Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2019

Posiedzenie Zarządu w dniu 03.12.2019 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 
 1. Przedyskutowano sprawy przestrzegania statutu Stowarzyszenia w codziennym życiu naszego koła, ze szczególnym uwzględzieniem obowiązującycyh procedur.
 2. Zdecydowano, że coroczne, tradycyjne spotkanie opłatkowe odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 17.00, jak zwykle w mesie Oficerskiej IW SZ. Koszty spotkania pokryjemy z funduszy koła, przy okazji przypominając o terminowym opłacaniu składek członkowskich.
 3. Zarząd Koła rozważa, wzorem innych organizacji weteranów zagranicznych, wprowadzenie za symboliczną opłatą miniaturek emblematów naszych stopni wojskowych umieszczonych w klapach marynarek.
 4. Pozytywnie rozpatrzono prośbę kol. R. D. o umorzenie ze względu na trudną sytuację rodzinną, zaległych składek członkowskich.
 5. Omówiono dyskutowany szeroko problem Gwiazdy Weterana, pamiątkowego Medalu i sposoby oraz procedury jego przyznawania. Decyzję będzie podejmowała Kapituła Gwiazdy Weterana, a wręczać ją będzie Prezes Koła lub jego Zastępca jedynie podczas ważnych uroczystości lub uroczystych spotkań koleżanek i kolegów.
 6. Zarząd Koła pozytywnie rozpatrzył prośbę o przyjęcie w poczet naszego Stowarzyszenia kol. Romana Wyszyńskiego, uczestnika misji UNEF 12.1975 - 05.1976. Decyzja ta będzie podlegała zatwierdzeniu na najbliższym Ogólnym Zebraniu Koła.
 7. W dniu 11.01.2020 w Warszawie odbędzie sie posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ, w którym będzie uczesrtniczył Prezes naszego koła kol. Ryszard Keller.
 8. Informujemy koleżanki i kolegów, że w dniu 25 listopada br. wysłano pismo do prezydentów miast województwa kujawsko-pomorskiego z prośbą o szczegółowe wskazanie obiektów sportowych i kulturalnych będących w zasobach jednostek samorządu terytorialnego, z których weterani zgodnie z nowelizacją ustawy o weteranach będą mogli korzystać nieodpłatnie.
 9. informujemy, że podjęliśmy inicjatywę wydrukowania charytatywnego kalendarza, który już podczas naszego spotkania opłatkowego będzie można otrzymać. Poniżej amatorskie zdjęcie tego kalendarza.

Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************
Posiedzenie Zarządu w dniu 05.11.2019 roku
 
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 
 1. Przedyskutowano sprawy dyscypliny finansowej koła oraz dyscypliny opłacania składek przez członków koła. Na dzień dzisiejszy zaległości w składkach opiewają na okrągłą sumę 6000 zł. Zgodnie z § 24, ppkt b, Statutu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz decyzją podjętą na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym naszego Koła w dniu 07.06.2019 roku Zarząd Koła na wniosek skarbnika jest upoważniony do skreślenia z listy członków, którzy nie opłacają składek członkowskich. W dniu dzisiejszym podjęto decyzję o indywidualnym pisemnym przypomnieniu o ww. sprawie z terminem realizacji do dnia 01.12.2019 roku. Na następnym posiedzeniu Zarządu Koła (na początku grudnia 2019 roku) Zarząd podejmie stosowne decyzje.
 2. Zdecydowano o zorganizowaniu tradycyjnego, dorocznego spotkania opłatkowego członków naszego koła. Odbędzie się ono w dniu 20 grudnia o godzinie 17.00 w Mesie Oficerskiej, Bydgoszcz, Gdańska 190.  Spotkanie opłacimy z funduszy Koła, zapraszamy wszystkich naszych członków (opłacających składki).
 3. W dniu 07.12.2019 r. odbędzie sie posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ w Warszawie, w którym udział weźmie prazes koła kol. Ryszard Keller. O szczegółach posiedzenia oczywiście poinformujemy nasze koleżanki i koiegów na naszych stronach www.
 4. Informujemy, że w dniu 28.11.2019 roku w Mesie Oficerskiej odbędzie sie spotkanie podsumowujące naszą wycieczkę na Litwę. O szczegółach spotkania członkowie wycieczki zostana powiadomieni osobiście telefonicznie i smsem przez kol. Krzysztofa Chlebosza.
 5. Przedyskutowano plan naszych zamierzeń na rok 2020. Wstepnie planujemy zorganizować  Dzień Weterana wyjątkowo uroczyście, planujemy go uczcić razem z naszymi żonami.
     Planujemy również wycieczkę na trasie: Breda, Holandia, Bruksela, Belgia. O szczegółach       naszych zamierzeń koleżanki i kolegów poinformujemy oddzielnie.
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************

