luczniczka
tablica

7 marca 2021

List prezesa naszego Stowarzyszenia

Na stronie Facebooka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ ukazał się list prezesa gen. bryg w st. spocz. dr Stanisława Wożniaka. Poniżej przedstawiamy ten list w całości.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Przed laty na pytanie dziennikarza, jakie cechy charakteryzują żołnierzy Wojska Polskiego służących w misjach poza granicami państwa, bez wahania odpowiedziałem: profesjonalizm, życzliwość, wzajemny szacunek, przyjaźń i w razie potrzeby bezinteresowna pomoc.
Dowodząc siłami UNIFIL w Libanie, obserwując wzorową służbę Polek i Polaków na tle członków innych kontyngentów narodowych, na co dzień miałem tego przykłady.
Rad jestem, że w Statucie naszego Stowarzyszenia zawarte zostały także te przymioty. I chociaż większość z nas już pożegnała się z Armią to nadal dotrzymujemy tych pięknych tradycyjnych żołnierskich zasad.
Drogie Koleżanki i Koledzy jestem dumny z Waszego społecznego zaangażowania w działalność statutową i aktywności w życiu samorządów lokalnych. Dumny też jestem z odwagi naszych członków do głoszenia swoich poglądów i uwag czasem bardzo kontrowersyjnych dotyczących działalności Stowarzyszenia.
Zarząd Główny zawsze wnikliwe analizuje te wnioski i uwagi. Mamy świadomość, że służą one wzbogaceniu i usprawnieniu naszej działalności.
Jestem pełen uznania, że mimo ograniczeń sanitarnych wynikających z pandemii – sprawnie funkcjonujemy, za co składam serdeczne podziękowania wszystkim Weteranom, członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesom Kół regionalnych, a w szczególności – sekretarzowi generalnemu naszego Stowarzyszenia.
Życzę dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
    Stanisław Woźniak,
Prezes