni długiej na 50 metrów. Do konkursu zaprosiliśmy zaprzyjaźnione koło nr 22 z Grudziądza, które wystawi drużynę. Zwycięzca zawodów indywidualnych z broni krótkiej otrzyma puchar Prezesa Koła nr 1, natomiast zwycięzca zawodów indywidualnych z broni długiej otrzyma puchar prezesa Koła nr 22. Zwycięzcy konkursów drużynowych oraz osoby, które zajmą miejsca drugie i trzecie we wszystkich konkursach otrzymają dyplomy. Jeśli pogoda dopisze, przewidujemy dla uczestników oraz ich rodzin grillowy poczęstunek.
 5. Rozpoczęliśmy przygotowania do naszego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Przewidujemy, że Zebranie odbędzie się w klubie Inspektoratu Wsparcia w dniu 07.06.2019 roku od godziny 15.00. W Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym biorą udział wszyscy członkowie naszego Koła. Imienne zaproszenie do wszystkich członków Koła zostanie wysłane wkrótce.
 6. w dniu 29 maja 2019 roku przypada święto Peacekeepera. Tradycyjnie spotykamy sie w tym dniu przed Muzeum WL oraz w Mesie Oficerskiej.
 7. Informujemy koleżanki i kolegów, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca (za wyjątkiem  dwóch miesięcy wakacyjnych – lipiec i sierpień) w Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia wyświetlany jest film, na który członkowie naszego Stowarzyszenia mają wstęp bezpłatny. Repertuar jest na bieżąco publikowany na stronie Klubu Inspektoratu wsparcia.
 

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 08.01.2019 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Podsumowano działalność statutową Koła w minionym roku. Zgodnie z planem zamierzeń statutowych wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane.
 2. Omówiono sprawę oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych z godnie z „RODO”. Do wszystkich członków naszego Koła został wysłany druk do wypełnienia, podpisania oraz do odesłania do Prezesa koła. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że zgoda ta jest praktycznie niezbędna do prowadzenia całej naszej działalności a w szczególności jej brak uniemożliwia wydanie nowych legitymacji członkowskich naszego Stowarzyszenia.
 3. Przedyskutowano naszą sytuację budżetową oraz saldo naszego konta. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest zadowalająca. Jednak nadal borykamy się z niezadawalająca dyscypliną opłacania składek członkowskich, na dzień dzisiejszy terminowo opłaciło składki członkowskie około 70% naszych członków. Przypominamy naszym Koleżankom i Kolegom, że terminowe opłacanie składek członkowskich jest jednym z podstawowych obowiązków członka naszego Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem istnieje możliwość zwolnienia z tego obowiązku w szczególnych przypadkach, a decyzję o tym podejmuje Zarząd Koła na podstawie wniosku z uzasadnieniem zainteresowanej osoby. Wnioski w tej sprawie można składać pisemnie do Prezesa Koła kol. Ryszarda Kellera w terminie do końca stycznia 2019 roku. Na posiedzeniu Zarządu Koła w miesiącu lutym wszystkie te wnioski zostaną rozpatrzone.  Informujemy ponadto, że roczne zaleganie w opłacaniu składek może skutkować skreśleniem z listy członków naszego Stowarzyszenia
 4. Przedyskutowano planowany na marzec bieżącego roku Konkurs Strzelniczy, który odbędzie sie na strzelnicy Zawiszy w jedną z sobót lub niedziel marca. O terminie koleżanki i Koledzy zostaną dodatkowo poinformowani na naszej stronie internetowej. Przewidujemy gościnny udział delegacji współpracującego z nami koła nr 22 z Grudziądza. 
 
Za Zarząd Koła nr 1 
Andrzej Jarzębowski
 

Archiwum za rok 2018

Posiedzenie Zarządu w dniu 05.12.2018 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy :
 1. Omówiono sprawy, o których dyskutowano na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego SKMP ONZ w Warszawie. Jednym z głównych tematów była organizacja przyszłorocznego V Krajowego Zjazdu Delegatów . Dyskutowano nad możliwością organizacji zjazdu przez nasze koło w Bydgoszczy. Poniżej przedstawiamy Okólnik ZG SKMP ONZ wydany po tej konferencji.
2. Zapoznano się z Uchwałami podjętymi przez ZG SKMP ONZ na tym posiedzeniu w tym 
    między innymi: 
  –  Uchwałą nr 26/ZG/IV/20218 r. w sprawie akceptacji działalności Prezydium ZG SKMP ONZ   w okresie od 14.04 do 23.11.2018 r.
  –  Uchwałą nr 27/ZG/IV/2018 r.  w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego ZG SKMP   ONZ na 2019 rok.
  –  Uchwałą nr 28/ZG/IV/2018 w sprawie regulaminu przyznawania medalu za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Ze względu na wagę tej uchwały  poniżej publikujemy ją w całości:
 
3. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania Zarząd Kola przyjął rezygnację z  członkostwa w naszym kole kol. Leszka Nowaka. Jednocześnie ze względu na    jego czynny udział w wielu misjach pokojowych Zarząd upoważnił Prezesa   do zaproponowano kol L. Nowakowi statusu członka wspierającego naszego koła.  
4. Ustalono, że w imieniu naszych członków zostanie wysłany list z życzeniami do     współpracującego z nami koła nr 22 z Grudziądza.
5. Podobnie zdecydowano w wysłaniu podobnego listu z życzeniami do  Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy
 

Za Zarząd koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 06.11.2018 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy :
 1. Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ par.24 pkt 1, b i c (nieakceptowalne zachowanie oraz niepłacenie składek członkowskich przez okres trzech lat) Zarząd Koła podjął decyzję o skreśleniu z listy  członków naszego Koła oraz Stowarzyszenia st.chor.szt. rez. Zbigniewa Śpiewakowskiego. 
 2. Przedyskutowano sprawę poprawy dyscypliny opłacania składek członkowskich. Na dzień dzisiejszy około 30 naszych członków nie uiściło składek. Przypominamy naszym członkom, że jedynym żródłem naszego działania są właśnie składki członkowskie.
 3. Informujemy, że otrzymaliśmy zaproszenie do Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ do udziału w wieczornicy historycznej upamiętniającej 100 letnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 4. Przedyskutowano sprawę wystąpienia do Prezydenta Miasta Rafała Bruskiego z prośbą o dofinansowanie uroczystości 5 rocznicy nadania imienia Misji Pokojowych ONZ Szkole Podstawowej nr 66 oraz nadania tego samego imienia Rondu w Fordonie.
 5. Postanowiono również wysłać list gratulacyjny do Pana Rafała Bruskiego z okazji ponownego wyboru na stanowisko Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
 6. Zaakceptowano prośbę st. szer. Romana Krauklisa, uczestnika misji UNEF w Egipcie o przyjęcie w poczet członków naszego Koła i Stowarzyszenia.
 7. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że tradycyjne spotkanie wigilijne odbędzie sie w dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 17.00 w Mesie Oficerskiej, Bydgoszcz, ul. Gdańska 190. Nie przewidujemy żadnych opłat (dla członków regularnie opłacających składki członkowskie). Jednak ze względów organizacyjnych prosimy swój udział w spotkaniu zgłaszać telefonicznie do Skarbnika Koła kol. Wojciecha Kozłowskiego telefon: 602 380 159 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2018 r.
 8. Plan naszej przyszłorocznej podróży historyczno-wojskowej na Litwę powoli sie krystalizuje. Ze względów oszczędnościowych oraz organizacyjnych zmieniono pierwotny termin wyjazdu na 09 – 13.10.2019 r.
 9. Postanowiono na zbliżającym się  (24.11.2018) posiedzeniu Zarządu Głównego  SKMP ONZ napiętnować postawę Prezesa Koła SKMP ONZ nr 33 w Krakowie, Arkadiusza Nowaka za nieudolność, niefrasobliwość i niekompetencję w działaniach związanych z wizytą w w Polsce Prezesa Austriackiej Organizacji Weteranów AAP, byłego Force Commandera UNDOFu pana gen. Guntera Greindla.
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 11.09.2018 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Pani dr Aldona Molesztak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pisze pracę habilitacyjną na temat: „Doświadczenia życiowe żołnierzy wyjeżdżających na misje pokojowe”. Uzgodniono z Panią dr, że wytypowani członkowie naszego koła porozmawiają z nią na temat swoich doświadczeń misyjnych i pomisyjnych. Oczywiście ww. rozmowy odbędą się za zgodą wytypowanych członków naszego Kola. Telefoniczne uzgodnienie dokona osobiście Prezes kol. Ryszard Keller.
 2. Na podstawie statutu naszego Stowarzyszenia oraz Kodeksu Wykroczeń par. 1.  za niegodny postępek polegający na bezprawnym używaniu oznak stopnia wojskowego (szeregowiec rez. używał stopnia ppłk) Zarząd Koła usuwa z listy członków naszego Koła szer. rez. Jerzego Herbę. Stosowne pismo zostanie wysłane pocztą do p. Herby. Powiadomiono również odpowiednie organa w tej sprawie. na zdjęciu szer. rez. Jerzy Herba nieprawnie noszący oznaki stopnia wojskowego podpułkownika oraz Odznakę Instruktora Spadochronowego klasy Mistrzowskiej
 
