Warning: Undefined variable $ub in /home/platne/serwer154397/public_html/skmponz.bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/platne/serwer154397/public_html/skmponz.bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Komunikaty organizacyjne
luczniczka
tablica

Komunikaty organizacyjne

Bydgoszcz
13 grudnia 2021

Komunikat specjalny z dnia 13. 12. 2021 roku

Zgodnie z informacją, przekazaną w sprawozdaniu z prac Zarządu Koła z dnia 2 listopada 2021 roku przypominamy, że spotykamy się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w dniu 20 grudnia 2021 roku w Mesie Oficerskiej Inspektoratu Wsparcia SZ RP o godzinie 17.00.

Opierając się na opiniach lekarzy, wirusologów oraz wzorem innych państw stosujących podobne uwarunkowania, w poczuciu odpowiedzialności oraz w trosce o zdrowie nas wszystkich w dobie pandemii Covid -19, Zarząd Koła informuje, że w spotkaniu będą mogli uczestniczyć jedynie członkinie i członkowie naszego Koła nr 1, legitymujący się certyfikatem szczepienia lub negatywnym wynikiem testu wykonanego nie wcześniej niż dwa dni przed datą spotkania. 

 

Sekretarz Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ

Andrzej Jarzębowski

Bydgoszcz
8 czerwca 2019

Komunikat nr 76

W dniu 07.06.2019 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 1 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Podczas zebrania dokonano wyboru nowych władz koła oraz komisji rewizyjnej, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi koła, zatwierdzono sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Zarząd Koła nr 1 SKMP ONZ W Bydgoszczy

Prezes       – kol. Ryszard Keller

Wiceprezes – kol. Krzysztof Chlebosz

Sekretarz   – kol.Andrzej Jarzębowski

Skarbnik    – kol. Wojciech Kozłowski

Członek     – kol. Jerzy Przyjemski

Komisja Rewizyjna koła nr 1 SKMP ONZ w Bydgoszczy

Przewodniczący         – kol. Eugeniusz Trzciński

Wiceprzewodniczący – kol. Krzysztof Górski

Sekretarz                     – kol. Zbigniew Rogalski

Podjęto decyzję o udzieleniu Zarządowi pełnomocnictwa w prowadzeniu spraw finansowych Koła ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny finansowej i realizacji par.24.i Statutu polegającego na upoważnieniu Zarządu do skreślania z listy członków osób nie opłacających składek członkowskich przez okres 12 miesięcy – na wniosek Skarbnika Koła.

Sekretarz Zarządu Koła

(-) Andrzej Jarzębowski

Bydgoszcz
7 maja 2019

Komunikat nr 75

W związku ze zbliżającym się zebraniem sprawozdawczo-wyborczym  Koła nr 1 SKMPONZ w Bydgoszczy, Zarząd jest zobowiązany do pisemnego (nie elektronicznego) powiadomienia  członków koła o nadchodzących przedsięwzięciach.

 Planujemy:

 1.  Zorganizowanie w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 17.00  naszego statutowego święta „Międzynarodowego Dnia  Uczestnika Misji Pokojowych ONZ”

a) miejsce spotkania Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz ul Czerkaska 2 godz.17.00.

– odczytanie przesłania Sekretarza Generalnego ONZ Pana Antonio Guterreza.

 – odczytanie  uchwały  Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych       ONZ o wyróżnieniu członków Koła nr 1 SKMP ONZ medalami za zasługi dla Stowarzyszenia       i medalami okolicznościowymi.

– z chwilą otrzymania uchwały, osoby wyróżnione otrzymają odrębne powiadomienie telefoniczne.

– odczytanie informacji ,oraz wręczenie nowym członkom certyfikatów i legitymacji  członkowskich.

– złożenie wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą udział żołnierzy, funkcjonariuszy policji   i pracowników cywilnych w misjach pokojowych.

– po zakończeniu uroczystości w Muzeum Wojsk Lądowych,dalsza część spotkania   zaplanowana tradycyjnie w mesie oficerskiej.

– w naszych uroczystościach uczestniczą Koledzy z Koła nr 22 w Grudziądzu.

b) tradycyjne koleżeńskie spotkanie przy grillu, w zgodzie z karkówką, kiełbaską, piwkiem.

Ta część spotkania zawiera niespodzianki i wręczenie nowych legitymacji.

Godne przygotowanie i odbycie naszego święta wymaga nieco drobnych przygotowań organizacyjnych.

W tym celu od niespełna 2 lat funkcjonują nasze składki w kwocie 10 zł miesięcznie.

Taka kwota pozwoliła skarbnikowi na „bezbolesne” sfinansowanie  naszych spotkań w maju i grudniu.

Dodatkowo z każdej składki przeznaczamy jedną złotówkę na pokrycie kosztów”honorowych”.

Zarząd nie jest zwolennikiem honorowania z własnych środków uhonorowanego (dosłownie płacenia za np. medale)

Zwracam się z apelem o terminowe regulowanie składek, (10 zł to mniej jak koszt paczki papierosów, cieszy mnie, że wielu Kolegów zrezygnowała z palenia. To cieszy  i skarbika i rodzinę Weterana. Po tej informacji uzupełnimy braki w terminach wpłacania składek.

 Nasze spotkanie zawiera pewne elementy dyscyplinujące:

– w spotkaniu uczestniczą  wszyscy chętni członkowie Koła, wraz z nowo przyjętymi i członkami  honorowymi i wspierającymi.

– nie ponosimy żadnych kosztów finansowych.

– jedynym obowiązkiem jest powiadomienie skarbnika Wojtka KOZŁOWSKIEGO o uczestnictwie,  kontakt telefoniczny tel.602 380 159, obowiązkowo do dnia 20.05.2019 do godz.18.00.

 Ten termin wyznacza  firma zewnętrzna przygotowująca catering.

 

2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 1

 – termin zebrania  w dniu 07.06.2019 r.

 – miejsce Klub Iwsp. SZ ul. Sułkowskiego 52A sala nr 23 (parter) godz. 16.00

Porządek zebrania

– otwarcie zebrania

– wybór Przewodniczącego i Prezydium

– wybór Komisji Wyborczej

– wybór Komisji Mandatowej

– sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za okres kadencji

– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła  wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium

– sprawozdanie Komisji Mandatowej

– dyskusja

– wybory Zarządu Koła na kolejną kadencję

– wybory delegatów na Zjazd Krajowy

Informacja dodatkowa – w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Kinoteatrze  Klubu

Iwsp SZ  PRZY UL. Dwernickiego odbywają się seanse filmowe – wstęp wolny za

okazaniem legitymacji weterana (w miesiącach od czerwca do sierpnia przerwa wakacyjna).

 

                                                                                                           Prezes  Koła SKMPONZ

                                                                                                           (-)   Ryszard KELLER

Bydgoszcz
23 lutego 2019

Komunikat Specjalny nr 1 dotyczący organizacji wyjazdu do Wilna członków Koła nr 1 SKMP ONZ w dniach 18.09.do 22.09.2019 dla uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

a) zakwaterowanie w hotelu w Wilnie przez czas pobytu. Pokoje dwuosobowe.

b) koszty (obliczone na jedną osobę) wg kursu € NBP/4,33/ w dniu 21.02.2019r.

 Uczestnicy w/g  miejsc:

– 28 miejsc  SKMPONZ  Bydgoszcz

– 10 miejsc SKMP ONZ  Grudziądz

–  4 miejsca  Związek Oficerów Rezerwy im marszałka J. Piłsudzkiego.