Posiedzenie Specjalne Zarządu w dniu 11.06.2019 roku

Podczas posiedzenia jedynym tematem było zaakceptowanie przyjęcia nowego członka do naszego koła. Jest nim chor. rez. Stefan IGNACAK,  uczestnik XI zmany UNEF w 1978 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************

Posiedzenie Zarządu w dniu 02.04.2019 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Przedyskutowano kandydaturę plut. Ryszarda Oleszkiewicza, uczestnika misji pokojowej UNIFIL Liban na członka naszego koła. Z powodu pewnych niścisłości formalnych decyzje o przyjęciu odroczono do czasu ich wyjasnienia.
 2. Głownym tematem posiedzenia była organizacja naszej planowej wycieczki do Wilna i Kowna.
      - Lista uczestników wycieczki w zasadzie pokrywa planowane jej koszty.. Przypominamy o            terminie właty zadatku w wyskości 400 zło od osoby.
      - Mamy zarezerwowany hotel oraz przewodnika po Litwie.
      - Podczas naszego posiedzenia spotkalismy się z właścicielem firmy, która zabezpieczy              nam przejazd na trasie wycieczki. Będziemy podróżować nowym autobusem marki                    SETRA. Dokonaliśmy szczegółowych ustaleń z firmą przewozową.
  3. Przypominamy o Dniu Weterana, który tradycyjnie będziemy obchodzić 29 maja 2019              roku  przed Muzeum Wojsk Lądowych oraz w Mesie Oficerskiej.
  4. Informujemy Koleżanki i Kolegó, że nasze koło otrzymało zaproszenie do udziału kilkoro            naszych przedstawicieli w Dniu Weterana w kole nr 22 Grudziądz na dzień 31 maja 2029          roku.
 
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************
 
Posiedzenie Zarządu w dniu 04.03.2019 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 
 
 1. Rozpatrzono sprawy do załatwienia oraz organizacji dotyczące naszej wycieczki do Wilna (Litwa). Omówiono sprawy kalkulacji kosztów oraz ilości uczestników. Przewidujemy 42 miejsca w autobusie, dotychczas zapisało się 22 osoby. Przypominamy, że wycieczka została skalkulowana na 42 osoby, mniejsza liczba uczestników powiększy koszty wycieczki. 
 2. Przypominamy, że w dniu 23.03.2019 roku na strzelnicy Zawiszy odbęda sie zawody strzeleckie. Kolega Przyjemski zorganizuje dwie 5 osobowe drużyny. Chętni mogą sie do niego zgłaszać. Ponadto omówiono sprawy organizacyjne i finansowe imprezy.
 3. Jeden z kolegów z Zarządu Koła opracował materiał o początkach polskiej misji w Iraku. Przedyskutowano mozliwość opracowania i wydania tej publikacji.
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski
 
