luczniczka
tablica

2 listopada 2021

Posiedzenia Zarządu Koła w dniu 02.11.2021

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ.

Omówiono następujące sprawy:

  1. Pozytywnie rozpatrzono deklaracje o przyjęcie dwóch nowych członków naszego koła.
  2. Zarząd Koła pragnie przypomnieć wszystkim członkom artykuł naszego kolegi płk prof. Bronisława Zachary opublikowanego na naszej stronie w dniu 18 marca bieżącego roku na temat Covid-19 i celowości szczepień ochronnych. Rozwijająca się na nowo czwarta fala pandemii, wpłynęła na decyzję Zarządu Koła w sprawie naszej tradycyjnej kolacji wigilijnej i tzw. spotkania opłatkowego. Zdecydowano, że spotkanie odbędzie się w Mesie Oficerskiej w dniu 20 grudnia 2021 roku o godzinie 17.00. W spotkaniu będą mogli wziąć udział członkowie legitymujący się dowodem (świadectwem) szczepienia przeciwko Covid-19. Dodatkowo udział będą mogli wziąć osoby mające opłacone składki członkowskie, bowiem koszt imprezy pokrywamy w całości z naszych składek. Chęć udziału w spotkaniu (dla celów logistycznych) należy telefonicznie zgłosić skarbnikowi koła tel. 602 380 159 do dnia 10.12.2021 roku.
  3. Omówiono dyscyplinę opłacania składek członkowskich. Na dzień dzisiejszy 24 osoby z naszego koła zalegają z opłaceniem składek za rok a nawet za dwa lata.
  4. Rozpatrzono kandydatury do uhonorowania aktywnych i opłacających składki członków naszego koła pamiątkowym medalem Gwiazda Weterana. Gwiazdy Weterana będą uroczyście wręczone podczas spotkania opłatkowego.
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski