luczniczka
tablica

Dzień weterana w Bydgoszczy

Bydgoszcz gospodarzem centralnych obchodów

Dnia Peacekeepera

W dniach 28-29 maja 2015 r. w Bydgoszczy odbyły się ogólnopolskie obchody Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ oraz Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Uczestniczyli w nich przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojskowych oraz samorządowych. Organizatorem tych obchodów były władze Bydgoszczy, Inspektorat Wsparcia SZ oraz bydgoskie koło nr 1 SKMP ONZ.

Od 2002 roku dzień 29 maja obchodzony jest na całym świecie, jako Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Patronem tego święta jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.   W Polsce, od kilku lat, „Dzień Peacekeepera” zbiega się z innym świętem i obchodzony jest również, jako Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, który ustanowiony został na mocy ustawy Sejmu RP z 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa.

Od trzech lat centralne, ogólnopolskie obchody tego święta wyszły poza Warszawę i odbywają się w różnych miastach. Tegoroczne, bydgoskie dni peacekeepera i weterana rozpoczęły się już 28 maja cyklem imprez towarzyszących. W godz. 9-13 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbyła się konferencja popularno-naukowa nt. „Polacy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych – doświadczenia przeszłości i współczesne wyzwania”. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawowali: rektor UKW, Dowódca Operacyjny RSZ, Komendant Główny Policji oraz Prezes Zarządu Głównego SKMP ONZ. Konferencję prowadził, wspólnie z pracownikiem naukowym UKW dr. Sławomirem Sadowskim, wiceprezes koła nr 1 SKMP ONZ kol. Grzegorz Knasiak. Natomiast na widowni zasiedli licznie członkowie naszego koła oraz delegacje innych kół SKMP ONZ z całej Polski. Obrady podsumował i podziękował organizatorom prezes ZG SKMP ONZ – gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław Woźniak.

Po konferencji jej uczestnicy udali się autokarami do bydgoskiego Muzeum Wojsk Lądowych, gdzie odbył się uroczysty apel wszystkich uczestniczących w obchodach członków SKMP ONZ. Organizatorem też części uroczystości byli: prezes naszego koła kol. Ryszard Keller oraz dyrektor Muzeum WL – dr Mirosław Giętkowski. Całość uroczystości poprowadził natomiast kol. Krzysztof Chlebosz. W trakcie apelu oddano hołd zmarłym Kolegom, złożono kwiaty pod tablicą ku czci „peacekeeperów”, a prezes Stowarzyszenia gen. Stanisław Woźniak odznaczył pamiątkowymi medalami wybranych członków SKMP ONZ oraz wręczył honorowe wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

Pierwszy dzień obchodów zakończył się koncertem dla weteranów, który w pobliskim „Kinoteatrze” zorganizował kierownik Klubu IWspSZ – Marek Trojan, przy wydatnej pomocy członka zarządu naszego koła – kol. Franciszka Ostropolskiego. Licznie zebrana widownia bawiła się doskonale podczas występów bydgoskich muzyków, wspominając czas, gdy przede laty występowali oni dla „peacekeeperów” na Wzgórzach Golan i w południowym Libanie. Byli wśród nich m.in.: znany bydgoski zespół „Żuki”, śpiewaczka pani Katarzyna Matuszak oraz zespół „Pałuki”.

Nazajutrz, 29 maja, odbyły się główne uroczystości naszego święta. Oprócz setek weteranów uczestniczyli w nich także liczni goście i przedstawiciele władz – wśród nich Minister Obrony Narodowej – pan Tomasz Siemoniak, Minister Spraw Wewnętrznych – pani Teresa Piotrowska, generalicja, władze Bydgoszczy i województwa. Obchody rozpoczęto w południe od mszy św. w intencji weteranów, którą w bydgoskim kościele garnizonowym celebrował Biskup Polowy WP – bp Józef Guzdek.

Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz na Stary Rynek, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka weteranów, z udziałem orkiestry wojskowej oraz pododdziałów reprezentacyjnych WP i policji. Po okolicznościowych wystąpieniach (w tym Prezesa ZG SKMP ONZ) odczytano Apel Poległych, rozbrzmiały salwy honorowe, złożono kwiaty pod pomnikiem, a liczne grono weteranów odznaczone zostało państwowymi i resortowymi medalami.

W ramach tego święta, na urokliwej Wyspie Młyńskiej, przez cały dzień odbywał się też festyn dla społeczeństwa, podczas którego zarówno weterani, jak i mieszkańcy Bydgoszczy podziwiali wojskowy sprzęt i uzbrojenie, oglądali występy zespołów artystycznych oraz raczyli się wojskową grochówką.

Następnie zaproszeni goście oraz weterani przeszli do Opery Nova, w której odbyło się spotkanie ministra ON z głównymi bohaterami tego dnia – b. uczestnikami misji pokojowych i weteranami działań poza granicami państwa.

Natomiast wieczorem, po dwóch dniach atrakcyjnych, ale i wyczerpujących imprez, członkowie naszego koła, jak co roku tego dnia, spotkali się we własnym gronie w mesie oficerskiej na tradycyjnym grillu, odpoczywając i umilając sobie czas muzyką oraz „misjonarskimi” wspomnieniami.

Podziękowanie: Zarząd koła nr 1 SKMP ONZ serdecznie dziękuje kolegom zaangażowanym w organizację naszego święta, a wszystkim członkom koła za aktywne uczestnictwo w obchodach.

Grzegorz KNASIAK (koło nr 1 SKMP ONZ)

Zdjęcia: Strona internetowa ZG SKMP ONZ, inne strony internetowe oraz własne