luczniczka
tablica

29 maja 2021

Dzień Weterana działań poza granicami państwa w kole nr 1 SKMP ONZ Bydgoszcz

W dniu 28 maja 2021 roku tradycyjnie, zgodnie z rocznym planem zamierzeń spotkaliśmy się z okazji Dnia Weterana oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji pokojowych ONZ.

Przed Muzeum Wojsk Lądowych okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes naszego koła kol. Ryszard Keller. Następnie kol. Grzegorz Knasiak odczytał doroczne przesłanie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa oraz życzenia dla weteranów od prezesa Zarządu Głównego SKMP ONZ gen. w st. spocz. Stanisława Woźniaka. Dzień ten jest zwyczajowo okazją do wręczenie pamiątkowych odznaczeń. Prezes dokonał dekoracji odznaka pamiątkową Gwiazdą Weterana kilkanaścioro członków naszego koła.

Na koniec części oficjalnej delegacje koła nr 1 z Bydgoszczy oraz koła nr 22 z Grudziądza złożyły wiązanki kwiatów przed tablicą, upamiętniającą poległych na  misjach zagranicznych naszych kolegów.

Spotkanie zakończył tradycyjny poczęstunek w Mesie Oficerskiej  oraz długie dyskusje  dawno ( z powodu pandemii) nie widzianych koleżanek i kolegów.