Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Udział w misjach

I

UDZIAŁ CZŁONKÓW SKMP ONZ KOŁA NR 1 w BYDGOSZCZY

W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU

Lp.


Nazwa misji

Państwo

Ilość uczestników z Koła nr 1

Odznaczenie medalowe misji

1

NNSC

Neutral Nation Supervisory Commision

Komisja Nadzwyczajna Państw Neutralnych

Korea


4

 2

ICCS

International Commission for Control Supervision in Vietnam

Międzynarodowa Komisja Kontroli I Nadzoru w Wietnamie

 Wietnam

2

 

 

 

3

 UNEF II

United nations Emergency Forces

Doraźne Siły Organizacji Narodów Zjednoczonych

 Egipt


 

 19

 

 

4

 UNIFIL

United nations Interim Forces in Lebanon

Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie

 Liban


 

 45

 

 

5

 UNDOF

United Nations Disengagement Forces

Siły Rozdzielająco - Obsertwacyjne ONZ

 Syria


 


19

 

 

 6

 UNPROFOR

United Nations Protection Force

Siły Ochronne ONZ

 b.Jugosławia


 6

 


 7

IFOR/SFOR

Implementation Force /Stabilisation Force BOŚNIA i HERCEGO-

WINA

b. Jugosławia


3


 8

KFOR

Kosowo Forces KOSOWO

Kosowo


4

 9

 UNIKOM

United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission

Międzynarodowa Misja Obserwacyjna Irak-Kuweit


 Kuweit

 

 

 

 


 1

 10

UNMEE

United nations Mision in Ethiopia & Eritrea

Misja ONZ w Etiopii i Erytrei

Etiopia 

111
UNTAC
United Nations Transitional in Cambodia
Tymczasowa Administracja ONZ w Kambodży
Kambodża2


12
MONUC
United Nations Organization Mission in Democratic Republic of Congo
Misja ONZ w Kongo
Kongo1
13 AFOR
Alied Forces

Wielonarodowe Siły NATO (misja humanitarna)
Albania

1


14
MND CS
Multinational Division Central South
Wielonarodowa Dywizja Centrum Południe
Irak12


15
ISAF
International Security Assistance Force
Międzynarodowe Siły Wsparcie Bezpieczeństwa

Afganistan11
16 UNAMA
United Nations Assistance Mission in Afghanistan
Afganistan

1  


17
UNOMIG
United Nations Observer Mission in Georgia
Misja Obserwacyjna ONZ w Gruzji
Gruzja1
18

PKW EUFOR

Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej

Republika Czad
2  
19

UNOCI

United Nations Opera-

tion in Cote d'Ivore

Misja Obserwacyjna

Wybrzeże Kości Słoniowej

1  
20  UNTAG
United Nations Transition Assistance Group Namibia
 Nanibia

1  
21

UNOMOT

United Nations Mi- ssion of Observers in Tajikistan

Tadżykistan


1  
22

MINURSO

United Nations Mission for Referendum in Western Sahara

Misja obserwacyjna

Sahara Zachodnia


1  
23

OSCE/OBWE


Organization  for Security and Co– operation in Europe  BOŚNIA , CHORWACJA

Bośnia i Hercegowina

Chorwacja

2  
24

MINURCAT

United Nation Mission in the Central Africa and Chad

CzadRepublika Centralnej Afryki
1

 

CZŁONKOWIE KOŁA NR 1 SKMP ONZ

I ICH UDZIAŁ W MISJACH POKOJOWYCH  I STABILIZACYJNYCH  

 1. NNSC - Neutral Nations Supervisory Commission KOREA   

LP

Nazwisko i mię

stop. wojsk.

termin udziału na misji

1

MARZEC Jan

płk.

03.1956 r - 12.1956 r.

2

JANAS Jerzy

płk

10.1991 r. - 07.1993r.

3

WĄSOWSKI Tadeusz

mł. chor..

08.1953 r. - 06.1954 r.

4

ZACHARA Bronisław

płk

05.1953 r.- 12.1953 r.         