 
3. Zamierzenia wstępnego planu pracy naszego Koła w celu uzgodnienia i     przydziału środków transportu przesłano do Komendanta Garnizonu  Bydgoszcz. Poniżej publikujemy nasze propozycje:
 
 
4. W dniu 24.10.2018 roku w Warszawie odbędzie się Konferencja Naukowa  poświęcona 70 rocznicy ustanowienia przez ONZ praw człowieka. Delegacja naszego koła oraz prawdopodobnie delegacja koła nr 22 z Grudziądza weźmie udział w tej konferencji.
5. Zarząd Główny SKMP ONZ  poprosił członków naszego Koła o przygotowanie projektu medalu pamiątkowego z okazji XX-lecia naszego Stowarzyszenia. Stosowne kroki w tym kierunku Zarząd Koła już poczynił.
6. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że w dniu  w 02.10.2018 o godz. 17.00 w Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia w Bydgoszczy wyświetlany będzie film
    „Dywizjon 303 – Bitwa o Anglię” z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. Na projekcję serdecznie zapraszamy.
 
Za Zarząd Koła nr 1
 
Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 09.01.2018

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 1. Przyjęto i zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe koła. Po zatwierdzeniu i podpisaniu przesłano je do Zarządu Głównego zgodnie z obowiązującym statutem w tej sprawie. Zachęcamy członków do zapoznania się ze szczegółami sprawozdania finansowego, dostępne jest dla członków w każdy 1 wtorek miesiąca podczas comiesięcznych posiedzeń Zarządu w Klubie Inspektoratu Wsparcia.
 2. Omówiono sprawy związane z obchodami 40-lecia UNIFIlu, które odbędzie się w Bydgoszczy w miesiącu kwietniu br.

 

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Archiwum za rok 2017

Posiedzenie Zarządu w dniu 05.12.2017

Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

 1. Omówiono menu kolacji wigilijnej, która odbędzie sie w dniu 15 grudnia 2017 roku o godzinie 17.00 w messie Oficerskiej Inspektoratu Wsparcia. Na miejscu dopłacamy 10 zł.
 2. Ustalony szczegóły zadań związanych z konkursem „ONZ w oczach dziecka”. przedyskutowano propozycje wyróżnień dla laureatów konkursu oraz udział Centrum Weterana w przedsięwzięciu.
 3. Przedyskutowano plan programu obchodów 40 rocznicy powstania misji ONZ UNIFIL w Libanie  w Bydgoszczy w dniu 28 kwietnia 2018 roku. Omówiono zasady organizacji konferencji naukowej oraz imprez towarzyszących przedsięwzięciu.

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 15.11.2017.

Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

 1. Zgodnie z decyzją Prezasa Zarządu Głównego w dniach 27 – 28 kwietnia 2018 roku, nasze koło będzie współorganizatorem bydgoskiego spotkania upamiętniającego 40 rocznicę powstania misji UNIFIL Liban. Planuje się, że podczas spotkania odbędzie sie sympozjum popularno-naukowe nt. misji UNIFIL, uroczysty koncert oraz spotkanie byłych uczestników misji.
 2. Omówiono sprawę przyjęcie nowego członka naszego koła kol. st.chor.szt.rez. Zbigniewa Gorzkiewicza, uczestnika misji UNIFIL w 97 roku.
 3. Przedyskutowano sprawę przyszłorocznego konkursu pn. „ONZ w oczach dziecka”, który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy. Orientacyjny termin: maj 2018.
 4. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że tradycyjna kolacja wigilijna odbędzie sie w mesie Inspektoratu Wsparcia w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 17.00. Przewidywana składka uczestnika kolacji 10 zł. Do końca listopada proszę o zgłaszanie telefonicznie chęci uczestnictwa do Prezesa lub Skarbnika koła (telefony na stronie głównej).
 5. Dyskutowano problem naszych członków, którzy nie opłacają składek od ponad roku. Zdecydowano podjąć decyzję o umieszczeniu tego punktu na ogólnym zebraniu członków koła w kwietniu przyszłego roku.

 

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 03.10.2017

Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

 1. Omówiono wizytę kolegów z Zarządu w szpitalu u Grzegorza Sieradzkiego i kwestie pomocy dla niego.
 2. Omówiono sprawę organizacji strzelania dla członków naszego Koła w przyszłym roku. Planuje sie zorganizować strzelania w marcu 2018r.
 3. Zapoznano sie z prośba Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ dotycząca pozyskania beretów z emblematami ONZ dla Szkoły. Omówiono sposoby załatwienia tej sprawy.
 4. Prezes naszego Koła w dniu 14.10 weźmie udział w posiedzeniu Zarządu Głównego SKMP ONZ w Warszawie. Omówiono tematykę posiedzenia.
 5. Poniżej publikujemy pełny tekst porozumienia, o którym mówiliśmy na poprzednim posiedzeniu Zarządu:

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu  w dniu 20.08.2017

 Podczas pierwszego po przerwie wakacyjnej  posiedzeniu Zarząd omawiał następujące tematy.

 

 1. Zapoznano się z przedstawionymi komendantowi garnizonu przedsięwzięciami koła SKMPONZ  i Szkoły Podstawowej nr 66  na rok 2018. Przedsięwzięcia. co do których oczekujemy wsparcia ze strony wojska.
 2. Członkowie zarządu zapoznali się z treścią „Porozumienia o Współpracy” pomiędzy Kierownikiem Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i SKMP ONZ
 3. Omówiono kwestię dodruku certyfikatów nadawanych przez ZG SKMPONZ. Dodruk bez   ponoszenia kosztów.
 4. Przyjęto zaproszenie Kolegów z koła SKMP ONZ nr 22 w Grudziądzu do zapoznania się z pracą reaktywowanego koła oraz zwiedzenia miasta. Spotkanie zaplanowano na  dzień 20 września.
 5. Uaktualniono listę członków i naniesiono poprawki adresowe (znane i zakomunikowane przez członków koła).
 6. Na czas po 04.09.2017 Zarząd planuje przeniesienie dokumentacji ponownie do Klubu Inspektoratu Wsparcia SZ.  Dokumenty na czas remontu Klubu były przechowywane w Kinoteatrze i w domu prywatnym.
 7. Zarząd zobowiązał Kolegę Jerzego Przyjemskiego do opracowania regulaminu zawodów strzeleckich planowanych na miesiąc marzec 2018. W zawodach wezmą drużyny koła nr 1 i 22.
 8. Zarząd zapoznał się z wstępną informacją dotyczącą wykorzystania nowego gadżetu w formie spinek do krawata i mankietów. Do wykorzystania indywidualnego oraz jako  gustowne upominki. Propozycja jest w trakcie realizacji. O wynikach powiadomimy wszystkie koła.
 9. Na zakończenie posiedzenia dokonano oceny obchodów Dnia Wojska Polskiego. Ocena była przykra. Od wielu lat byliśmy zapraszani na uroczystości. Przedstawiciele naszych kół w rozlicznych garnizonach uczestniczyli wspólnie z żołnierzami w uroczystych apelach .W Garnizonie Bydgoszcz o weteranach zapomniano. Nie wnikamy w przyczyny. Można snuć przypuszczenia wskazujące, być może, na brak wiedzy młodego doradcy przełożonych w Garnizonie..
 10. Do telefonicznego ustalenia pozostawiliśmy termin wyjazdu do naszego chorego Kolegi Grzegorza Sieradzkiego.

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 09.05.2017

 Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

 1. W pierwszym punkcie naszego posiedzenia, Prezes Koła kolega Keller wręczył przyznany przez Austriackie Stowarzyszenie Weteranów Misji Pokojowych Srebrny Medal za Zasługi dla Misji Pokojowych naszemu koledze płk w st. spocz. prof. Bronisławowi Zacharze.

Pozostali odznaczeni tym medalem zostaną uhonorowani w dniu 26 maja br.

2. Omówiliśmy szczegóły organizacji Dnia Weterana Misji poza Granicami Kraju.  Ustalono, że spotykamy sie jak zwykle przed Tablicą Pamiątkową przy Muzeum Wojsk Lądowych. Spotykamy sie w strojach organizacyjnych w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 17.00. Po części oficjalnej, odczytaniu przesłania Sekretarza Generalnego  ONZ i złożeniu wiązanki kwiatów, udamy sie na koleżeńskie spotkanie w Mesie Oficerskiej.

W uroczystościach towarzyszyć nam będą gościnne delegacje: Szkoły Podstawowej nr 66 im Misji Pokojowych ONZ oraz zarządu Koła nr 22 z Grudziądza.       

3. Szkoła Podstawowa nr 66 zaprasza nas na Festyn Szkolny. O szczegółach powiadomimy oddzielnie.

4. Nasi przedstawiciele będą uczestniczyli w JUry kolejnego konkursu wiedzy o misjach pokojowych ONZ w Szkole Podstawowej nr 66 w dniu 22 maja 2017 roku.

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 04.04.2017

Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Omówiono bieżące sprawy organizacyjne;

2. Podsumowano pełny sukces reaktywacji Koła nr 22 SKMP ONZ w Grudziądzu przy udziale naszego prezesa oraz członka naszego koła ppłk Kłosa. Więcej na ten temat – patrz aktualności;

3. W dniach 21 – 23 kwietnia odbędzie się doroczna narada Zarządu Głównego z prezesami kół w Ryni. Nasze koło będzie reprezentował kol Keller.:

4. Omówiono  wyjazd do Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu  w dniu.28 kwietnia 2017r, wyjazd o godz. 09.00. Przewidujemy ciekawy program obejmujący: zwiedzanie bazy szkoleniowej służb  technicznych i materiałowych oraz zwiedzanie unikatowego w skali europejskiej Ośrodka Szkolenia Przeciwpożarowego w Grupie. Przewidujemy obiad  przygotowany przez instruktorów szkolących przyszłych  zdobywców złotych, srebrnych i brązowych medali  na mistrzostwach sztuki kulinarnej NATO. Koszt obiadu około 10 – 12 zł.

5. Pozytywnie rozpatrzono deklarację st. chor. szt. Romana Szymańskiego, uczestnika misji UNIFIL w Libanie i Enduring Freedom w Afganistanie.

6. Dzień Weterana Misjii Pokojowych i Międzynarodowych świętować będziemy tradycyjnie dnia 26 maja br przed tablica pamiątkową przy Muzeum Wojsk Lądowych a potem w Mesie Oficerskiej. Spotykamy sie w ubiorach organizacyjnych o godzinie 17.00;

7. Podczas ostatniej wizyty członków Zarządu u Grzesia Sieradzkiego, zrodził się pomysł terapii Lavylite, która może poprawić jego życie. Prezes poprosi na naradzie w Rynii Zarząd Główny o wsparcie finansowe na potrzeby tej kuracji, a my poruszymy ten problem podczas naszego majowego spotkania i  postaramy się również zebrać jakąś sumę w tym celu. Liczymy jak zawsze na ofiarność naszych członków.

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 06.03.2017

Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Omówiono sprawę uczczenia Dnia Weterana w bieżącym 2017 roku. Zdecydowano, że uczcimy ten dzień tradycyjnie w dniu 26 maja 2017 roku. Spotykamy sie jak zwykle przed tablicą pamiątkową przed Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy o godzinie 17.00. Następne uroczystości będziemy kontynuować tradycyjnie w Mesie Oficerskiej.

2. Nie jest jeszcze ustalone sposób organizacji centralnych uroczystości Dnia Weterana w 2017 roku. Poinformujemy nasze koleżanki i naszych kolegów jak tylko znane będą szczegóły organizacji Dnia Weterana 2017.

3. Sprawa naszego wyjazdu historyczno-wojskowego do Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu finalizuje sie. Wycieczka odbędzie się w trzeciej dekadzie kwietnia 2017 roku.

4. Omówiono sprawę naszych składek organizacyjnych i dyscyplinie jej opłacania. Przypominamy, że zgodnie z postanowieniem naszego zebrania sprawozdawczo – wyborczego w bieżącym roku składki wynoszą; 10 zł miesięcznie lub 60 zł półrocznie lub 120 zł rocznie.

                                                                                            Za Zarząd Koła nr 1

                                                                                          Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu  w dniu 07.02.2017

 Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Omówiono sprawę odpowiedzi władz miasta Bydgoszcz na naszą inicjatywę, którą podjęliśmy za kołami innych miast (m. inn. Wrocławia, Głogowa, Sochaczewa, Lubina, Tomaszowa Maz. Płocka  i inn.) w sprawie zniżek dla weteranów misji poza granicami państwa. Wysłaliśmy do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta poniższe pismo

Na nasze pismo otrzymaliśmy odpowiedź od Przewodniczącego rady Miasta oraz Prezydenta miasta Bydgoszcz:

2. Następnie omówiono sprawy przyznania autobusów na zamierzenia planowane, zgodnie z naszym rocznym planem zamierzeń. Jak dotąd sprawa jest w toku.

3. Omówiono roczne sprawozdanie finansowe z działalności naszego koła, sprawozdanie zaakceptowano i przesłano do Zarządu Głównego.

4. Wyjazd do Centrum Logistyki do Grudziądza planujemy zrealizować w miesiącu kwietniu br.

5. W trzeciej dekadzie roku, prawdopodobnie w miesiącu wrześniu, planujemy zrealizować wizytę w miejskich wodociągach.

6. Pracujemy nad realizacją zamierzenia zapoznania sie z pracą grup rekonstrukcyjnych, tymczasowo planujemy zrealizować to zamierzenie w miesiącu marcu br.

7. Zarząd przypomina, że dane odnośnie wpłaty 1% podatku dla naszego Stowarzyszenia znajdują sie na stronie głównej naszej internetowej witryny.

8. Podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego w dniu 15.09.2015r. uczestniczący w zebraniu członkowie koła postanowili o podniesieniu wysokości składki miesięcznej  do wysokości 10 zł. Odpowiadając na szereg pytań, informujemy, że wiadomość o tym zamieściliśmy w Komunikacie Organizacxyjnym nr 72 z dnia 08.11.2016 roku.

                                                                                             Za Zarząd Koła nr 1

                                                                                            Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu  w dniu 10.01.2017

Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Omówiono stan realizacji planu zamierzeń na 2017 rok. Pierwszym zamierzeniem jest nasza wycieczka do Grudziądza pod nazwą Wycieczka historyczno-wojskowa do Garnizonu Grudziądz i spotkanie pokoleń w Centrum Szkolenia Logistyki – planowana na miesiąc marzec 2017 roku. przygotowania będzie można skonkretyzować z chwilą uzyskania potwierdzenia przydziału środków transportu.

