Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2017

Posiedzenie Zarządu w dniu 05.12.2017

Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

 1. Omówiono menu kolacji wigilijnej, która odbędzie sie w dniu 15 grudnia 2017 roku o godzinie 17.00 w messie Oficerskiej Inspektoratu Wsparcia. Na miejscu dopłacamy 10 zł.
 2. Ustalony szczegóły zadań związanych z konkursem "ONZ w oczach dziecka". przedyskutowano propozycje wyróżnień dla laureatów konkursu oraz udział Centrum Weterana w przedsięwzięciu.
 3. Przedyskutowano plan programu obchodów 40 rocznicy powstania misji ONZ UNIFIL w Libanie  w Bydgoszczy w dniu 28 kwietnia 2018 roku. Omówiono zasady organizacji konferencji naukowej oraz imprez towarzyszcych przedsięwzięciu.

 Za Zarząd Koła nr 1

 

Andrzej Jarzębowski

************************************************************************

Posiedzenie Zarządu w dniu 15.11.2017.

Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

 1. Zgodnie z decyzją Prezasa Zarządu Głównego w dniach 27 - 28 kwietnia 2018 roku, nasze koło będzie współorganizatorem bydgoskiego spotkania upamiętniającego 40 rocznicę powstania misji UNIFIL Liban. Planuje się, że podczas spotkania odbędzie sie sympozjum popularno-naukowe nt. misji UNIFIL, uroczysty koncert oraz spotkanie byłych uczestników misji.
 2. Omówiono sprawę przyjęcie nowego członka naszego koła kol. st.chor.szt.rez. Zbigniewa Gorzkiewicza, uczestnika misji UNIFIL w 97 roku.
 3. Przedyskutowano sprawę przyszłorocznego konkursu pn. "ONZ w oczach dziecka", który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy. Orientacyjny termin: maj 2018.
 4. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że tradycyjna kolacja wigilijna odbędzie sie w mesie Inspektoratu Wsparcia w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 17.00. Przewidywana składka uczestnika kolacji 10 zł. Do końca listopada proszę o zgłaszanie telefonicznie chęci uczestnictwa do Prezesa lub Skarbnika koła (telefony na stronie głównej).
 5. Dyskutowano problem naszych członków, którzy nie opłacają składek od ponad roku. Zdecydowano podjąć decyzję o umieszczeniu tego punktu na ogólnym zebraniu członków koła w kwietniu przyszłego roku.
 

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

**********************************************************************

Posiedzenie Zarządu w dniu 03.10.2017

Tematem posiedzenia były następujące sprawy:
 1. Omówiono wizytę kolegów z Zarządu w szpitalu u Grzegorza Sieradzkiego i kwestie pomocy dla niego.
 2. Omówiono sprawę organizacji strzelania dla członków naszego Koła w przyszłym roku. Planuje sie zorganizować strzelania w marcu 2018r.
 3. Zapoznano sie z prośba Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ dotycząca pozyskania beretów z emblematami ONZ dla Szkoły. Omówiono sposoby załatwienia tej sprawy.
 4. Prezes naszego Koła w dniu 14.10 weżmie udział w posiedzeniu Zarządu Głównego SKMP ONZ w Warszawie. Omówiono tematykę posiedzenia.
 5. Poniżej publikujemy pełny tekst porozumienia, o którym mówiliśmy na poprzednim posiedzeniu Zarządu:Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

***********************************************************************

Posiedzenie Zarządu  w dniu 20.08.2017

 Podczas pierwszego po przerwie wakacyjnej  posiedzeniu Zarząd omawiał następujące tematy.


