luczniczka
tablica

25 stycznia 2022

Plan zamierzeń Koła nr 1 SKMP ONZ na pierwsze półrocze 2022 roku

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 24.01.2022 r. poniżej przedstawiamy plan zamierzeń naszego Koła na pierwsze półrocze 2022 roku. Serdecznie zapraszamy członkinie i członków Koła nr 1 do aktywnego udziału w planowanych przedsięwzięciach.

 

PLAN ZAMIERZEŃ SKMP ONZ KOŁO NR 1 W BYDGOSZCZY NA I PÓŁROCZE 2022 R