2. Podkreślono potrzebę rozpropagowania udziału naszych członków w przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na stronie głównej znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

                                                                                               Za Zarząd Koła nr 1

                                                                                            Andrzej Jarzębowski

Archiwum za rok 2016

Posiedzenie Zarządu  w dniu 06.12.2016

 Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

 1. Rozpatrzono dwa wnioski o wstąpienie do naszego stowarzyszenia dwóch kolegów:

 • płk rez. Jerzy Janas przeszedł z koła w szczecinie, uczestnik misji w Egipcie, Korei, Tadżykistanie, Saharze Zachodniej, Kongu i na Wybrzeżu Kości Słoniowej
 • ppłk Siatkowski Waldemar, uczestnik misji w Bośni

2. Omówiono przygotowania i przebieg koleżeńskiego spotkania w dniu 13.12.2016 o godz. 17,00

3. Podsumowano realizację zamierzeń w 2016 roku

4. Przyjęto wstępny plan zamierzeń na 2017 rok

 Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu  w dniu 08.11.2016

Podczas swojego comiesięcznego posiedzenia Zarząd SKMP ONZ Koła nr 1 dokonał  oceny pracy w minionym kwartale 2016 roku.

Omówiono przygotowanie i przebieg planowanych zadań , w tym organizację wyjazdu do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce, oraz wizytę w 3 Flotylli Marynarki Wojennej.

 1. Omówiono organizację i przebieg czterodniowego pobytu w Wiedniu.
 2. Zarząd wyraził uznanie dla kol. Chlebosza i kol. Talagi za wysiłek organizacyjny w przygotowaniu tych przedsięwzięć.
 3. Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie do realizacji propozycji podwyższenia miesięcznej  składki członkowskiej, zgodnie z uchwałą zebrania sprawozdawczo – wyborczego w dniu  15.09.2015 roku.
 4. Posiedzenie Zarządu zaakceptowało  termin koleżeńskiego spotkania w Mesie Oficerskiej w dniu 13.12.2016 roku i wysokości indywidualnej składki koleżeńskiej (15 zł).
 5. Kolejnym punktem było omówienie zamierzeń na w 2017 roku. Informacja na ten temat zostanie przedstawiona w dniu 13 grudnia 2016 r.
 6. Informacja o przekazaniu 1% zostanie przekazana podczas  koleżeńskiego spotkania.
 7. W trakcie posiedzenia członkowie zarządu odbyli rozmowę telefoniczną z naszym chorym Kolegą Grzegorzem Sieradzkim.

                                                                          Za Zarząd Koła nr 1

  Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 30.08.2016

1. Posiedzenie Zarządu poprzedziło zebranie organizacyjne w sprawie stanu przygotowań do naszej podróży historyczno-wojskowej do Wiednia. Szczegóły zostały omówione na zebraniu z uczestnikami wycieczki.

2. Rozpatrzono wnioski o wyróżnienie naszych członków, zdecydowano wysłać stosowne wnioski do Centrum Weterana w Warszawie.

3. Nasza akcja pomocy Grzegorzowi Sieradzkiemu zatacza coraz szersze kręgi. Zarząd Główny SKMP ONZ wpłacił 1000 zł, żołnierze misji w Bośni oraz ambasada polska w Bośni wpłacili 1200 zł. Na szczególną uwagę zasługuje nasz kolega Marek KOWALCZYK, który całe swoje jednomiesięczne uposażenie w Stowarzyszeniu Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych  w kwocie 2800 zł przelał na konto Grzegorza.

4. Omówiono propozycje naszej działalności w przyszłym roku. Najważniejsze nasze zamierzenia to:

 • Wyjazd historyczno-wojskowy do Garnizonu Grudziądz i spotkanie pokoleń w Centrum Szkolenia Logistyki – 21.03.2017
 • Udział w centralnych uroczystościach Dnia Weterana – 4 dni pod koniec maja, miejsce jeszcze nieznane
 • Zabezpieczenie Dnia Weterana w Bydgoszczy – 29 maja 2017
 • Wycieczka do skansenu architektury przemysłowej w Bydgoszczy (Ekspolseum DAG Fabrik Bromberg – niem. nazwa) – 18.03.2017

5. Omówiono propozycje planu działalności naszego koła na lata do roku 2020.

 Za Zarząd Koła nr 1

 Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 02.08.2016

Podczas posiedzenia omawiano następujące zagadnienia:

1. Omówiono stan przygotowań do naszej podróży historyczno-wojskowej do Wiednia. Jak wspominaliśmy wcześniej istotnym punktem programu wycieczki będzie spotkanie z austriackimi weteranami w Melk. Wielu naszych austriackich kolegów było uczestnikami misji UNDOF – mile byłoby aby ci nasi koledzy, którzy byli w UNDOF-ie zabrali ze sobą zdjęcia i pamiątki z misji. Na pewno urozmaici to dyskusje podczas spotkania.

2. Informujemy, że trwa akcja pomocy naszemu koledze Grzegorzowi Sieradzkiemu. Dzięki ofiarności wielu dobrych ludzi pomagamy egzystować Grzegorzowi. Jednak przykro jest poinformować, że z przyczyn biurokratycznych cofnięto Grzegorzowi dodatek pielęgnacyjny …

3. Finalizuje się nasza wycieczka do 3 Flotylli i do Centrum Szkolenia MW do Ustki i do Gdyni. Wyjazd autobusem jak zwykle z parkingu przed Klubem Inspektoratu Wsparcia, ul Sułkowskiego 18 sierpnia 2016 o godzinie 7.30. Powrót planowany na godziny wieczorne dnia następnego.

Szczegółowa informacja rozesłana zostanie e-mailem do tych, którzy podali adres poczty elektronicznej. Koszty wycieczki: autobus – pokrywa IW, zakwaterowanie w jednostce, płacimy jedynie koszty prania pościeli, wyżywienie – odpłatne w Punkcie Żywienia Kadry.

Wrażenia: za darmo, za lody dla chętnych trzeba będzie zapłacić.

Ostateczny termin zgłoszenia chęci uczestniczenia w wycieczce do wieczora do dnia 15 sierpnia br – telefonicznie do Prezesa (nr telefonu na stronie głównej)

Za Zarząd Koła nr 1

 Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 04.05.2016

 Podczas posiedzenia omawiano następujące zagadnienia: 