 

2. ICCS - International Commissions for Control and Supervision in Indochin WIETNAM

1

Centała Czesław

 mł. chor

09.1973r. - 06.1974r.

2

 ś. p. Gałecki Jan

płk

02.1972 r.- 10.1973 r.


3. UNEF II - United Nations Emergency Force EGIPT

1

BONK Zdzisław

 kpr.

06.1977r. – 12.1977r.

2

IGNACAK Stefan

chor

12.1978r. - 06.1079r.

3

JANAS Jerzy

płk

02.19974r - 06.1975r.

4

JANOWIAK Jerzy

kpr.

05.1978 r, -  11.1978 r,

5

KANTORSKI Bogdan

ppłk

11.1974 r.  - 06.1975 r.

6

KELLER Ryszard

płk

12.1978 r. - -06.1979 t.

7

KOZŁOWSKI Krzysztof

st. chor. szt.

11.1978 r. - -05.1979 r.

8

ś.p. KUCHARSKI Bazyli

st. chor. szt.

12.1977 r. - 06.1978 r.

9

MUNIAK Wacław

kpr.

12.1976 r. - 06.1977 r.

10

NOWAKOWSKA Jadwiga

 pr. cyw.

12.1974 r. - 05.1975 r.

11

MAŃKOWSKI Roman

Szer.

11.1978 r. - 06.1979 r.

12

PROC Ryszard

st. szer.

06.1974 r. - 12.1974 r.

13

PRZESŁAWSKI Wojciech

ppłk

12.1975 r. - 06.1976 r.

14

PRZYJEMSKI Jerzy

mjr

12.1975 r. - 06.1976 r.

15

ROGALSKI Zbigniew

płk

11.1975r, - 06.1976 r.

16

SIUSZKO Andrzej

st. szer.

12.1975 r. - 06.1976 r.

17

ś. p. STOLARSKI Jan

st. kpr.

12.1975 r. - 06.1976 r.

18

ŚLIWA Lesław

st. szer.

12.1978 r. - 06.1979 r.

19 

WITKOWSKI Jerzy

płk

01.1976r. - 06.1976 r.

20

ZACHARA Bronisław

płk

06.1975 r. - 06.1976 r.

 

4. UNDOF - United Nations Disentgagement Observer Force SYRIA

1

DEROL Ryszard

mł. chor.

10.1991 r.- 06.1992 r.

2

DUDZIK Jan

st. chor.

03.2003 r. - 03.2004 r.

3

GÓRSKI Krzysztof

płk

06.1991 r.- 02.1992 r.

4

GRZEBEL Janusz

st .chor. szt.

06.1986 r. - 12.1986 r.

5

JANKIEWICZ Jan

st. chor. szt.

12.1987 r. - 06.1988 r.

6

JÓŹWIAK Piotr

st. chor.

12.2015r. - 12.2015 r.

7

KANTORSKI Bogdan

ppłk

02.1983 r. - 12.1983 r.

06.1989 r. - 02.1990 r.

02.1992 r. - 12.1992 r

 

KANTOWICZ Tadeusz

ml. chor

06.1986 r,- 12.1986 r.

9

KOWALCZYK Marek

st. chor. szt.

12.1987 r. - 06.1998 r.

06.1991 r. - 02.1992 r.

10

KOWALSKI Wiesław

st. chor. szt.

11.1984 r. - 05.1985 r.

11

KOZŁOWSKI Krzysztof

st. chor. szt.

06.1991 r.- 02.1992 r.

12

KOZŁOWSKI Wojciech

chor.

10.2003 r.- 10.2004 r.

13

KRYK Krzysztof

mjr

09.2002 r.- 10.2003 r.

14

KULIŃSKI Krzysztof

płk

12.1981 r.- 06.1982 r.

15

LASIK Zbigniew

st. chor. szt

1986 r.

16

PAWEŁCZAK Henryk

płk

12.1984 r. - 06.1985 r.

17

PŁONKA Jarosław

st. chor. szt.

12.1987 r.- 06.1988 r.

18

STRACH Grzegorz

st. chor .szt.

06.1980 r. - 12.1980 r.