Przewidywana kalkulacja kosztów:

 – hotel                              126 € (noclegi + śniadanie + obiadokolacja)

– parking                          3€

– przewodnik Wilno           8€

– przewodnik Kowno          2€   

 Transport + winiety + opłata klimatyczna + zmiana kursu €   350 zł

  całkowity koszt wyjazdu i pobytu wynosi  950 na osobę

Zgłoszenia (akces) wyjazdu zgłaszamy telefonicznie do Krzysztofa Chlebosza, numer telefonu 501 922 480 do dnia 30 marca 2019r.

Wpłatę „zadatku” w kwocie 400 zł od osoby wpłacamy do dnia 10 kwietnia 2019

Wpłatę pozostała  w kwocie 550 zł od osoby wpłacamy do dnia 15 czerwca 2019

wpłaty dokonujemy na konto:

 ING  Bank Śląski

 51 1050 1139 1000 0023 1404 9517

tytułem  wyjazd Wilno  400 zł

tytułem wyjazd Wilno   550 zł

lub tytułem  wyjazd Wilno  950 zł

Wszystkie dodatkowe informacje organizacyjne /przejazdu, wyżywienia, pobytu, odwiedzanych miejsc / przedstawimy w kolejnych komunikatach.

                                                                                                   Prezes

                                                                                              Ryszard  Keller

Bydgoszcz
7 listopada 2018

Wyciąg z komunikatu prac Zarządu Koła z dnia 06.11.208 roku

        Informujemy Koleżanki i Kolegów, że tradycyjne spotkanie wigilijne odbędzie sie w dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 17.00 w Mesie Oficerskiej, Bydgoszcz, ul. Gdańska 190. Nie przewidujemy żadnych opłat (dla członków regularnie opłacających składki członkowskie). Jednak ze względów organizacyjnych prosimy swój udział w spotkaniu zgłaszać telefonicznie do Skarbnika Koła kol. Wojciecha Kozłowskiego telefon: 602 380 159 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2018 r.

Bydgoszcz
27 lutego 2018

Komunikat   UNIFIL – 40 LAT

 Szanowne Koleżanki i Koledzy.

 Pierwsza informacja w tym komunikacie to zarazem prośba o dokonanie wpłaty. Następne informacje będą dotyczyły programu pobytu i wszystkich wiadomości technicznych.

Wpłatę w wysokości 70 zł /siedemdziesiąt złotych / dokonujemy na konto:

PKO BP SA I Oddz./Bydgoszcz

45  1020  1462  0000  7802  0221  3270   z dopiskiem „UNIFIL” Kowalski Jan 1*

 * to numer koła.

Termin wpłat upływa z dniem 15.03.2018  – czwartek /włącznie/ 19-poniedziałek, skarbnik pobiera wpłaty z konta.

Kończę pisanie komunikatu i dokonuję pierwszej wpłaty.

PROŚBA .PO PRZECZYTANIU POSTĄPCIE PODOBNIE. TO UŁATWI NAM DALSZE PRACE ORGANIZACYJNE.

  

                                                                                             Za Komitet organizacyjny

                                                                                           Prezes Kóla nr 1 SKMP ONZ 

                                                                                                        Ryszard  Keller

Bydgoszcz
17 listopada 2017

Komunikat nr 74

Zarząd Koła nr 1 SKMP ONZ informuje, że tradycyjna kolacja świąteczna zaplanowana została na dzień 15 grudnia 2017 roku, jak zwykle w Mesie Oficerskiej Inspektoratu Wsparcia ulica Gdańska 190.

Planujemy rozpocząć kolację o godzine 17.00

Składka indywidualna wynosi 10 zł.(wpłata na miejscu)

Skarbnik będzie obecny od godz.16.00.

Termin zgłoszenia uczestnictwa  do  dnia 30 listopada (czwartek) do godz 18

zgłoszenia
Wojciech Kozłowski  – tel. 602 380 159
Ryszard Keller – tel. 605 625 899  lub    e-mail   r.keller@op.pl
 
Po wcześniejszej deklaracji istnieje możliwość zakupu kompletu spinek z logo ONZ.
Informacja graficzna na naszej stronie w Aktualnościach. Koszt 50 zł za komplet.
 

prezes   Koła nr 1 SKMP ONZ

płk w st. spocz. Ryszard Keller

Bydgoszcz
3 kwietnia 2017

K O M U N I K A T   NR 73

Zarząd Koła nr 1 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ , informuje o terminach kolejnych spotkań.

Brak informacji o realizacji zaplanowanych zamierzeń spowodowany był przyczynami niezależnymi od Zarządu.

W celu  zapewnienia ciągłości realizacji naszych zamierzeń  ponownie zostaliśmy zobligowani do wystąpienia  do władz wojskowych o zabezpieczenie środków transportu. Dzięki przychylności Szefa Sztabu Generalnego otrzymaliśmy zgodę na  nieodpłatne wykorzystanie autobusu.

1.  Planowany wyjazd do Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu  zrealizujemy 28 .kwietnia 2017r. Wyjazd o godz. 09.00. Autobus zostanie podstawiony przed Klub Inspektoratu Wsparcia dwadzieścia jeden  minut przed wyjazdem. W planie pobytu: zwiedzanie bazy szkoleniowej służb  technicznych i materiałowych. Przejazd do m. Grupa i zwiedzanie unikatowego w skali europejskiej Ośrodka Szkolenia Przeciwpożarowego. Ze względu na  obszar tematyczny ośrodka zaplanowana jest przerwa na posiłek. Obiad zostanie przygotowany przez instruktorów szkolących przyszłych  zdobywców złotych, srebrnych i brązowych medali  na mistrzostwach sztuki kulinarnej NATO. Koszt obiadu (taki jest wymóg wynikający z przepisów)  „godny” weterana  10 – 12 zł . Proszę do dnia 25.04.2017 do godz. 24.00 zgłosić akces uczestnictwa w tym spotkaniu. Termin podyktowany jest  koniecznością ubezpieczenia przejazdu i przekazania  „kuchni” informacji  o ilości  osób żywionych. Mam nadzieję, że Koleżanki i  Koledzy skorzystają z tej propozycji  poznania nieznanych  kulisów logistyki. Zgłoszenia kierować na adres r.keller@op.pl lub tel. 605625899. Proszę zabrać berety.

2.   Z okazji Dnia Weterana ONZ spotkamy się 26 maja /piątek/ o godz.17.00 przed  Muzeum Wojsk Lądowych.   Złożymy wiązankę kwiatów przed tablicą pamiątkową, odczytamy przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ. Tradycyjnie spotkamy się w messie przy  kuflu piwa i karkówce. Koszt pokrywamy z funduszy koła. W tym dniu występujemy w strojach organizacyjnych. Naszymi gośćmi będą członkowie zarządu z Grudziądza.  

                                                                                         prezes   Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                         płk w st. spocz. Ryszard Keller

Bydgoszcz
8 listopada 2016

Komunikat nr 72

    Zarząd Koła nr1  SKMP ONZ informuje , że podczas posiedzenia w dniu 08.11.2016  dokonano omówienia realizacji przedsięwzięć w minionym kwartale 2016 roku. Pozytywnie oceniono zaangażowanie członków zarządu w procesie planowania, przygotowania i realizacji  zaplanowanych zadań. Szczególne uznanie dla kol. Krzysztofa Chlebosza za przygotowanie naszego wyjazdu do Wiednia, oraz dla kol. Talagi za organizację pobytu w Ustce i Gdyni.  Zarząd ubolewa nad faktem niedostatecznego udziału członków koła w planowanych zamierzeniach. Zdaniem zarządu taka ocena wynika prawdopodobnie z niskich indywidualnych kosztów uczestnictwa, w myśl zasady „jeżeli za darmo lub za niską cenę, to zapewne nie warto skorzystać. Ocena należy do uczestników.