 1. Z inicjatywy męża zaufania korpusu podoficerskiego 1 batalionu logistycznego 1 Brygady Logistycznej kpr. mgr Adama MŁODZIAKA Zarząd Naszego koła podejmie starania nawiązania współpracy z Prezydentem Miasta Bydgoszcz oraz Rada Miasta Bydgoszcz w sprawie wprowadzenia – wzorem innych miast : Płocka, Sochaczewa, Żorów – zniżek oraz ulg dla weteranów misji pokojowych i stabilizacyjnych. Warto przypomnieć, że Rady ww. miast wprowadziły ulgi, zniżki lub darmowe bilety dla weteranów dotyczące między innymi komunikacji miejskiej, teatrów, pływalni, siłowni itp. Warto podjąć podobną inicjatywę w Bydgoszczy.
 2. Zdecydowano, że świętować Dzień Weterana w Bydgoszczy będziemy w dniu 3 czerwca 2016 roku. Uroczystości jak zwykle odbędą się na placu przed Muzeum Wojsk Lądowych oraz w Mesie Oficerskiej. Początek uroczystości w dniu 3.06.br o godzinie 17.00.
 3. W dniu 23 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 66 im Misji Pokojowych ONZ odbędzie się międzyszkolny konkurs pn. „ONZ oczami dziecka” dla uczniów szkół podstawowych. Trzech przedstawicieli naszego Koła poproszono o uczestnictwo w Jury konkursu. Na naszej stronie przedstawimy relację z tego wydarzenia.
 4. W dniu 25 maja 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 66 obchodzić będzie 25-lecie istnienia. Z tej okazji nasze koło otrzymało 7 zaproszeń do udziału w uroczystościach. Zarząd zdecydował, że naszymi delegatami będą koledzy: Ryszard Keller, Grzegorz Knasiak, Wojciech Kozłowski, Jerzy Kossobudzki, Jerzy Przyjemski,  Eugeniusz Trzciński i Andrzej Wesołowski.
 5. Na centralne obchody Dnia Weterana w dniach 28, 29 maja 2016 roku w Warszawie otrzymaliśmy 9 miejsc. Reprezentować nas będą koledzy : Krzysztof Chlebosz, Zygmunt Czaja, Bogdan Kantorski, Ryszard Keller, Marek Kowalczyk, Wiesław Kowalski,  Ryszard Proc, Stanisław Szulerecki i Marek Wasiuta.
 6. Omówiono stan przygotowań wycieczki do Wiednia, na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych 21 osób. Ostateczna lista zostanie zamknięta do końca maja br. Z zadowoleniem przyjęliśmy propozycję spotkania naszej grupy z kołem Weteranów Austriackich misji pokojowych wzgórz Golan w dniu 24 września 2016 roku w miejscowości Melk k/Wiednia.
 7. Precyzuje się nasz wyjazd do Ustki na 1-2 dniowy pobyt w miesiącu sierpnie. Szczegóły później
 8. Omówiliśmy inicjatywę organizacji wycieczki członków naszego koła do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku.

Za Zarząd Koła nr 1

 Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 01.03.2016

Podczas posiedzenia omawiano następujące zagadnienia:

 1. Przedyskutowano zaległy problem powołania Komisji Rewizyjnej Koła. Ustalono, że zebranie wyborcze w tej sprawie odbędzie sie w środę dnia 30 marca 2016 roku e Szkole Podstawowej nr 66 im Misji Pokojowych ONZ przy ulicy Berlinga.
 2. Prezes poinformował, że patronat nad Targami LOGIS-MIL 2016, które odbędą się w dniach 21-23 kwietnia 2016 roku w Bydgoskim Centrum Wystawienniczym obejmie wiceminister Obrony Narodowej P. Bartosz Kownacki oraz szef Inspektoratu Wsparcia SZ RP p. gen broni Edward Gruszka. Przedyskutowano potrzeby i zadania w zakresie organizacji wystroju naszego stanowiska. Zdecydowano o potrzebie pozyskania plansz dotyczących historii misji zagranicznych WP. Na zebraniu wyborczym w dniu 30 marca br. oczekujemy wolontariuszy do pracy w tych dniach w Centrum Targowym.
 3. Sprawa naszej wycieczki wojskowo-historycznej do Wiednia. Powoli krystalizuje się szczegółowy plan wycieczki, o szczegółach poinformujemy na naszej stronie. Wiadomo już, że koszty wycieczki ponosimy indywidualnie. Dotychczas zgłosiło się 25 osób.
 4. Omówiono plan naszego sierpniowego dwudniowego wyjazdu do Ustki połączonej z rejsem po Zatoce Puckiej. Oczywiście o szczegółach poinformujemy na naszych stronach.
 5. Ostatnim punktem posiedzenia Zarządu w dniu dzisiejszym był problem organizacji Dnia Weterana w dniu 29 maja 2016 roku. Ustalono, że kilka osób z naszego Koła pojedzie na centralne uroczystości do Krakowa. Natomiast tradycyjnie przed Muzeum Wojsk Lądowych spotkamy się by godnie uczcić nasze święto.

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 02.02.2016

Podczas posiedzenia omawiano następujące zagadnienia:

 1. Pozytywnie rozpatrzono wniosek o przyjęcie nowego członka sierż. Grzegorza Palacza. Ustalono, że certyfikat i legitymacja członkowska zostanie nowemu członkowi wręczona na spotkaniu w Centrum Weterana w Warszawie w dniu 19.02.2016 r. Również pozytywnie rozpatrzono kandydaturę Pani Ewy Kozłowskiej jako członka wspierającego naszej organizacji.
 2. Omówiono stan finansów Koła. Stan finansów jest dobry, jesteśmy całkowicie rozliczenie ze składek z Zarządem Głównym za 2015 rok.  Na dzień dzisiejszy nasze koło liczy 89 członków.
 3. Wyjazd członków naszego Koła do Centrum Weterana w Warszawie odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku. Wyjazd odbędzie się autokarem, przewidujemy trzy punkty zbiórek:  Klub Inspektoratu Wsparcia – wyjazd sprzed klubu godz. 07.05, Szkoła Podstawowa nr 66 – wyjazd godz. 07.15 oraz przy bramie Cmentarza Parafialnego przy ulicy Kasztelańskiej Fordonie – wyjazd. godz.07.30. Towarzyszyć nam będzie 7 przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 66. Podczas drogi powrotnej przewidujemy posiłek.
 4. W dniach 21-23 kwietnia 2016 roku w Bydgoskim Centrum Wystawienniczym odbędą się Targi Wsparcia Bezpieczeństwa i Obronności „LOGIS-MIL 2016”. Do naszego punktu informacyjnego będziemy potrzebowali 9 naszych kolegów, po 3 na każdy dzień trwania Targów. Chętni proszeni są o zgłaszanie akcesu do kolegi Prezesa.
 5. Przedyskutowano problem Komisji Rewizyjnej. Jak zapewne Koleżanki i Koledzy pamiętają, podczas ostatniego zebrania plenarnego naszego koła ze względu na fakt usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie przyjęto jej Sprawozdania. Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Zarządu w miesiącu styczniu br. Czeka nas, zgodnie ze statutem wybór nowej Komisji Rewizyjnej. Zarząd Koła rekomenduje wybór ponowny aktualnych jej członków. Jednak ponieważ nasz kolega Tadeusz Kantowicz, ze względów rodzinnych nie może sprawować tej funkcji – chętni do pracy w Komisji Rewizyjnej są mile widziani. Kandydatur oczekuje Prezes do końca lutego 2016 roku. Przewidujemy zorganizowanie zebrania w miesiącu marcu i dokonanie ostatecznego wyboru Komisji Rewizyjnej.
 6. Omówiono zagadnienia przedstawione w Okólniku Zarządu Głównego SKMP ONZ, który załączamy poniżej.

 

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 05.01.2016

Podczas posiedzenia omawiano następujące zagadnienia:

 1. Omówiono stan finansów Koła. Ogólnie należy stwierdzić, że stan finansów jest dobry, jednak na 85 członków (w/g stanu na 2015 rok), 11 naszych członków zalega ze składkami za 2015 rok. Podjęto decyzję o zwolnieniu ze składek (ze względu na trudną sytuację rodzinno-finansową) trzech naszych kolegów;
 2. Nie było nowych wniosków o przyjęcie w poczet członków naszego Koła.;
 3. W dniach 21-23 kwietnia 2016 roku w Bydgoskim Centrum Wystawienniczym odbędą się Targi Wsparcia Bezpieczeństwa i Obronności „LOGIS-MIL 2016”. Podczas Targów czynny będzie nasz punkt informacyjny, do udziału (dyżurów) w którym zapraszamy naszych członków;
 4. Wyjazd członków naszego Koła do Centrum Weterana w Warszawie odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku. Przewidujemy pobyt w Centrum Weterana oraz złożenie hołdu na Cmentarzu Powązkowskim żołnierzom WP i naszym przyjaciołom, którzy zginęli w Katastrofie Smoleńskiej. Na wycieczkę zapraszamy naszych członków, którzy opłacili składki członkowskie, przewidujemy również zaprosić na wycieczkę 5 nauczycieli ze współpracującej z nami Szkoły Podstawowej nr 66. Wyjazd godzina 07.00. Podczas powrotu, jeśli czas pozwoli przewidywany jest posiłek;
 5. Omówiono sprawę wycieczki do Wiednia na 333-cią rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Planujemy, że wycieczka odbędzie się w dniach 22-25 września 2016 roku. Do tej pory na wycieczkę zgłosiło się 20 osób – mamy jeszcze 20 miejsc dla naszych koleżanek i kolegów. Przewidywany koszt wycieczki (hotele, bilety wstępu i wyżywienie) około 1000 zł od osoby (koszt noclegów i biletów wstępu wyniesie ok. 150 Euro). Chętni na wycieczkę – proszę się zgłaszać do kolegi Krzysztofa Chlebosza e-mail: k.maj.chlebosz@gmail.com.  Koledzy, którzy zapisali sie już na wycieczkę proszeni są o potwierdzenia na ww. adres e-mail. Termin zgłoszeń i potwierdzeń upływa z dniem 15 lutego 2016 roku;
 6. Trwają pracę nad nowelizacją ustawy o weteranach. Zmiany między innymi mają polegać na obniżeniu opłaty za pobyt stały w Domu Weterana w Lądku Zdroju (23 WSzUR) z ok 70 do ok 30 % emerytury/renty za pobyt stały. Osoby chętne do stałego pobytu w Domu Weterana proszone sa o kontakt z naszym Prezesem (telefon na stronie głównej).

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

Archiwum za rok 2015

Posiedzenie Zarządu w dniu 01.12.2015

Podczas posiedzenia omawiano następujące zagadnienia;

 1. Otrzymaliśmy plan zasadniczych zadań Zarządu Głównego Stowarzyszenia na 2016 rok. Omówiono wynikające z planu zadania dla naszego koła. Plan Zasadniczych zadań ZG SKMP ONZ na 2016 rok zamieszczono na końcu komunikatu;
 2. Omówiono dokument P4 Sztabu Generalnego pod tytułem : Procedura udzielania zgody na wykorzystanie pojazdów Sił Zbrojnych RP na potrzeby organizacji pozarządowych i partnerów społecznych z dnia 26.210.2015 roku. Cały dokument można znaleźć TUTAJ;
 3. Jak poprzednio Zarząd Koła informował, jesteśmy w trakcie uaktualniania danych w wykazie naszych członków. Niestety na 98 członków naszego koła, do tej pory dane aktualizacyjne przesłało 25 osób. Wskazane byłoby przesłanie uzupełnionych danych e-mailem do Prezesa (adres e-mail na stronie głównej) lub przynieść je na kolację wigilijną;
 4. Definitywnie ustalono termin naszej corocznej kolacji wigilijnej na godz. 17.00 dnia 15 grudnia 2015 roku w Mesie Oficerskiej. Koszt płatny na miejscu skarbnikowi wynosi 15 zł. Ze względu na dane do cateringu prosimy zgłoszenia przesłać e-mailem do skarbnika (adres e-mailowy na stronie głównej) lub do niego telefonicznie. Ustalono, że na kolację wigilijną zaprosimy członków honorowych Koła, przedstawicieli współpracującej z nami Szkoły Podstawowej nr 66 oraz przedstawicieli współpracujących z nami organizacji;
 5. Rozpatrzono projekt, zapowiadającego sie interesująco, spotkania w przyszłym roku członków Koła z przedstawicielem klubu płetwonurków;
 6. Pozytywnie rozpatrzono deklarację nowego członka naszego koła: ppłk Jarosława Kłosa.
 7. Ustalono, że w imieniu członków Koła wyślemy życzenia świąteczne do naszych złożonych chorobą kolegów: Grzegorza Sieradzkiego oraz Bazylego Kucharskiego;
 8. Omówiono procedurę wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Wybór zostanie przeprowadzony, tak jak wcześniej było ustalone, podczas kolacji wigilijnej;
 9. Przedyskutowano sprawę naszej przyszłorocznej wycieczki do Wiednia z okazji 333-lecia Wiktorii Wiedeńskiej. Ustalono orientacyjny koszt wycieczki (ponoszony indywidualnie na około 600 zł + koszty wyżywienia oraz biletów wstępu). Szczegóły zostaną podane później – jak ustalimy szczegółowy program oraz ostateczne koszty. Na wycieczkę obowiązkowo należy zabrać strój organizacyjny. Chętni do udziału w wycieczce proszeni są o zgłaszanie akcesu do kolegi Krzysztofa Chlebosza ( e-mail: krzysztoff1555@op.pl) do końca stycznia 2016 roku. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

ZASADNICZE ZADANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

STOWARZYSZENIA KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

W ROKU 2016

Głównymi zadaniami SKMP ONZ w 2016 roku będzie dalsza działalność na rzecz integracji środowiska weteranów misji zagranicznych oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym, reprezentowanie i ochrona interesów weteranów, weteranów – członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych, rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju i zagranicą, działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych i zdrowotnych weteranów i ich rodzin, umacnianie koleżeńskich więzi, wzajemnego szacunku, życzliwości i wzajemnej pomocy, wyjaśnianie znaczenia i roli ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa i pokoju, wygaszania konfliktów w świecie, a także w budowie wzajemnego zaufania i współpracy.

W działalności organizacyjnej:

– stosowanie zróżnicowanych form promocji Stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania nowych członków;
– reaktywacja kół, które z różnych przyczyn zaprzestały działalności i tworzenie nowych;
– włączenie wszystkich członków Stowarzyszenia, a w szczególności Zarządu Głównego w pozyskiwanie sponsorów i darczyńców;
– kontynuowanie usprawnienie przepływu informacji poprzez szersze wykorzystanie środków elektronicznych, tworzenie stron internetowych Kół oraz internetowej bazy Stowarzyszenia;

– aktywne włączenie się kół w życie społeczne i kulturalne środowisk lokalnych;

W działalności społecznej i promocji misji zagranicznych:

– utrwalanie obrazu Stowarzyszenia, jako organizacji podejmującej działania w imieniu całego środowiska uczestników misji poza granicami kraju i reprezentowania ich interesów wobec władz;
– aktywne uczestnictwo w działalności Światowej Federacji Weteranów (World Veterans Federation);
– popularyzowanie Stowarzyszenia oraz osób ze środowiska weteranów w lokalnych i centralnych mediach oraz na stronach internetowych SKMP ONZ.
 

Za Zarząd

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 03.11.2015

 1. Ustalono, że tradycyjne spotkanie wigilijne odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 roku w Mesie  Oficerskiej. Jak zwykle przewidujemy odpłatność 15 zł od osoby.
 2. Zarząd Koła przypomina o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego podczas rozliczania rocznego podatku PIT. Nr KRS znajduje się na stronie głównej naszego portalu   
 3. Omówiono sprawę  uzyskania absolutorium przez ustępujący Zarząd Koła. Skarbnik zobowiązał się do dostarczenia Komisji Rewizyjnej dokumentów finansowych koła za minione trzy lata. Prezes natomiast zobowiąże Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do sporządzenia protokołu do dnia 1 grudnia br. Głosowanie Absolutorium zaplanowano na część oficjalna spotkania w dniu 15 grudnia 2015 roku.
 4. Rozstrzyga się realizacja projektu naszej wizyty w Zakładach PESA. Jeśli uzyskamy odpowiednie zgody jest szansa na realizację spotkania z PESĄ pod koniec listopada br.
 5. Rozpatrzono prośby o przyjęcie nowych członków Koła nr 1. Pozytywnie rozpatrzono kandydatury:
 • kol. st. chor. szt. rez. Zbigniewa LASIKA;     
 • kol. szer. Edgara SZYDA – uczestnika misji UNIFIL LIBAN 10.2000 – 04.2001.

                 

Za Zarząd

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 06.10.2015 

Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Koła omawiano następujące sprawy:

1. Ustalono, że następne spotkanie członków koła odbędzie się w miesiącu listopadzie w wiodących w kraju bydgoskich zakładach PESA. termin zostanie podany Koleżankom i Kolegom w terminie późniejszym.