5. UNIFIL - United Nations Interim Forces in Lebanon LIBAN

1

CHLEBOSZ Krzysztof

mjr

06.2006 r. - 06.2007 r.

2

CIĘŻKI Zenon

st. chor. szt.

03.1994 r. - 04.1995 r.

3

CZAJA Zygmunt

mł. chor.

04.1997 r. - 04.1998 r.

4

DUROŁ Adam

ppłk

10.2001 r. - 112002 r.

5

DEROL Ryszard

ml. chor.

04.1997 r. - 04.1998 r.

10.1999 r. - 10.2000 r.

6

DYBALSKI Wincenty

 

04.1996 r - 04.1997 r.

7

DYPOLT Paweł

st. sierż. szt

03.2003 r. - 04.2004 r.

04.2005 r. - 04.2006 r.

8

GAGACKI Jan

ppłk

03.1995 r -  04.1996 r.

03.2000 r. - 04.2001 r.

9

INIARSKI Piotr

szer.

04.2000 r. - 04.2001 r.

10

JARZĘBOWSKI Andrzej

płk

03.1994 r. - 04.1995 r

10.1995 r. - 04.1997 r.

11

KANTOWICZ Tadeusz

mł. chor

04.1994 r. - -03.1995 r.

12

KAPAŁA Marian

płk

04.1997 r. - 04.1998 r.

13

KAPAŁA Monika

ppłk

10.1996 r. - 10.1997 r.

14

KLYSZCZYŃSKI Zbigniew

płk

10.2000 r.- 10,2001 r.

15

KNASIAK Grzegorz

płk

04.1997 r. - 04.1998 r.

04.1999 r.  -04.2000 r.

16

KOSOBUCKI Jerzy

st. chor. szt. pil.

10.1996 r. - 10.1997 r.

10.1997 r. - 10.2000 r.

17

KOWALCZYK Marek

st. chor. szt.

04.1994 r. - 10.1995 r.

18

KOZŁOWSKI Krzysztof

st. chor. szt.

04.1997 r. - 04.1998 r.

04.2001 r. - 04.2002 r.

19

KOZŁOWSKI Wojciech

chor.

03.1995 r - 04.1996 r

10.1998 r. - 10.1999 r.

04.2001 r. - 04.2002 r.

20

KREFT Roman

st. chor. szt.

04.1996 r. - 04.1997 r.

10.2000 r. - 10.2001 r.

21

KULIKOWSKI Adam

mł. chor

04.1999 r. - 04.2000 r.

22

LANGNER Krzysztof

chor. szt.

10.1999 r. - 10.2000 r.

04.2002 r. - 10.2002 r.

04.2004 r. - 04.2005 r.

23

MAJEWSKI Mariusz

mł. chor

04.1997 r.-04.1998 r.

24

MAZIERSKI Jerzy

ppłk

10.1995 r. - 10.1996 r.

10.1997 r. - 11.1988 r.

25

NIERODA Roman

mł. chor.

04.1999 r. - 04.2000 r.

04.2003 r. - 04.2004 r.

26

NITEK Edyta

chor.

04.2005 r. - 04.2006 r.

27

NOWAK Leszek

mjr

03.1994 r. - 4.1995 r.

28

OSTROPOLSKI Franciszek

płk

04.1996 r. - 04.1997  r.

29

OLESZKIEWICZ Ryszard

plut.

04.1094 r. -  04. 1995 r.

29

PALACZ Grzegorz

sierż

10.2006 r. - 04.2007 r.

30

PATYK Władysław

mł. chor

03.1994 r. - 04.1995 r.

31

PŁOMIŃSKI Krzysztof

mjr

03.1994 r. - 04.1995 r.

03.1997 r. - 04.1998 r.

04.2001 r. - 05.2002 r.

32

PUCIATA Andrzej

mł. chor

04.1994 r. - 04.1995 r.

33

SIERADZKI Grzegorz

st. chor. szt.

04.2006 r. - 04.2007 r.

04.2008 r. - 04.2009 r.

34

SIUDA Dariusz

ppłk

04.2001 r. - 04.2002 r.

35

SPŁAWSKI Mieczysław

płk

10.1997 r. - 10.1998 r.