    Zarząd informuje, że podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego w dniu 15.09.2015r. uczestniczący w zebraniu członkowie koła postanowili o podniesieniu wysokości składki miesięcznej  do wysokości 10 zł. Członkowie zarządu pragną przypomnieć, że składkę opłacamy w 2017 roku w następujących terminach:

– do końca stycznia za I półrocze lub ( za cały rok);

– do kończ lipca za II półrocze.

    Jednocześnie pragnę poinformować, że nie opłacanie składek w planowanych terminach utrudnia realizację planowanych przedsięwzięć. Jednym z zadań zarządu jest pokrycie kosztów własnej działalności,  oraz  terminowe odprowadzanie części składki do kasy Zarządu Głównego. Składki wpłacamy na konto PKO BP SA I Oddz. Bydgoszcz nr 45 1020 1462 0000 7802 0221 3270.

    Nasze spotkanie koleżeńskie zaplanowaliśmy na 13 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Mesie Oficerskiej – adres znany. Odpłatność indywidualna na miejscu – 15 zł. Zarząd zwraca się z apelem do Koleżanek i Kolegów o  uszanowanie pracy osób zaangażowanych w przygotowanie spotkania. Jesteśmy zobligowani do przestrzeganie pewnych terminów organizacyjnych, zwłaszcza dotyczących cateringu. Jeżeli planujemy udział w uroczystym koleżeńskim spotkaniu proszę o przekazanie tej informacji telefonicznie do kol. Wojciecha Kozłowskiego. Zrób to teraz (tel. 602 380 159). Jeżeli nie masz 10 sekund na przekazanie swojej akceptacji to ostatecznym terminem jest dzień 30 listopada 2016 roku. Wybaczcie po tym terminie nasz słownik nie zawiera słów „uznania” za brak zrozumienia…….!

   Podczas naszego posiedzenia rozmawialiśmy telefonicznie z naszym  chorym Kolegą Grzegorzem Sieradzkim. Po zabiegach czuje się lepiej – w minionym tygodniu odwiedziłem Grzegorza razem z Wojtkiem Kozłowskim w Domu Pomocy w Rynarzewie. Grzegorz serdecznie dziękuje za wsparcie w pokonaniu jego choroby.

Więcej dodatkowych informacji podczas koleżeńskiego spotkania.                                                                

prezes   Koła nr 1 SKMP ONZ

płk w st. spocz. Ryszard Keller

Bydgoszcz
9 maja 2016

K O M U N I K A T   NR  71

Zarząd Koła nr 1 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ informuje:

 1. Tegoroczne uroczyste spotkanie z okazji Dnia Weterana odbędą się w dniu 03.06.2016 tradycyjnie na terenie Muzeum Wosk Lądowych, początek uroczystości godz. 17.00. Po części oficjalnej koleżeńskie spotkanie przy grillu na terenie Mesy Oficerskiej. Koszt spotkania pokrywamy z funduszy koła.
 2. Wyjazd do Warszawy na centralne obchody Dnia Weterana w dniu 27.06.2016 godz. 16.00. Autobus będzie podstawiony przed Klub Inspektoratu Wsparcia ul. Sułkowskiego 52. W uroczystościach udział biorą koledzy: Krzysztof Chlebosz, Zygmunt Czaja, Bogdan Kantorski, Ryszard Keller, Marek Kowalczyk, Wiesław Kowalski, Ryszard Proc, Stanisław Szulerecki, i Marek Wasiuta.
 3. W dniu 23maja 2016 na terenie Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ zostanie przeprowadzony konkurs  międzyszkolny dla uczniów szkół podstawowych pt. „ONZ Oczyma Dzieci „Trzech członków naszego koła zostało zaproszonych do składu jury.
 4. W dniu 25 .05.2016 r.Szkoła Podstawowa nr 66 obchodzi swoje święto dwudziestopięciolecia. Dyrekcja SP 66 na uroczystości zaprosiła siedmiu naszych kolegów: Ryszarda Kellera, Grzegorza Knasiaka, Wojciecha Kozłowskiego, Andrzeja Wesołowskiego, Eugeniusza Trzcińskiego, Jerzego Kosobuckiego i Jerzego Przyjemskiego.
 5. Do końca miesiąca maja Kol Krzysztof Chlebosz zakończy  zapisy chętnych na wyjazd do Wiednia .Program jest bardzo atrakcyjny. Nie zmieniliśmy zasad uczestnictwa i w dalszym ciągu czekamy na zgłoszenia chętnych.. W chwil obecnej zgłosiło się 21 osób. W programie pilotowanym przez Ambasadę RP w Wiedniu mamy zaplanowane  spotkanie w dniu 24 września z weteranami misji ONZ, żołnierzami armii austriackiej w miejscowości Melek.
 6. Podczas posiedzenia zarządu omawialiśmy nasz udział w koleżeńskim spotkaniu w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce w miesiącu sierpniu. Więcej informacji na ten temat w terminie po uzgodnieniach z organizatorami pobytu. Wyjazd planujemy dwudniowy.
 7. Omawiając wstępnie zamierzenia na 2017 rok, planujemy wyjazd do siedziby Parlamentu Europejskiego. To plany – zobaczymy czy je zrealizujemy?
 8. Szanowne Koleżanki i Koledzy oglądalność naszej strony wynosi  +/_ 420 odwiedzin na dobę. Przykładowo  do dnia 08.05.2016 r.  do godz. 20,42 odwiedziło nas  266 421 osób. Następnego dnia  do godziny 22,41 ta liczba wzrosła do 266 838 odwiedzających. W ciągu doby odwiedziło naszą stronę 417 osób. Ponawiam apel o zamieszczanie na naszej stronie wspomnień z misji tych pisanych i zdjęciowych. W tej sprawie proszę o kontakt z kol. Andrzejem Jarzębowskim (andrzej-jarz@tlen.pl, lub tel. 510 042 754). Za umieszczenie swoich wspomnień na naszej stronie dziękuję kol. kol. Leszkowi Nowakowi, Andrzejowi Jarzębowskiemu, Krzysztofowi Kulińskiemu, Markowi Kowalczykowi, Tadeuszowi Wąsowskiemu, Adamowi Kulikowskiemu i Zbigniewowi Śpiewakowskiemu. Ponawiam ten apel – przekażcie swoje wspomnienia dla potomnych.
 9. Korzystając z tej formy kontaktu, zarząd  pragnę serdecznie podziękować Wszystkim, którzy przekazali 1% na rzecz naszego stowarzyszenia. Odrębne podziękowania Zarząd pragnie  skierować do wszystkich naszych członków wspierających materialnie leczenie naszego Kolegi Grzegorza Sieradzkiego. W dniu 29 maja delegacja naszego koła  pod przewodnictwem  Kol. Wojciecha Kozłowskiego odwiedzi Grzegorza. 
 10. Informacja dla zainteresowanych. Zarząd posiada ,w ramach uzupełnienia 10 kompletów (krawatów, emblematów i odznak organizacyjnych). Odpowiedzi udziela skarbnik Wojciech Kozłowski.
 11. Zarząd pragnie poinformować Koleżanki i Kolegów, że na dzień 09.05.2016 r. komunikaty i informacje są wysyłane Pocztą Polską  do 22 naszych członków. Informacje do pozostałych 66 członków naszego koła wysyłamy poczta elektroniczną. Mam nadzieję , że wnuczkowie lub najbliższa rodzina wesprze emeryta – weterana i pomoże w przekazaniu bieżącej informacji. Jeżeli tak się stanie ,proszę o podanie adresu poczty elektronicznej.
 12. Wszystkie nasze zamierzenia postaramy się umieścić na naszej stronie i stronie Z.G. SKMPNZ.
 13.  Kol. Andrzej Jarzębowski  uaktualnił zakładkę na naszej stronie (udział w misjach). Proszę zapoznanie się z jej treścią. Uwagi i propozycje poprawek proszę kierować do Kol. AndrzejaJarzębowskiego.
                                                                              Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                                      Ryszard   Keller

                                                                                                      płk w st. spocz.