2. Zgodzono się z propozycją zorganizowanie w przyszłym roku grupowego zwiedzenia Muzeum Dyplomacji w Bydgoszczy. Za organizację odpowiedzialny jest kolega Chlebosz. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.

3.  Nasze główne zamierzenia na przyszły rok przedstawia poniższa tabela. Zostały one wpisane w plan zasadniczych zamierzeń  Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

l/p

 

 

Nazwa przedsięwzięcia

 

Termin realizacji

 

wnioskodawca

 

Uwagi

 1. Podróż wojskowo – historyczna centrum Weterana w Warszawie Druga połowa lutego 2016r. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 1 przy Klubie IWSp SZ 40 członków

Oczekiwana pomoc –

 autokar

 

 2. Udział w uroczystościach „Dnia Weterana  Działań poza Granicami Kraju

Kraków

27-30 maj

/4 dni/ 2016r.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 1 przy Klubie IWSp SZ 10 członków

Oczekiwana pomoc –

mikrobus

 3. Wyjazd historyczno – wojskowy do Garnizonu USTKA. Podoficerska Szkoła Marynarki Wojennej –

Spotkanie pokoleń.

Sierpień

/druga połowa

/2 dni/ 2016r.

 

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 1 przy Klubie IWSp SZ 40 członków

Oczekiwana pomoc –

 autokar

 

4. 333 Rocznica Wiktorii Wiedeńskiej

Wyjazd historyczno –wojskowy

Wiedeń

Dryga połowa września

/5 dni/ 2016r.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 1 przy Klubie IWSp SZ Do 40 członków

Oczekiwana pomoc –

autokar

 

4. Ustalono termin Tradycyjnego Spotkania Wigilijnego. Spotkanie odbędzie się w Messie Oficerskiej dnia 15 grudnia 2015 roku o godzinie 17.00.

5. Pozytywnie rozpatrzono deklarację przystąpienia do naszego koła kolegi. Krzysztofa Górskiego.

6. Ukazał się Okólnik Zarządu Głównego SKMP ONZ. Poniżej zamieszczamy go w oryginale.

Za Zarząd

Andrzej Jarzębowski

Posiedzenie Zarządu w dniu 10.03.2015

Podczas posiedzenia omawiano zagadnienia związane z przygotowaniami do uroczystości „Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa”.

 1. Organizatorem uroczystości w dniu 29 maja jest Ministerstwo Obrony Narodowej przy wydatnej pomocy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dzień 28 maja jest dniem organizowanym przez nasze koło. Po zatwierdzeniu całego programu informacja zostanie przesłana w formie pisemnej i elektronicznej.
 2. W celu zabezpieczenia dnia 28. 05.2015  przygotowano i wysłano:
 • pismo do Prezydenta Bydgoszczy z prośbą o pokrycie kosztów występu artystów scen bydgoskich, uczestniczących w spotkaniach z żołnierzami w rejonach wykonywania zadań mandatowych. Planujemy występ 21 artystów.
 • pismo do Rektora UKW  o wyrażenie zgody na odbycie konferencji na temat udziału w żołnierzy w misjach pokojowych. Konferencja jest adresowana do studentów. W konferencji współuczestniczą członkowie SKMP ONZ.

      3. Nadzór nad przygotowaniem konferencji sprawuje kol. Grzegorz Knasiak.

       4. Nadzór nad przygotowaniem koncertu w Kinoteatrze sprawuje kol. Franciszek Ostropolski.

       5. Za przygotowanie oprawy informacji wizualnej odpowiada Klub Inspektoratu Wsparcia z kierownikiem Klubu Panem Markiem Trojanem.

       6. Prezes Koła jest obecny podczas wszystkich odpraw związanych z organizacją uroczystości.

       7. Do chwili obecnej odbyły się trzy narady. w tym jedna połączona z rekonesansem w terenie.

Do Zarządu Głównego w dniu 10.03.2015 wysłano listę imienna i adresową wszystkich członków  naszego koła, oraz członków honorowych i wspierających, będącą podstawą do wysłania na prywatne adresy zaproszeń na uroczystości. Lista zawiera trzynaście adresów z propozycją zabezpieczenia noclegów i wyżywienia w hotelu. Sposób wyżywienia wszystkich uczestników zostanie podany w odrębnej informacji. Koszt pobytu pokrywany jest z budżetu MON.

Zarząd informuje, że zostały zamówione znaczki organizacyjne oraz krawaty organizacyjne, bliższych informacji na ten temat  udzieli kol. Wojtek Kozłowski.

Podczas posiedzenia omówiono naszą wizytę w 22 ODN.

                                                                                         Prezes

                                                                           płk w st. spocz.  Ryszard Keller

Posiedzenie Zarządu w dniu 05.01.2015

 Podczas posiedzenia Zarządu  SKMPONZ  Koła nr 1 omówiono następujące  tematy:

 – zagadnienia związane z organizacją „Rajdu Weterana” w Bieszczadach. Organizacją rajdu    zajmuje się Koło  w Białej Podlaskiej. Informacje dotyczące rajdu  znajdują się na naszej stronie. Udział w rajdzie jest indywidualną sprawą każdego członka. Zarząd Koła  nie  uczestniczy w organizacji grupowego wyjazdu w Bieszczady.

– podczas posiedzenia  prezes poinformował Członków Zarządu o organizacji przebiegu posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 04.01.2014 i konferencji  związanej z piętnastą rocznica naszego Stowarzyszenia. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny na terenie Akademii Obrony Narodowej. Jednym z  tematów konferencji był przedstawienie rysu historycznego powstania naszego Stowarzyszenia i jego działalności na przestrzeni piętnastu lat. Informacja na ten temat została opracowana przy wydatnej pomocy Kolegi pułkownika Piotra Lemanowicza i Kolegi pułkownika Franciszka Ostropolskiego. Zaprezentowana informacja zyskała uznanie w ocenie Pani Bożeny Żelazowskiej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , oraz ze strony Rektora AON. (główne tezy wystąpienia w zakładce-historia).

– Kolejnym tematem posiedzenia Zarządu była informacja o zaproszeniu prezesa Koła nr 1 na uroczystości otwarcia  „Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa” w dniu 2112.2014. Informacja na stronie Koła.

– Wstępnie dyskutowano o organizacji uroczystości w dniu 29.05.2015r w Garnizonie  Bydgoszcz./na ten dzień nie było jeszcze decyzji jaki garnizon będzie organizował   uroczystości „Dzień Weterana Działań  Poza  Granicami Państwa”. Jednak wszystkie starania  ZG SKMPONZ oraz Żołnierzy Rannych i Poszkodowanych w Misjach   oscylowały w organizacji tych uroczystości w Bydgoszczy. Na marginesie – były inne   propozycje ,jednak nie do dyskutowania na „stronie”.

– Kilkanaście minut przed posiedzeniem telefon od Sekretarza Generalnego ZG SKMPONZ. Zaproszenie na dzień 09.01.2015 do udziału w spotkaniu dotyczącym organizacji „Dnia Weterana” w 2015r. w Bydgoszczy. Miejsce Spotkania – Centrum Weterana Działań Poza  Granicami Państwa.

– Po powrocie z Warszawy kolejny komunikat.

                                                                                         Prezes

                                                                           płk w st. spocz.  Ryszard Keller

Archiwum za rok 2014

Posiedzenie  Zarządu Koła  nr 1 SKMP ONZ   w dniu 03.11.2014

Podczas posiedzenia Zarządu omawiano następujące sprawy.

 1.Prezes koła przedstawił informację z obrad posiedzenia  Zarządu Głównego rozszerzonego o udział prezesów kół i skarbników.

Prezes ZG SKMP ONZ gen. Woźniak przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium w okresie od 17 maja do 25 października 2014. Sekretarz Generalny omówił działalność kół terenowych. Uczestników zapoznano z realizacja zamierzeń finansowych w kołach, oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe.