36

STRÓZIK Ryszard

mł. chor.

04.2001 r. - 04.2002 r.

04.2003 r. - 10.2004 r.

367

SZMYD Edgar

szer,.

10.2000 r.-12.2001 r.

38

SZULERECKI Stanisław

mł. chor

04.2000 r. - 04.2001  .

04.2008 r. - 10.2008 r.

39

TALAGA Stanisław

chor. szt. mar.

04.1997 r. - 04.1998 r.

04.2001 r. - 04.2002 r.

04.2005 r. - 04.2006 r.

40

TRZCIŃSKI Eugeniusz

płk

03.1995 r. - 04.1996 r.

41

WASIUTA Marek

st. chor.

10.1997 r. - 10.1998 r.

04.2003 r. - 04.2004 r.

04.2005 r. - 04.2006 r.

04.2007 r. - 10.2007 r.

42

WESOŁOWSKI Andrzej

płk

04.1996 r. - 04.1997 r.

43

WIŚNIEWSKI Jacek

st. sierż.

10.2001 r. - 10.2002 r.

44

WŁODARCZYK Ryszard

mł. chor.

04.1999 r. - 04.2000 r.

04.2001 r. - 04.2002 r.

04.2008 r. - 10.2008 r.

45

ZIEMKIEWICZ Krzysztof

płk

03.1994 r. - 03.1995 r.

04.1996 r. - 04.1997 r.


 6. UNPROFOR - United Nations Protecion Force  b/JUGOSŁAWIA

1

DZIUBA Jan

st. szer.

12.1993 r. - 061994 r.

2

GAGACKI Jan

ppłk

03.1993 r. - 06.1994 r.

3

JOŃCZAK Karol

płk

06.1995 r. - 12.1995 r. 

4

KANTORSKI Bogdan

ppłk

09.1993 r. - 10.1994 r.

5

MAZIERSKI Jerzy

ppłk

10.1992 r. - 12.1993 r.

6

WITULSKI Arkadiusz

szer.

03.1993 r. - 06.1994 r.


7. UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan AFGANISTAN

1

KOTOWSKI Marek

płk

10.2003 r. - 06.2005 r.

 

8.   UNIKOM - United Nations Iraq – Kuwait Observation on Mission KUWEJT

 1

GAGACKI Jan

ppłk

09.1997 r. - 05.1998 r.

 

9.  MONUC- United Nations Organization Mission in the Republic of the Congo KONGO

1

JANAS Jerzy

płk

06.2001r - 06.2003 r.

2

NOWAK Leszek

mjr

12.2004 r. - 12.2005 r.


10. AFOR  /NATO/ - Albanian Force ALBANIA

1

GAGACKI Jan

ppłk

03.1999r. - 10.1999r.


11. OSCE/OBWE - Organization  for Security and Co – operation in Europe  BOŚNIA , CHORWACJA

1

KANTORSKI Bogdan

ppłk

11.1997 r. - 12.1997 r.

2

OSTROPOLSKI Franciszek

płk.

04.1999r. - 12.2000 r.

 

 12.IFOR / SFOR - Implementation Force / Stabilisation Force BOŚNIA i HERCEGOWINA

1

KOTOWSKI Marek

płk

12.1995 r. - 02.1997 r.

2

SIATKOWSKI Waldemar

ppłk

10.1999 r. - 02.2001 r.

3

SIUDA Dariusz

ppłk.

04.1998 r. - 07.1999 r.

 
 13.UNTAC - United Nations Transitional Authority in Cambodia  KAMBODŻA

1

KONIECZNY Grzegorz

sierż. szt.

07.1992 r. - 02.1993 r.

2

KULIKOWSKI Adam

mł. chor..

01.1993 r. - 09.1993 r.

 

14. UNMEE - United Nations Amaission in Ethiopia and Eritrea ETIOPIA

5

GAGACKI Jan

ppłk

09.2001 r. - 05.2002 r.

 

15. UNTAG - United Nations Transition Assisstance Grup NAMIBIA

1

JANKIEWICZ Jan

st.chor. szt.

04.1989 r. - 1209.1989 r.

