luczniczka
tablica

15 lutego 2022

Kontrola roczna Zarządu Koła przez Komisję Rewizyjną Koła nr 1 SKMP ONZ

Zgodnie z planem działania w dniu 08.02.2022 odbyła się  roczna  kontrola działalności Zarządu Koła oraz kontrola gospodarki finansowej.

Poniżej informacja z przebiegu kontroli.

 

Kontrola roczna - informacja na stronę internetową Koła. (1)