Kolejnymi  tematami były:

– informacje o awansach i odznaczeniach

– przedstawienie decyzji ZG SKMP ONZ o ilości delegatów na Zjazd w 2015 roku. Ilość   delegatów na zjazd, z naszego koła wynosi ośmiu delegatów.

– Przedstawiono odpowiedzialnych za pracę grup programowych przygotowujących Zjazd. Kolejnym punktem było przedstawienie wyników  pracy Komisji Socjalnej w 2014 r. Zarząd Główny zaplanował obchody 15-lecia SKMP ONZ na grudzień 2014.

 2. Prezes ZG SKMP ONZ gen. bryg. Stanisław Wożniak poinformował wszystkich zebranych o  wystosowaniu pisma do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanowiska ZG SKMP ONZ  dotyczącej organizacji centralnych uroczystości Dnia Weterana działań poza granicami państwa w 2015 roku w Bydgoszczy.

 3. Podczas posiedzenia Zarządu ponownie oceniono dyscyplinę opłacania składek członkowskich. W ocenie skarbnika naszego koła  nastąpiła znacząca  poprawa.

 4. W związku z kapitalnym remontem Mesy Oficerskiej tradycyjne spotkanie wigilijno –  noworoczne odbędzie się na terenie Klubu Inspektoratu Wsparcia SZ w Bydgoszczy przy ul. Sułkowskiego 52. Termin 19.12.2014 r. godz. 17.00.

 5. Kol. Jerzy Przyjemski wraz z małżonką, na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego będzie reprezentował nasze koło podczas Uroczystego obiadu  z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 

                                                                                         Prezes

                                                                                     Ryszard Keller

Posiedzenie Zarządu Koła  nr 1 SKMPONZ dnia 06.10.2014

 Podczas posiedzenia Zarządu omówiono następujące tematy:

 Na adres naszego koła wpłynęło pismo Prezesa Koła Regionalnego  Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „ŻANDARM” w Bydgoszczy. W skierowanym piśmie Koledzy proponują nawiązanie współpracy i podjęcie wspólnych działań w pokrewnych tematach. Z obecnym na posiedzeniu Prezesem Koła Kol. Tomaszem Piotrowskim uzgodniono wymianę propozycji tematycznych i przygotowanie wspólnego stanowiska w zakresie współpracy w dziedzinie  integracji środowisk żołnierzy rezerwy oraz popularyzacji dokonań wojska wśród społeczeństwa.

 1. Na zaproszenie  Prezesa Koła Regionalnego „ŻANDARM” dnia 07.11.2014 r. wezmę udział w spotkaniu z okazji tegorocznego Święta Niepodległości, które odbędzie się  na terenie Oddziału  Żandarmerii Wojskowej.
 2. Z okazji  przypadającego w dniu 24.10.2014 r. Święta ONZ otrzymaliśmy zaproszenie  od studentów Wyższej Szkoły Bankowej do wzięcia udziału w spotkaniu tematycznym związanym z tym świętem. Podczas posiedzenia ustaliliśmy, że  kol. Grzegorz Knasiak  zajmie się tym tematem i będzie koordynatorem w przygotowaniu naszego udziału.
 3. W dniu 05.11.20`14 r. Muzeum Wojsk Lądowych  jest organizatorem  konferencji naukowej pt: ”Wojny i konflikty zbrojne po II wojnie światowej”. Z tematyką udziału w misji w Iraku oraz przystąpienia do NATO  ze swoimi wspomnieniami podzieli się nasz kolega Andrzej Jarzębowski. Wszystkich chętnych do uczestniczenia w konferencji serdecznie zapraszam. Miejsce konferencji Muzeum Wojsk Lądowych.
 4. Pracownicy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy postawili zebrać i opublikować wspomnienia uczestników misji pokojowych ONZ .Postanowiliśmy wesprzeć inicjatywę i uczestniczyć w katalogowaniu wspomnień. Pracownicy muzeum dotrą do naszych członków indywidualnie i na zasadzie rejestrowanej rozmowy zapiszą nasze wspomnienia.
 5. W dniach 24-25 października w m. Rynia koło Warszawy odbędzie się wyjazdowe posiedzenie  Zarządu Głównego SKMPONZ. O tematyce posiedzenia ZG – informacja w kolejnym komunikacie z posiedzenia Zarządu.
 6. Wstępnie uzgodniono, że z uwagi  na remont Mesy Oficerskiej planowane spotkanie wigilijno – noworoczne odbędzie się na terenie Klubu Inspektoratu Wsparcia przy ul.  Sułkowskiego 52.

 

                                                                                            Prezes

                                                                                     Ryszard Keller

Posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMPONZ   dnia 08.09.2014

 1. Podczas posiedzenia postanowiono zmienić termin posiedzeń zarządu /z pierwszego wtorku na pierwszy   poniedziałek miesiąca. Miejsce posiedzeń i godzina nie ulegają zmianie.
 2. Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją skarbnika o stanie finansowym koła oraz o zobowiązaniach płatniczych i wynikających z obowiązku statutowego. Niepokojącym jest fakt, że wielu naszych członków zapomniało o realizacji statutowego obowiązku (§17 pkt.4) dotyczącego terminowego opłacania składek. Zarząd nie może tolerować zjawiska kiedy członkowie zalegający z opłacaniem składek korzystają z funduszu koła zgromadzonego przez członków realizujących  obowiązek statutowy. W wyniku analizy opłacania składek w stosunku do dwóch kolegów w oparciu o §24 pkt.2 podjęto  decyzję o skreśleniu z listy członków, w stosunku do jednego z członków usprawiedliwione zaleganie z opłacaniem składek. Osoby skreślone z listy członków otrzymają pisemne powiadomienie. Wszystkich pozostałych Kolegów prosimy o uregulowanie wpłat składek do dnia 15 10.2014 roku. Kolejną analizę dyscypliny finansowej zarząd przeprowadzi podczas swojego posiedzenia w  listopadzie 2014 roku.
 3. Zapoznano się z treścią pisma Zarządu Koła Rejonowego Żandarmerii  Wojskowej „Żandarm” w Bydgoszczy. Pismo dotyczy propozycji nawiązania współpracy. Zarząd postanowił zaprosić na kolejne posiedzenie w październiku przedstawicieli koła na spotkanie w celu omówienia zasad współpracy.
 4. Omówiono treść artykułu jaki ukazał się w Expresie Bydgoskim a dotyczącym nazewnictwa ulic, w tym ronda Misji Pokojowych ONZ. W odpowiedzi na ten artykuł do redakcji zostało wysłane pismo. Zarząd postanowił treść artykułu oraz odpowiedź do redakcji umieścić na naszej stronie www.skmponz.bydgoszcz.pl.  Z treścią można zapoznać się pod zakładką  „publikacje prasowe”.
 5. Otrzymaliśmy zaproszenie od Dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy do udziału  w dniu 5 listopada 2014 r. w konferencji naukowej pt.: ”Wojny i konflikty zbrojne po II wojnie światowej”. Tematyka konferencji uwzględnia działania sił ONZ.  Z kierownictwem Muzeum  uzgodniono wstępne warunki udziału naszych prelegentów.
 6. Zarząd postanowił zaplanować, przygotować i odbyć  w ramach poznawania nowych jednostek wojskowych wyjazd, do 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. płk pil. Tadeusza Henryka Rolskiego. Wyjazd planujemy zrealizować w miesiącu lutym  2015.
 7. Zarząd omówił realizację niektórych przedsięwzięć planowanych do końca 2014 roku. Szczególną uwagę poświęcono tradycyjnemu spotkaniu świątecznemu w grudniu 2014. Zgodnie stwierdzono, że z obecnym stanem naszych zasobów finansowych  realizacja tej uroczystości posiada wiele znaków zapytania.

                                                                                           Prezes

                                                                                     Ryszard Keller