luczniczka
tablica

12 maja 2022

Wykład naszego kolegi Tadeusza Nawrockiego dla seniorów w Radziejowie

W dniu 12.05.2022r.  członek Koła Nr 1 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Bydgoszczy, kol. Tadeusz Nawrocki przeprowadził w Miejskiej i Powiatowej  Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie wykład pt. „Działania sił zbrojnych RP poza granicami Państwa” dla słuchaczy Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet III Wieku, oddział w Radziejowie. W trakcie spotkania omówiono podstawy prawne użycia sił zbrojnych poza granicami, uczestników misji i inne kwestie związane z naszą służbą w rejonie misji. Prelekcja spotkała się z zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony seniorów. Nasza współpraca będzie kontynuowana w trakcie kolejnych spotkań.