Bydgoszcz
5 maja 2016

K O M U N I K A T   NR  65

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z postanowieniem  Ministra Obrony Narodowej,  tegoroczne święto DZIEŃ WETERANA DZIAŁAN POZA GRANICAMI PAŃSTWA ORAZ MIĘDZYNARODOWY DZIEN MISJI POKOJOWYCH ONZ – zostanie zorganizowany w Bydgoszczy.

Do komunikatu dołączam zaproszenie wraz z programem dwudniowych zamierzeń. Zaproszenie  zostanie dostarczone pocztą.

Mam nadzieję, że członkowie naszego koła uświetnią swoją obecnością  realizację programu.

Dzień 28.05.2015 jest przygotowany przez Zarząd Koła  SKMP ONZ nr 1. Spotkamy się  podczas konferencji naukowej  w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,   przy ul. Poniatowskiego 12. Początek konferencji godz. 9.00. Do naszej grupy dołączą Koledzy zakwaterowani w hotelach.

Kolejnym punktem naszego programu jest uroczysty apel w Muzeum Wojsk Lądowych i koleżeńskie spotkanie w Mesie Oficerskiej.

Dzień zakończymy  uczestnictwem w koncercie dedykowanym weteranom przez Prezydenta Bydgoszczy. Miejsce koncertu, Kinoteatr Inspektoratu Wsparcia. Serdecznie zapraszam rodziny naszych weteranów.

 Dzień 29.05.2015.  Uroczystości Centralne zgodnie z planem rozpoczynamy o godz.  12.00.

 program :

– msza w Kościele Garnizonowym

– uroczysty apel na Rynku Starego Miasta z udziałem  władz centralnych, weteranów, zaproszonych  gości i społeczeństwa. Apel zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

– piknik weterana na Wyspie Młyńskiej oraz spotkanie z władzami.

Po zakończeniu uroczystości centralnych dla członków Koła nr 1 SKMP ONZ  zaplanowaliśmy  spotkanie w Mesie Oficerskiej. Tradycyjnie koszt 15 zł, pozostałe koszty pokrywamy z funduszu koła.

W związku z zaostrzeniem  przepisów bezpieczeństwa i wymogami w tym zakresie akces uczestnictwa proszę zgłaszać do kol. Wojciecha Kozłowskiego telefon  602 380 159 w nieprzekraczalny terminie do dnia 18.05.2015r. włącznie. Podany termin jest datą zamykającą prace organizacyjne. Najlepiej zadzwonić po przeczytaniu tej informacji.

 Podczas spotkania w Mesie planujemy  podsumowanie naszej dotychczasowej działalności, wybór nowych władz Koła oraz wybór delegatów na IV Krajowy Zjazd SKMP ONZ.

Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom transport oraz posiłki w dniach trwania uroczystości. Komunikaty organizacyjne będą przekazywane podczas realizacji zamierzeń.

                                                                               Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                            Ryszard   Keller

                                                                                             płk w st. spocz.

Bydgoszcz
30 marca 2016

K O M U N I K A T    SPECJALNY

            Zgodnie z wcześniejszym planem, w dniu dzisiejszym odbyło sie zaległe Zebranie Koła nr 1 SKMP ONZ w Bydgoszczy. Głównym celem Zebrania było przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ubiegłą kadencję oraz wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący KR  kol. Ryszard Proc. W Sprawozdaniu przedstawiono wyniki finansowe Koła ( mamy dodatnie saldo) oraz pozytywnie oceniono pracę Zarządu i realizację zasadniczych zamierzeń koła w minionej kadencji. Zebranie przyjęło sprawozdanie oraz dokonało wyboru nowych członków KR. Ponownie wybrano kolegów: Ryszarda PROCA i Romana KREFTA. Nowy członkiem KR został Wojciech PRZESŁAWSKI.

W drugim punkcie spotkania przedstawiono aktualny stan realizacji zamierzeń Koła.

 1. udział członków Koła w targach LOGIS-MIL 2016 w bydgoskim Centrum Targowym w dniach 21-23 kwietnia 2016 roku;
 2. udział członków naszego Koła w Dniu Weterana, który odbędzie się 28-29 maja 2016 roku, miejsce dotąd nieustalone.
 3. zca prezesa koła kol Chlebosz przedstawił aktualny stan przygotowań do wrześniowej wycieczki wojskowo-historycznej do Wiednia. Szczegóły będą przedstawione na naszej stronie w miesiącu kwietniu.
 4. przypomniano o planowanej dwudniowej wycieczce do Ustki, połączonej z rejsem po Bałtyku.

Na koniec jednogłośnie uchwalono podwyższenie składki członkowskiej od 1 stycznia 2017 roku z 6 do 10 zł miesięcznie.

Informujemy ponadto, że ukazał sie nowy Okólnik Zarządu Głównego. który w całości publikujemy poniżej.

Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                                      Ryszard   Keller

                                                                                                      płk w st. spocz.

Bydgoszcz
3 marca 2016

K O M U N I K A T    NR  70

             Zarząd Koła nr 1 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, informuje, że zebranie członków naszego koła odbędzie się w dniu 30 marca /środa/ godz. 17.00 – pierwszy K O M U N I K A T    SPECJALNY

            Zgodnie z wcześniejszym planem, w dniu dzisiejszym odbyło sie zaległe Zebranie Koła nr 1 SKMP ONZ w Bydgoszczy. Głównym celem Zebrania było przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ubiegłą kadencję oraz wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący KR  kol. Ryszard Proc. W Sprawozdaniu przedstawiono wyniki finansowe Koła ( mamy dodatnie saldo) oraz pozytywnie oceniono pracę Zarządu i realizację zasadniczych zamierzeń koła w minionej kadencji. Zebranie przyjęło sprawozdanie oraz dokonało wyboru nowych członków KR. Ponownie wybrano kolegów: Ryszarda PROCA i Romana KREFTA. Nowy członkiem KR został Wojciech PRZESŁAWSKI.

W drugim punkcie spotkania przedstawiono aktualny stan realizacji zamierzeń Koła.

 1. udział członków Koła w targach LOGIS-MIL 2016 w bydgoskim Centrum Targowym w dniach 21-23 kwietnia 2016 roku;
 2. udział członków naszego Koła w Dniu Weterana, który odbędzie się 28-29 maja 2016 roku, miejsce dotąd nieustalone.
 3. zca prezesa koła kol Chlebosz przedstawił aktualny stan przygotowań do wrześniowej wycieczki wojskowo-historycznej do Wiednia. Szczegóły będą przedstawione na naszej stronie w miesiącu kwietniu.
 4. przypomniano o planowanej dwudniowej wycieczce do Ustki, połączonej z rejsem po Bałtyku.

Na koniec jednogłośnie uchwalono podwyższenie składki członkowskiej od 1 stycznia 2017 roku z 6 do 8 zł miesięcznie.

Informujemy ponadto, że ukazał sie nowy Okólnik Zarządu Głównego. który w całości publikujemy poniżej.

termin, następny – 17,15.