 1. Zapoznano się z przedstawionymi komendantowi garnizonu przedsięwzięciami koła SKMPONZ  i Szkoły Podstawowej nr 66  na rok 2018. Przedsięwzięcia. co do których oczekujemy wsparcia ze strony wojska.
 2. Członkowie zarządu zapoznali się z treścią „Porozumienia o Współpracy" pomiędzy Kierownikiem Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i SKMP ONZ
 3. Omówiono kwestię dodruku certyfikatów nadawanych przez ZG SKMPONZ. Dodruk bez   ponoszenia kosztów.
 4. Przyjęto zaproszenie Kolegów z koła SKMP ONZ nr 22 w Grudziądzu do zapoznania się z pracą reaktywowanego koła oraz zwiedzenia miasta. Spotkanie zaplanowano na  dzień 20 września.
 5. Uaktualniono listę członków i naniesiono poprawki adresowe (znane i zakomunikowane przez członków koła).
 6. Na czas po 04.09.2017 Zarząd planuje przeniesienie dokumentacji ponownie do Klubu Inspektoratu Wsparcia SZ.  Dokumenty na czas remontu Klubu były przechowywane w Kinoteatrze i w domu prywatnym.
 7. Zarząd zobowiązał Kolegę Jerzego Przyjemskiego do opracowania regulaminu zawodów strzeleckich planowanych na miesiąc marzec 2018. W zawodach wezmą drużyny koła nr 1 i 22.
 8. Zarząd zapoznał się z wstępną informacją dotyczącą wykorzystania nowego gadżetu w formie spinek do krawata i mankietów. Do wykorzystania indywidualnego oraz jako  gustowne upominki. Propozycja jest w trakcie realizacji. O wynikach powiadomimy wszystkie koła.
 9. Na zakończenie posiedzenia dokonano oceny obchodów Dnia Wojska Polskiego. Ocena była przykra. Od wielu lat byliśmy zapraszani na uroczystości. Przedstawiciele naszych kół w rozlicznych garnizonach uczestniczyli wspólnie z żołnierzami w uroczystych apelach .W Garnizonie Bydgoszcz o weteranach zapomniano. Nie wnikamy w przyczyny. Można snuć przypuszczenia wskazujące, być może, na brak wiedzy młodego doradcy przełożonych w Garnizonie..
 10. Do telefonicznego ustalenia pozostawiliśmy termin wyjazdu do naszego chorego Kolegi Grzegorza Sieradzkiego.

Za Zarząd Koła nr 1

                                                                                            Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************

Posiedzenie Zarządu w dniu 09.05.2017

  Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

 1. W pierwszym punkcie naszego posiedzenia, Prezes Koła kolega Keller wręczył przyznany przez Austriackie Stowarzyszenie Weteranów Misjii Pokojowych Srebrny Medal za Zasługi dla Misji Pokojowych naszemu koledze płk w st. spocz. prof. Bronisławowi Zacharze.

 

 

 

 
Pozostali odznaczeni tym medalem zostaną uhonorowani w dniu 26 maja br.

2. Omówiliśmy szczegóły organizacji Dnia Weterana Misji poza Granicami Kraju.  Ustalono, że spotykamy sie jak zwykle przed Tablicą Pamiątkową przy Muzeum Wojsk Lądowych. Spotykamy sie w strojach organizacyjnych w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 17.00. Po części oficjalnej, odczytaniu przesłania Sekretarza Generalnego  ONZ i złożeniu wiązanki kwiatów, udamy sie na koleżeńskie spotkanie w Mesie Oficerskiej.

W uroczystościach towarzyszyć nam będą gościnne delegacje: Szkoły Podstawowej nr 66 im Misji Pokojowych ONZ oraz zarządu Koła nr 22 z Grudziądza.       

3. Szkoła Podstawowa nr 66 zaprasza nas na Festyn Szkolny. O szczegółach powiadomimy oddzielnie.

4. Nasi przedstawiciele będą uczestniczyli w JUry kolejnego konkursu wiedzy o misjach pokojowych ONZ w Szkole Podstawowej nr 66 w dniu 22 maja 2017 roku.

Za Zarząd Koła nr 1

                                                                                            Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************

Posiedzenie Zarządu  w dniu 04.04.2017

 Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Omówiono bieżące sprawy organizacyjne;

2. Podsumowano pełny sukces reaktywacji Koła nr 22 SKMP ONZ w Grudziądzu przy udziale naszego prezesa oraz członka naszego koła ppłk Kłosa. Więcej na ten temat - patrz aktualności;

3. W dniach 21 - 23 kwietnia odbędzie sie doroczna narada Zarządu Głównego z prezesami kół w Rynii. Nasze koło bedzie reprezentował kol Keller.:

4. Omówiono  wyjazd do Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu  w dniu.28 kwietnia 2017r, wyjazd o godz. 09.00. Przewidujemy ciekawy program obejmujący: zwiedzanie bazy szkoleniowej służb  technicznych i materiałowych oraz zwiedzanie unikatowego w skali europejskiej Ośrodka Szkolenia Przeciwpożarowego w Grupie. Przewidujemy obiad  przygotowany przez instruktorów szkolących przyszłych  zdobywców złotych, srebrnych i brązowych medali  na mistrzostwach sztuki kulinarnej NATO. Koszt obiadu około 10 - 12 zł.

5. Pozytywnie rozpatrzono deklarację st. chor. szt. Romana Szymańskiego, uczestnika misji UNIFIL w Libanie i Enduring Freedom w Afganistanie.

6. Dzień Weterana Misjii Pokojowych i Międzynarodowych świętować będziemy tradycyjnie dnia 26 maja br przed tablica pamiątkową przy Muzeum Wojsk Lądowych a potem w Mesie Oficerskiej. Spotykamy sie w ubiorach organizacyjnych o godzinie 17.00;

7. Podczas ostatniej wizytyt członków Zarządu u Grzesia Sieradzkiego, zrodził sie pomysł terapii Lavylite, która może poprawić jego życie. Prezes poprosi na naradzie w Rynii Zarząd Główny o wsparcie finansowe na potrzeby tej kuracji, a my poruszymy ten problem podczas naszego majowego spotkania i  postaramy się również zebrać jakąś sumę w tym celu. Liczymy jak zawsze na ofiarnośc naszych członków.