 *************************************************************************
 
Posiedzenie Zarządu w dniu 05.02.2019 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 1. Pozytywnie rozpatrzono prośbę ppłk rez. Stanisława Cieślika o przyjęcie w poczet członków naszego Koła. Kolega ppłk Cieślik był uczestnikiem misji stabilizacyjnej w Afganistanie od X.2007 do VI 2008 roku.
 2. Przedyskutowano sprawę "RODO". Informujemy koleżanki i kolegów, że na dzień dzisiejszy na 94 członków naszego koła stosowne oświadczenia w tej sprawie złożyłY tylko 63 osoby.
 3. Niestety uzyskaliśmy informację, że z przyczyn dla nas nieznanychnie otzrzymamy autobusu na naszą planowaną wycieczkę do Wilna. Zarząd Koła rozpozna zwiększone w związku z powyższym indywidualne koszty wycieczki i w osobnym komunikacie poinformujemy o naszych mozliwościach w tym zakresie.
 4. W dniu 23.03.2019 roku od godziny 11.00 na strzelnicy Zawiszy odbędą się planowane zawody strzeleckie naszego koła. Będzą konkursy strzeleckie indywidualne i drużynowe z broni krótkiej na 25 metrów oraz z broni długiej na 50 metrów. Do konkursu zaprosiliśmy zaprzyjaźnione koło nr 22 z Grudziądza, które wystawi drużynę. Zwycięzca zawodów indywidualnych z broni krótkiej otrzyma puchar Prezesa Koła nr 1, natomiast zwycięzca zawodów indywidualnych z broni długiej otrzyma puchar prezesa Koła nr 22. Zwycięzcy konkursów drużynowych oraz osoby, które zajmą miejsca drugie i trzecie we wszystkich konkursach otrzymają dyplomy. Jeśli pogoda dopisze, przewidujemy dla uczestników oraz ich rodzin grillowy poczęstunek.
 5. Rozpoczęliśmy przygotowania do naszego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Przewidujemy, że Zebranie odbędzie się w klubie Inspektoratu Wsparcia w dniu 07.06.2019 roku od godziny 15.00. W Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym biorą udział wszyscy członkowie naszego Koła. Imienne zaproszenie do wszystkich członków Koła zostanie wysłane wkrótce.
 6. w dniu 29 maja 2019 roku przypada święto Peacekeepera. Tradycyjnie spotykamy sie w tym dniu przed Muzeum WL oraz w Mesie Oficerskiej.
 7. Informujemy koleżanki i kolegów, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca (za wyjątkiem  dwóch miesięcy wakacyjnych - lipiec i sierpień) w Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia wyświetlany jest film, na który członkowie naszego Stowarzyszenia mają wstęp bezpłatny. Repertuar jest na bieżąco publikowany na stronie Klubu Inspektoratu wsparcia.
 
Za Zarząd Koła nr 1
Andrzej Jarzębowski
*************************************************************************
 
Posiedzenie Zarządu w dniu 08.01.2019 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 1. Podsumowano działalność statutową Koła w minionym roku. Zgodnie z planem zamierzeń statutowychch wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane.

 2. Omówiono sprawę oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych z godnie z "RODO".Do wszystkich członków naszego Koła został wysłany druk do wypełnienia, podpisania oraz do odesłania do Prezesa koła. Inforujemy Koleżanki i Kolegów, że zgoda ta jest praktycznie niezbędna do prowadzenia całej naszej działalności a w szczególności jej brak uniemożliwia wydanie nowych legitymacji członkowskich naszego Stowarzyszenia.

 3. Przedyskutowano naszą sytuację budżetową oraz saldo naszego konta. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest zadowalająca. Jednak nadal borykamy się z niezadawalająca dyscypliną opłacania składek członkowskich, na dzień dzisiejszy terminowo opłaciło składki członkowskie około 70% naszych członków. Przypominamy naszym Koleżankom i Kolegom, że terminowe opłacanie składek członkowskich jest jednym z podstawowych obowiązków członka naszego Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem istnieje możliwość zwolnienia z tego obowiązku w szczególnych przypadkach, a decyzję o tym podejmuje Zarząd Koła na podstawie wniosku z uzasadnieniem zainteresowanej osoby. Wnioski w tej sprawie można składać pisemnie do Prezesa Koła kol. Ryszarda Kellera w terminie do końca stycznia 2019 roku. Na posiedzeniu Zarządu Koła w miesiącu lutym wszystkie te wnioski zostaną rozpatrzone.  Informujemy ponadto, że roczne zaleganie w opłacaniu składek może skutkować skreśleniem z listy członków naszego Stowarzyszenia

 4. Przedyskutowano planowany na marzec bieżącego roku Konkurs Strzelniczy, który odbędzie sie na strzelnicy Zawiszy w jedną z sobót lub niedziel marca. O terminie koleżanki i Koledzy zostana dodatkowo poinformowani na naszej stronie internetowej. Przewidujemy gościnny udział delegacji współpracującego z nami koła nr 22 z Grudziądza. 

 
Za Zarząd Koła nr 1 
 
Andrzej Jarzębowski
 
*************************************************************************