W związku z remontem Klubu i Kinoteatru Inspektoratu Wsparcia  nie ma możliwości korzystania z pomieszczeń klubowych. Dlatego też, korzystając z gościnności Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ otrzymaliśmy propozycję wykorzystania świetlicy szkolnej. Szkoła ma swoją siedzibę w Fordonie przy ul Berlinga 3.

Porządek zebrania

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ubiegła kadencję.
 2. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 3. Aktualne komunikaty związane z planowanymi przedsięwzięciami.

 

 Proszę o terminowe przybycie.

Jednocześnie przdstawiamy pierwszy projekt planu naszej wycieczki do Wiednia:

PLAN PODRÓŻY WOJSKOWO – HISTORYCZNEJ KOŁA Nr 1 SKMP ONZ DO WIEDNIA 
22 – 25 WRZESIENIA 2016

22 września czwartek:

–        wyjazd z Bydgoszczy – miejsce wyjazdu Klub IWsp SZ ul. Sułkowskiego 52A
godzina 4.00;

–        dojazd na miejsce ok. godziny 14.30;

–        zakwaterowanie w Hotelu, spotkanie organizacyjne, podanie planu pobytu,

–        18.00 – 20.00 kolacja;

23 września piątek:

–        8.00-9.30 śniadanie;

–        10.00 wyjazd na górę Kahlenberg, znanej jako miejsce „Odsieczy Wiedeńskiej”, objazd autokarem tzw. Staromiejskiego bulwaru zwanego „Ringiem” na trasie przejazdu zobaczymy budynki Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Sztuki Naturalnej, Parlamentu, Ratusza, Teatru Dworskiego. W dalszej części zwiedzania zobaczymy rezydencję zimową Habsburgów ( z zewnątrz) Wizyta na Stary Mieście.

–        Po kolacji ok. godziny 18.30 – 19.30 czas do dyspozycji uczestników,

24 września sobota:

–         10.00 – rozpoczęcie zwiedzania Wiednia od dzielnicy Arsenał, w której między innymi znajduję się Muzeum Historii Wojska (Heeresgeschichtliches Museum) (Heeresgeschichtliches Museum) Arsenal, Objekt 1
1030   Wien www.hgm.or.at  w czasie zwiedzania planowane jest spotkanie z członkami austriackiego Związku Weteranów Misji Pokojowych ONZ.

–        14.00 – 17.00 Zwiedzanie ogrodów PałacuSchönbrunn

–        17.30 przejazd na Prater, 

25 września niedziela:

–        8.00 wykwaterowanie

–        9.00 wyjazd do Belvedere, zwiedzanie Pałacu, ogrodów oraz Galerii Gustava Klimta,

–        14.00 wyjazd z Wiednia do Bydgoszczy

                                                                                    Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                            Ryszard   Keller

                                                                                             płk w st. spocz.

Bydgoszcz
11 stycznia 2016

K O M U N I K A T   NR  69

Zarządu Koła nr 1 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Zarząd składa podziękowanie wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia oraz naszym najbliższym, którzy w dniu 10 stycznia aktywnie uczestniczyli w 24 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej  Pomocy.

 Planowany wyjazd do Centrum Weterana w Warszawie odbędzie się 19 lutego (piątek). Podczas pobytu dodatkowo planujemy złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

Wyjazd planujemy na godz.07.00. Zbiórka na parkingu przed Klubem Inspektoratu Wsparcia  ul.  Sułkowskiego 52. Koszt wyjazdu (w tym posiłek) pokrywamy z funduszy koła.

Zgłoszenia wraz podaniem numeru dowodu osobistego (potrzebne do ubezpieczenia PZU) proszę zgłaszać do dnia 12 lutego do:

Ryszarda Kellera               tel. 605625899 lub r.keller@op.pl

Wojciecha Kozłowskiego  tel. 602380159 lub koziol56@o2.pl

Podczas pobytu występujemy w strojach organizacyjnych.

Organizacją wyjazdu do Wiednia zajmuje się kol. Krzysztof Chlebosz. Wyjazd planujemy w dniu 22 września  do 25 września 2016 r. Koszt kalkulujemy w granicach 1000 zł od osoby. Zgłoszenia proszę kierować do kol. Krzysztofa tel.: 605730759 lub k.maj.chlebosz@gmail.com do dnia 15 lutego 2016r. Szczegółowy plan pobytu zostanie podany po uzgodnieniu z Attachatem Wojskowym przy Ambasadzie R.P. w Wiedniu.

Osoby, które dokonały zgłoszenia podczas spotkania wigilijnego prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.

 Zarząd dziękuje za terminowe uregulowanie składek członkowskich za 2015 r. Skarbnik oczekuje podobnej dyscypliny w 2016 roku. Dla przypomnienia – składki opłacamy w ratach w styczniu i czerwcu po 36 zł lub jednorazowo 72 zł.

PKO BP SA 45 1020 14620000780202213270   (z informacją kto wpłaca).

 W przypadku zdecydowania o odpisie 1% od podatku na rzecz stowarzyszenia, informujemy Urząd Skarbowy wpisując w odpowiedniej rubryce rozliczenia  numer KRS i nazwę stowarzyszenia.

KRS 0000158391   Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – koło nr 1.

Wpisując znak „X” w kolejnej rubryce wyrażamy zgodę na podanie naszego nazwiska obdarowanej OPP.

Informacje o terminach wyjazdu  do Krakowa i Ustki oraz programie pobytu w kolejnych komunikatach.

                                                                                  Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                            Ryszard   Keller

                                                                                             płk w st. spocz.

Bydgoszcz
17 listopada 2015

K O M U N I K A T   NR  68

 Zarząd Kola nr 1 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

INFORMUJE Koleżanki i Kolegów ,że nasze spotkanie w miesiącach listopad i grudzień odbędą się w następujących terminach.

1.  27 listopad 2015 godz. 14,00 /piątek/.

– miejsce :Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego ul. Berwinskiego 4

– muzeum zlokalizowane jest blisko Bazyliki .,między Biblioteką Akademicką

   i kompleksem handlowym FOCUS.

– zbiórka przed muzeum godz. 13,45.

– w programie zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, wręczenie legitymacji nowym członkom (Kol. Krzysztofowi Górskiemu, Edgarowi Szmydowi, Stanisławowi Lasikowi).

 

 1. 15 grudnia 2015 godz. 17.00 /wtorek/.

– uroczysta kolacja wigilijno-noworoczna

– miejsce : Mesa Oficerska ul Gdańska 190

– koszt 15 zł/opłata na miejscu w mesie (nie wpłacać na konto)

– zgłoszenia uczestnictwa ze względów organizacyjnych proszę składać do kol. Wojciecha Kozłowskiego do 05.12 2015  telefonicznie. tel .602 380 159 lub e-mail  koziol56@o2.pl   

            Zarząd Koła na swoim posiedzeniu postanowił dokonać aktualizacji  naszej strony internetowej i ewidencji członków. Aby uaktualnić informację do komunikatu wysłanego do członków w wersji papierowej załączono „paski” z danymi.

             Proszę o zgłoszenie poprawionych danych na adres r.keller@op.pl lub pocztą na adres Klubu Inspektoratu Wsparcia Bydgoszcz ul Sułkowskiego 52.

              W związku z rygorystyczna dyscypliną finansową wynikająca z przepisów prawa o gospodarce finansami proszę o uregulowanie składek członkowskich za 2015 rok.

            Informacja o terminie dokonania wpłat i ich wysokości znajduje się na załączonej do wersji wysłanej do członków Komunikatu wizytówce skarbnika.