Za Zarząd Koła nr 1

                                                                                            Andrzej Jarzębowski

**********************************************************************

Posiedzenie Zarządu  w dniu 06.03.2017

Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Omówiono sprawę uczczenia Dnia Weterana w bieżącym 2017 roku. Zdecydowano, że uczcimy ten dzień tradycyjnie w dniu 26 maja 2017 roku. Spotykamy sie jak zwykle przed tablicą pamiątkową przed Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy o godzinie 17.00. Następne uroczystości będziemy kontynuować tradycyjnie w Mesie Oficerskiej.

2. Nie jest jeszcze ustalone sposób organizacji centralnych uroczystości Dnia Weterana w 2017 roku. Poinformujemy nasze koleżanki i naszych kolegów jak tylko znane będą szczegóły organizacji Dnia Weterana 2017.

3. Sprawa naszego wyjazdu historyczno-wojskowego do Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu finalizuje sie. Wycieczka odbędzie się w trzeciej dekadzie kwietnia 2017 roku.

4. Omówiono sprawę naszych składek organizacyjnych i dyscyplinie jej opłacania. Przypominamy, że zgodnie z postanowieniem naszego zebrania sprawozdawczo - wyborczego w bieżącym roku składki wynoszą; 10 zł miesięcznie lub 60 zł półrocznie lub 120 zł rocznie.

                                                                                            Za Zarząd Koła nr 1

                                                                                          Andrzej Jarzębowski

***********************************************************************

Posiedzenie Zarządu  w dniu 07.02.2017

 

 Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

 

1. Omówiono sprawę odpowiedzi władz miasta Bydgoszcz na naszą inicjatywę, którą podjęliśmi za kołami innych miast (m.inn. Wrocławia, Głogowa, Sochaczewa, Lubina, Tomaszowa Maz. Płocka  i inn.) w sprawie zniżek dla weteranów misji poza granicami państwa. Wysłaliśmy do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta poniższe pismo

Na nasze pismo otrzymaliśmy odpowiedź od Przewodniczącego rady Miasta oraz Prezydenta miasta Bydgoszcz:

2. Następnie omówiono sprawy przyznania autobusów na zamierzenia planowane, zgodnie z naszym rocznym planem zamierzeń. Jak dotąd sprawa jest w toku.

3. Omówiono roczne sprawozdanie finansowe z działalności naszego koła, sprawozdanie zaakceptowano i przesłano do Zarządu Głównego.

4. Wyjazd do Centrum Logistyki do Grudziądza planujemy zrealizować w miesiącu kwietniu br.

5. W trzeciej dekadzie roku, prawdopodobnie w miesiącu wrześniu, planujemy zrealizować wizytę w miejskich wodociągach.

6. Pracujemy nad realizacją zamierzenia zapoznania sie z pracą grup rekonstrukcyjnych, tymczasowo planujemy zrealizować to zamierzenie w miesiącu marcu br.

7. Zarząd przypomina, że dane odnośnie wpłaty 1% podatku dla naszego Stowarzyszenia znajdują sie na stronie głównej naszej internetowej witryny.

8. Podczas zebrania sprawozdawczo - wyborczego w dniu 15.09.2015r. uczestniczący w zebraniu członkowie koła postanowili o podniesieniu wysokości składki miesięcznej  do wysokości 10 zł. Odpowiadając na szereg pytań, informujemy, że wiadomość o tym zamieściliśmy w Komunikacie Organizacxyjnym nr 72 z dnia 08.11.2016 roku.

                                                                                             Za Zarząd Koła nr 1

                                                                                            Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************

Posiedzenie Zarządu  w dniu 10.01.2017

 Tematem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Omówiono stan realizacji planu zamierzeń na 2017 rok. Pierwszym zamierzeniem jest nasza wycieczka do Grudziądza pod nazwą Wycieczka historyczno-wojskowa do Garnizonu Grudziądz i spotkanie pokoleń w Centrum Szkolenia Logistyki - planowana na miesiąc marzec 2017 roku. przygotowania będzie można skonkretyzować z chwilą uzyskania potwierdzenia przydziału środków transportu.

2. Podkreślono potrzebe rozpropagowania udzisłu naszych członków w przekazxaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na stronie głównej znajdują sie wszystkie niezbędne informacje.

                                                                                               Za Zarząd Koła nr 1

                                                                                            Andrzej Jarzębowski

**************************************************************************