 

16.  UNOMIG - United Nations Observer Mission in Georgia GRUZJA

5

SIUDA Dariusz

ppłk

11.2005r. - 12.2006r.

 

17.  KFOR- KOSOWO FORCES KOSOWO

1

KRYK Krzysztof

mjr

11.2013 r. - 05.2014 r.

2 św. p. MAZUROWSKI Krzysztof kpt.

 11.2014 r. - 06.2015 r.

3 TALAGA Stanisław chor.szt.mar.

05.2014 r. - 12.2014 r.

 

18. UNOCI -United nations Operation in Cote d'Ivore Wybrzeże Kości Słoniowej

1 JANAS Jerzy płk 06.2003r. -06.2004 r.


19. MINURSO- United Nations Mission for Referendum in Western Sahara

1. JANAS Jerzy płk 03.2000 r. - 03.2001 r.


20. UNOMOT - United nations Mission of Observers in Tajikistan - Tadżykistan

1 JANAS Jerzy płk 01.1996 r. - 05.1997 r.


21. EUFOR - European Forces Czad

1

KRYK Krzysztof

mjr

01.2012 r. - 09.2012 r.

2

WIŚNIEWSKI Jacek

st. sierż.

 04.2008 r. - 11.2008


22. MMD CS  /NATO/ - Multinational Division Centre – South IRAK

1

BUDZYŃSKI Jacek

chor.

01.2004 r.- 07.2004 r.

2

DUROŁ Adam

ppłk

02.2004 r. - 08.2004 r.

3

GAGACKI Jan

ppłk

01.2004 r. - 08.2004 r.

4

JARZĘBOWSKI Andrzej

płk

06.2003 r. - 12.2003 r.

5

KAPAŁA Monika

ppłk

01.2004 r. - 07.2004 r.

6

KRYK Krzysztof

mjr

01.2006 r. - 07.2006 r.

7

NITEK Edyta

chor.

08.2003 r. - 02.2004 r.

8

PALACZ Grzegorz

sierż

01.2005 r. - 07.2005 r.

9

SZULERECKI Stanisław

mł .chor.

01.2005 r. - 07.2005 r.

07.2006 r. - 02.2007  r.

10

WIŚNIEWSKI Jacek

st. sierż.

01.2004 r. - 07.2004 r.

11

WŁODARCZYK Ryszard

m. chor.

08.2003 r. - 01.2004 r.

01.2005 r. - 07.2005 r.

07.2006 r. - 01.2007 r.

 

23. ISAF  /NATO/ - International Security Assistance Force AFGANISTAN

1

BUDZYŃSKI Jacek

chor.

10.2007-05.2008

10.2009-05.2010

10.2011-05.2012

2

CIEŚLIK Stanisław

ppłk

10.2007-06.2008

3

DOLIŃSKI Janusz

kpt.

12.2008-06.2009

4

DUROŁ Adam

ppłk

12.2007-05.2008

5

KACZMAREK Przemysław

plut.

10.2008-04.2009

6

KRYK Krzysztof

mjr

10.2008-05.2009

7

MURAWIAK Grzegorz

st. szer.

04.2011-10,2011

8

PALACZ Grzegorz

sierż

10.2007-05.2008

03.2012-11.2012

9

SIERADZKI Grzegorz

st. chor szt.

03.2010-04.2011

10

SZULERECKI Stanisław

mł. chor.

09.2009-05.2010 

11

WASIUTA Marek

st. chor

 

10.2008-05.2009

10.2010-04.2011

10.2011-06.2012

07.2012-10.2012


24. MINURCAT - United Nation Mission in the Central African Republic and Chad

1 PALACZ Grzegorz sierż 05.2009-12.2009


CZŁONKOWIE HONOROWI

1

KOZŁOWSKI Jerzy

płk

 

2

KUBALEWSKI Józef

płk

 

 

CZŁONKOWIE  WSPIERAJĄCY


1

BILSKI Wojciech

 ppłk

 

2

GAŁECKA Teresa

 Pani

 

3

KOZŁOWSKA Ewa

Pani

 

4

STRACH Urszula

Pani