Dla przypomnienia podaję numer konta. PKO BP I Oddział Bydgoszcz  45 1020  1462  0000  7802  0221  3270 – Przykład : (składka 2015 Kowalski Jan).

                                                                                   Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                            Ryszard   Keller

                                                                                             płk w st. spocz.

Bydgoszcz
20 września 2015

K O M U N I K A T   NR  67

Dnia 15.09.2015 r. w Operze Nova odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Koła nr 1. Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie przy niskiej frekwencji członków (23 osoby).

Obecni na zebraniu członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem prezesa koła z czteroletniej pracy Zarządu. Z uwagi na nieobecność  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapoznano się z informacją skarbnika o stanie kondycji finansowej koła.

Podczas dyskusji zaproponowano podniesienie składki członkowskiej. Jednak tą decyzję odłożono na termin późniejszy. Członkowie koła zostali zapoznani z głównymi zamierzeniami w pracy zarządu na 2016 r.

Postanowiono przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w terminie do końca 2015 r.

Podczas zebrania wybrano nowe władze koła.

– prezes                       Ryszard          Keller

– wiceprezes                Krzysztof        Chlebosz

– skarbnik                     Wojciech       Kozłowski

– członek                     Jerzy               Przyjemski

– członek                     Andrzej           Jarzębowski

Delegatami na IV Zjazd Stowarzyszenia, który odbędzie się w dniu 17.10.2015 r. w Warszawie, wybrani zostali członkowie Zarządu Koła, oraz:

– kol.      Eugeniusz       Trzcinski

– kol.      Zbigniew        Śpiewakowski

– kol,      Stanisław        Szulerecki

 Jednocześnie pragnę poinformować, że Zarząd Główny zaprasza na Zjazd członków honorowych.

 – płk w st. spocz.           Jerzego Kozłowskiego

 – płk rez. księdza           Józefa  Kubalewskiego.

                                                                                 Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                            Ryszard   Keller

                                                                                             płk w st. spocz.

Bydgoszcz
30 sierpnia 2015

K O M U N I K A T   NR  66

      Zarząd Koła nr 1 SKMP ONZ  informuje, że nasze kolejne spotkanie (po przerwie wakacyjnej) odbędzie się w dniu 15.09.2015 o godzinie 17.00.  Na zebranie kworum czekamy 15 minut, po czym rozpoczynamy zebranie.

Z uwagi na remont Klubu Inspektoratu Wsparcia nasze spotkanie odbędzie się w Centrum Kongresowym  przy Operze Nowa –sala seminaryjna nr 1 II piętro.

Wejście od  ul. Ferdynanda Focha 5. Drzwi przy restauracji ”Maestra”.

Jednocześnie informuję, że Opera nie dysponuje miejscami parkingowymi dla zmotoryzowanych. Najbliższy parking znajduje się w przy ul Karmelickiej obok Opery, oraz w obrębie ul Mostowej.

 

Porządek zebrania.

– przyjęcie nowych członków .

– sprawozdanie zarządu z czteroletnie działalności koła.

– sprawozdanie komisji rewizyjnej

– dyskusja

– informacja o głównych zamierzeniach w 2016 r.

– wybór władz koła i komisji rewizyjnej na kolejną kadencję.

– wybór delegatów na IV Krajowy Zjazd SKMPONZ w Warszawie.

 

Liczymy na liczne i aktywne uczestnictwo w naszym zebraniu.

                                                                              Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                            Ryszard   Keller

                                                                                             płk w st. spocz.

Bydgoszcz
2 lutego 2015

K O M U N I K A T   NR  64

Zarząd Koła nr 1 SKMP ONZ informuje, że nasze kolejne spotkanie planowane jest na początku miesiąca marca w dniu 06.03.2015 /piątek/r. w 22 Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzenia im. płk. pil. Tadeusza Henryka Rolskiego w m Wojnowo. Wyjazd planujemy na godz.10. 30, zbiórka przed Klubem Inspektoratu Wsparcia ul. Sułkowskiego od godz 10.00 

 

Akces do udziału w spotkaniu proszę zgłaszać pocztą SMS na numer tlf 605 625 899 lub e-mail r.keller@op.pl do dnia 20.02.2015 r. włącznie. Z uwagi na ograniczoną ilość  miejsc w autobusie w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia członków koła z opłaconymi aktualnymi składkami członkowskimi za pierwsza połowę 2015 roku. Kolegów posiadających dopuszczenia do informacji niejawnych /aktualnych lub nie aktualnych –  certyfikatów  bezpieczeństwa /proszę o taką informację. Podczas spotkania proszę w miarę możliwości o wystąpienie w strojach organizacyjnych.

 

1. Z uwagi na oczekiwaną decyzję związanej z organizacją Centralnych Uroczystości „Dnia Weterana’ w 2015 roku  w Bydgoszczy ,proszę o podanie  numerów decyzji MON o przyznaniu statusu ”Weterana lub Weterana Poszkodowanego”. Jednocześnie przypominam, że w celu uzyskania tego statusu jest potrzebne indywidualne zaangażowanie. Koło nie występuje do ministra obrony narodowej z wnioskiem o uzyskanie tego dokumentu. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdują się w Sztabach Wojskowych i na stronach internetowych  jednostek i instytucji wojskowych. Na naszej stronie pod adresem:www.skmponz.bydgoszcz.pl zawarte są wszystkie potrzebne wskazówki i informacje. Na  dzień 01.02.2015 godz 22.00  nasza strona została odwiedzona przez zainteresowanych już 100 333 razy.

2. W związku z uzupełnieniem danych kontaktowych, proszę o podanie aktualnych po        zmianie, lub nowo wprowadzonych adresów (tlf, e-mail i pocztowych). W dalszym ciągu część poczty elektronicznej nie dociera do odbiorców. Ewentualne wątpliwości  proszę zgłaszać telefonicznie.

3. Podczas naszego spotkania w 22 ODN zostaną wręczone legitymacje nowo przyjętym członkom naszego Koła SKMP ONZ kol.  Czesławowi Centale i kol. Andrzejowi Puciacie.

4. Proszę o ponowne zapoznanie się z komunikatem numer  63 z dnia 11.11.2014  w sprawie informacji dotyczącej 1% przekazywanego na nasza działalność.

 

                                                                                   Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                            Ryszard   Keller

                                                                                             płk w st. spocz.

Bydgoszcz
5 grudnia 2014

K O M U N I K A T    NR  63

Z przykrością informuję, że tegoroczne świąteczno-noworoczne spotkanie, na które zapraszałem w poprzednim komunikacie, nie odbędzie się. Z uwagi na remont kapitalny Mesy Oficerskiej, miejsca naszych tradycyjnych spotkań, planowaliśmy zorganizować Wigilię na terenie Klubu Inspektoratu Wsparcia SZ. Niestety obiekt ten nie dysponuje obecnie żadnym zapleczem kuchennym, a komendant 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, powołując się na nowe przepisy, odmówił zabezpieczenia naszego spotkania, w tym przygotowania świątecznych potraw. Z tych też względów, nie chcąc improwizować i obniżać rangi tego wydarzenia, zarząd koła na posiedzeniu w dniu 1 grudnia br. zdecydował o odwołaniu w bieżącym roku wigilijnego spotkania.

Jednocześnie chciałbym zapewnić, że niezwłocznie po zakończeniu remontu Mesy Oficerskiej (planowanego w lutym 2015 r.) zorganizujemy w tym tak znanym nam i przyjaznym miejscu spotkanie noworoczne, które choć w części – mam taką nadzieję – zrekompensuje nam odwołanie obecnego, przedświątecznego spotkania.

Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

Ryszard   Keller

płk w st. spocz.

Bydgoszcz
18 listopada 2014

K O M U N I K A T    NR  62

 Zarząd Koła Nr 1 SKMP ONZ informuje, że nasze tradycyjne świąteczno-noworoczne spotkanie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 roku o godzinie 17.00. Z uwagi na remont Mesy Oficerskiej, spotkamy się na terenie Klubu Inspektoratu Wsparcia w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 52.

 Koleżanki i Koledzy!

Dobiega końca 2014 rok. Ponownie stajemy przed problemem komu przekazać 1% naszego podatku. Zwracam się z prośbą o wsparcie działań naszego stowarzyszenia.

Jednocześnie zwracam się z apelem o pomoc i przekazanie 1% dla ciężko chorej wnuczki Pani Anny Cienin. Pani Anna od wielu lat zabezpiecza nasze spotkania w Mesie Oficerskiej. Wnuczka Pani Ani, Klaudia Światowa cierpi na ciężka chorobe onkologiczną. Trudno opisywać znamiona choroby, ale zdajemy sobie sprawę czym jest guz mózgu.

Koleżanki i Koledzy, jeśli uznacie że możecie wesprzeć tym 1 procentowym gestem pomocy to skorzystajcie z tej okazji.

Wypełniając deklarację podatkową w rubryce „Wniosek o przekazanie 1%” należy wpisać nr KRS 0000037904 oraz wysokość kwoty. W rubryce „Informacje uzupełniające” – cel szczegółowy – wpisujemy nr ewidencyjny 24345 oraz imię i nazwisko osoby podopiecznej KLAUDIA ŚWIATOWA.

W kolejnej rubryce możemy wpisać dane darczyńcy/swoje nazwisko i imię oraz zaznaczony krzyżykiem wyrażenie zgody.

Podobnie wypełniamy deklarację przekazania 1 % dla naszego Stowarzyszenia. Jestem przekonany, że każdy z nas zdecyduje w taki sposób jaki nakazuje sumienie i nie pozostawimy rubryk pustych. Jeżeli pozostawimy rubryki puste to nas 1 % zostanie automatycznie przekazany innej organizacji.                                                                  

Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

Ryszard   Keller

płk w st. spocz.

Bydgoszcz
6 maja 2014

K O M U N I K A T    NR  61

                Zarząd Koła nr 1 SKMPONZ informuje, że nasze spotkanie z okazji  tegorocznego święta odbędzie się dnia 29 maja 2014 (czwartek) o godz.16,30 na terenie Mesy Oficerskiej. Zmiana miejsca spotkania wynika z powodu remontu budynku Muzeum Wojsk Lądowych. Dodatkowym utrudnieniem było oczekiwanie na decyzję związaną z kompleksowym remontem Mesy Oficerskiej. Opóźniona informacja miała właśnie takie przyczyny. Podczas spotkania przewidujemy wręczenie wyróżnień organizacyjnych.

 PORZĄDEK SPOTKAŃ

 Część pierwsza (godz. 10.00)

 W godzinach przedpołudniowych kilku naszych Kolegów będzie uczestniczyło w zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 66 im.” Misji Pokojowych ONZ”, konkursie o tematyce związanej z Organizacją Narodów Zjednoczonych – Tytuł konkursu  „ONZ oczami dziecka”- konkurs otrzymał Bydgoski Grant Oświatowy. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli i adresowany do uczniów klas VI i ma charakter zmagań zespołowych.

 

Część druga (godz. 16.30)

  1. Powitanie zaproszonych gości kol. Keller.

 2. Wystąpienie okolicznościowe i Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ , kol. Knasiak.

 3. Odczytanie uchwały ZG SKMP ONZ o przyznanych wyróżnieniach.

 

                Medal” Za Zasługi dla SKMP ONZ”

                – Pan Roman Jasiakiewicz /Przewodniczący Rady Miasta/

                – Pan Roman Pastuszewski /Członek Rady Miasta/

                – kol .Jacek Budzyński

                Medal „60 lat Udziału w Misjach Pokojowych”.

                – kol. Jan Marzec

                – kol .Jerzy Kosobucki

                – kol. Piotr Józwiak

                – kol. Marek Wasiuta

                Medal „25 Rocznicy Nadania S.P. ONZ Pokojowej Nagrody Nobla”.

                – kol. Jerzy Kosobucki

                – kol. Piotr Józwiak

                – kol. Marek Wasiuta

             Podziękowanie Prezesa ZG SKMP ONZ (przekazanie 1% na rzecz              

             Stowarzyszenia)

                – kol. Krzysztof Kuliński

                – kol. Jerzy Witkowski

                – kol. Jerzy Kosobucki

                – kol. Bronisław Zachara

                – kol. Adam Kulikowski

                Certyfikaty

                – kol. Krzysztof Langner + legitymacja

                – kol. Jerzy Janowiak    + legitymacja

                – kol. Adam Duroł         + legitymacja

                – kol. Marcin Drążek     + legitymacja

– wręczenie wyróżnień – medali pamiątkowych, certyfikatów  legitymacji i podziękowań.

– spotkanie okolicznościowe przy grillu.

Jednocześnie informujemy, że do nabycia będą krawaty organizacyjne w cenie 20 zł i emblematy z logo stowarzyszenia (na marynarkę) w cenie 6 zł.

Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

Ryszard   Keller

płk w st. spocz.

Bydgoszcz
6 marca 2014

K O M U N I K A T   NR    60

 1.    Informujemy, że na adres Zarządu wpłynęło pismo gen. bryg. Ryszarda Szczepińskiego z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych skierowane za pośrednictwem Woskowego Komendanta Uzupełnień do wszystkich organizacji pozarządowych. Pismo dotyczy przestrzegania przepisów mundurowych przez przedstawicieli środowisk kombatanckich. Treść pisma:

Szanowni Panowie

                W związku z pismem nr 4796/13 Dowódcy Garnizonu Warszawa dotyczącym umundurowania przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz byłych żołnierzy WP biorących udział w  uroczystościach zarówno  o charakterze państwowym jak i patriotyczno – religijnym polecam zwrócić uwagę osobom odpowiedzialnym za kontakty z ww. środowiskami, że w przypadku występowania kombatantów w umundurowaniu, obowiązują ich przepisy mundurowe Sił Zbrojnych RP. Naszym wspólnym  interesem jest poszanowanie tradycji orężnych orz należyty wizerunek żołnierzy w mundurach z różnych okresów  naszej najnowszej historii.

Powyższe polecenie wynika z faktu, że estetyka mundurów, dobór jego poszczególnych elementów, a także sposobów ich noszenia budzi zastrzeżenia oraz wywołuje niepotrzebne komentarze uczestników w/w uroczystości podczas których kombatanci są w centrum zainteresowania mediów, społeczeństwa oraz odwiedzających Polskę turystów i naszych rodaków z zagranicy.

Szanowne Koleżanki i Koledzy – jasno i po wojskowemu – „bez pstrokacizny i dodatkowego strojenia munduru”, dosadniej – proszę sobie wyobrazić (bez uszczypliwości) szeregowca w mundurze galowym ze sznurem oficerskim lub o zgrozo generalskim – takie kwiatki można spotkać, nie tylko  na stronach internetowych. Proszę popatrzeć na strony SKMP ONZ – sami ocenicie to co zobaczycie.

2. Zgodnie z wcześniejszą informacją zamieszczoną w komunikacie nr 59 pragnę poinformować, że spotkanie na strzelnic (zaplanowaliśmy na dzień30.03.2014) niedziela godz.10.00.Miejscem spotkania jest strzelnica sportowa WKS „Zawisza” przy ul. Gdańskiej.

