luczniczka
tablica

13 grudnia 2021

Komunikat specjalny z dnia 13. 12. 2021 roku

Zgodnie z informacją, przekazaną w sprawozdaniu z prac Zarządu Koła z dnia 2 listopada 2021 roku przypominamy, że spotykamy się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w dniu 20 grudnia 2021 roku w Mesie Oficerskiej Inspektoratu Wsparcia SZ RP o godzinie 17.00.

Opierając się na opiniach lekarzy, wirusologów oraz wzorem innych państw stosujących podobne uwarunkowania, w poczuciu odpowiedzialności oraz w trosce o zdrowie nas wszystkich w dobie pandemii Covid -19, Zarząd Koła informuje, że w spotkaniu będą mogli uczestniczyć jedynie członkinie i członkowie naszego Koła nr 1, legitymujący się certyfikatem szczepienia lub negatywnym wynikiem testu wykonanego nie wcześniej niż dwa dni przed datą spotkania. 

 

Sekretarz Zarządu Koła nr 1 SKMP ONZ

Andrzej Jarzębowski