Podczas spotkania zostaną rozegrane następujące konkurencje:

– karabinek pneumatyczny /kpn/ na 10 m.

– pistolet sportowy /psp/                na 25 m.

 

W każdej konkurencji chętni walczą o „Puchar Prezesa” i dyplomy za miejsca od pierwszego do trzeciego.

W zawodach może uczestniczyć każdy członek naszego koła. Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

 Podczas spotkania zostaną wręczone legitymacje i certyfikaty nowym członkom oraz podziękowania Prezesa ZG SKMPONZ.

Korzystając z tej okazji dziękuję za zrozumienie apelu Zarządu o podniesienie dyscypliny opłacania składek członkowskich.

Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

Ryszard   Keller

płk w st. spocz.

Bydgoszcz
5 lutego 2014

K O M U N I K A T   NR    59

Koleżanki i Koledzy

 1. Pragnę poinformować, że Prezes Zarządu Głównego podczas ostatniego posiedzenia w Warszawie przekazał podziękowanie  za wsparcie naszej społecznej działalności. Przekazanie 1% w rozliczeniu podatkowym w znacznym stopniu wpłynie na pomoc znajdującym się w trudnej sytuacji weteranom oraz rodzinom tych, co zmarli lub polegli na misjach. Imienne podziękowania przekazano:

– kol. Krzysztofowi Kulińskiemu

– kol. Jerzemu Witkowskiemu

– kol. Jerzemu Kosobuckiemu

– kol. Bronisławowi Zacharze

– kol. Adamowi Kuligowskiemu i małżonce Ewie

– kol. Ryszardowi Procowi i małżonce Gabrieli

– kol. Jerzemu Przyjemskiemu i małżonce Józefie

– kol. Wojciechowi Kozłowskiemu i małżonce Ewie

– kol. Wojciechowi Bilskiemu i małżonce Iwonie

– kol. Ryszardowi Kellerowi i małżonce Irenie

 Podziękowania zostaną wręczone podczas najbliższego spotkania.

Pragnę jednocześnie podziękować za przekazanie 1% na wsparcie wszystkim innym osobom potrzebującym pomocy i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Mam nadzieję, że na naszą pomoc i życzliwość członkowie naszego Stowarzyszenia i inne osoby będą mogli liczyć w roku 2014.

Dla przypomnienia nasz KRS 0000158391, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, cel szczegółowy koło nr 1 w Bydgoszczy.

 2.  W związku z nowelizacja ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej  żołnierzy zawodowych informuję, że żołnierze zawodowi i będący w rezerwie podlegają mianowaniu na kolejny stopień wojskowy.

Posiadający stopień:

– starszy plutonowy – na stopień sierżanta

– sierżant sztabowym i starszy sierżant sztabowy – na stopień młodszego                     

   chorążego.

– młodszy chorąży sztabowy i chorąży sztabowy – na stopień starszego

   chorążego sztabowego.

Na prośbę Wojskowego Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy imienny wykaz członków naszego koła zostanie przekazany do WKU w miesiącu luty 2014. O terminie i miejscu wręczenia aktów mianowania każdy zostanie powiadomiony.

3. Szkoła Podstawowa nr 66 im Misji Pokojowych ONZ, wraz z naszym kołem przystąpiła do realizacji projektu plastycznego pod nazwa Międzyszkolny Konkurs plastyczny „Działalność Misji Pokojowych ONZ” skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którego celem jest krzewienie idei pokoju oraz rozwijanie kreatywności artystycznej wśród dzieci. Zaproszenie do Konkursu skierowano do fordońskich placówek (dziewięć szkół).

Uroczyste otwarcie międzyszkolnej Galerii planowane jest na 29 maja br. podczas obchodów Święta Szkoły i święta uczestników misji ONZ.

W sprawie uroczystości majowych będzie oddzielny komunikat.

4. Informujemy, że na dzień 30 marca (niedziela) na godz. 10.00  zaplanowaliśmy odbycie przez naszych członków zawodów strzeleckich na obiektach WKZ „Zawisza”. Serdecznie apraszamy wszystkich chętnych do  udziału w zawodach. Zawody pod względem technicznym abezpiecza kol. Zygmunt Czaja. W przypadku ewentualnych zmian informacja zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

 

                                                           Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                       Ryszard   Keller

Bydgoszcz
20 listopada 2013

K O M U N I K A T   N R  58

Szanowne Koleżanki i Koledzy

          Podczas posiedzenia Zarządu  Koła nr 1 SKMP ONZ w dniu  18.11.2013  omawiano następujące zagadnienia:

– odpowiedzi członków koła na prośbę o uregulowanie składek członkowskich za 2013 rok.

– przyjęciu terminu rozpatrzenia spraw personalnych związanych z brakiem realizacji obowiązku statutowego w opłacaniu składek. Termin realizacji początek grudnia.

– omówiono przebieg oraz organizację spotkania wigilijno-noworocznego. Ustalono listę gości  i pozostałe sprawy organizacyjne.

– poinformowano członków Zarządu o zaproszeniu  przedstawicieli naszego Koła do udziału w następujących spotkaniach:

 – 21 listopada w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy  na uroczyste przekazane  pozyskanych polskich armat z Finlandii i Norwegii.

  – 06 grudnia w Urzędzie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu spotkanie z pełnomocnikiem marszałka ds. kontaktów z kombatantami. Spotkanie opłatkowe.

  – 14 grudnia w uroczystym posiedzeniu ZG SKMPONZ oraz z okazji odznaczenia medalem „Za zasługi dla SKMP ONZ” sztandaru jednostki wojskowej” GROM”. Spotkanie będzie miało miejsce  w Rembertowie.

 Przyjęto propozycję o wystąpieniu do Prezydium ZG SKMP ONZ z wnioskiem o uhonorowanie Pana  Pastuszewskiego Radnego Rady Miasta i  Pana Jasiakiewicza Przewodniczącego Rady Miasta – medalami pamiątkowymi naszego Stowarzyszenia z okazji pierwszej rocznicy nadania nazw ”Misji Pokojowych ONZ” SP nr 66 i rondu drogowemu w Bydgoszczy.

Koleżanki i Koledzy

Spotkanie  Wigilijno-Noworoczne zostało zaplanowane na dzień 13 grudnia 2013 roku godz. 16. 00. Spotkanie tradycyjnie w Mesie Oficerskiej w Bydgoszczy ul Gdańska 190. Podczas spotkania w części organizacyjnej  zostaną wręczone legitymacje nowym członkom: kol. kol. Jerzemu Janowiakowi i kol. Jarosławowi Płonce. Kilkunastu Kolegom zostaną wręczone  przyznane przez ZG SKMPONZ pamiątkowe medale.

 W dzisiejszych czasach nikomu nie trzeba tłumaczyć, że nie ma nic za darmo. Corocznie pokrywamy część kosztów z własnej kieszeni (składkowe). Ustaliliśmy wysokość składki na 24 zł.

Ze względów organizacyjnych, związanych z zamówieniem i przygotowaniem poczęstunku, proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu kol. Wojciechowi Kozłowskiemu (tel. 602 380 159) do dnia 06.12.2013 – termin ostateczny.

Jednocześnie proszę aby wpisowe w kwocie 24 zł. nie wpłacać na konto – wynika to z przepisów finansowych obowiązujących organizacje pozarządowe. Odliczona kwota zostanie przyjęta przed spotkaniem przez skarbnika (na miejscu w Mesie Oficerskiej).

  

                                                                                    Prezes Koła nr 1 SKMP ONZ

                                                                                                         Ryszard   Keller