Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2014

2014.09.08

Centrum weterana

CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Po sześćdziesięciu latach od wyjazdu żołnierzy Wojska Polskiego na pierwszą misję zagraniczną, polscy weterani doczekali się Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Pierwszego grudnia br. rozpocznie oficjalnie działalność ta tak ważna dla ponad stutysięcznej rzeszy weteranów instytucja.
Centrum Weterana będzie jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, podległą dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych.
Usytuowanie Centrum Weterana właśnie w Departamencie Spraw Socjalnych jest szczególnie ważne dla weteranów poszkodowanych.
Struktura organizacyjna Centrum Weterana przewiduje trzy zespoły zajmujące się całokształtem spraw związanych z weteranami i historią działań poza granicami kraju. Będą to:
Zespół informacyjno-konsultacyjny, który będzie zajmować się weteranami, ich rodzinami i rodzinami poległych i zmarłych na misjach żołnierzy oraz udzielać informacji ogólnych, porad prawnych i psychologicznych. W tym celu planowane jest utworzenie punktu informacyjnego oraz współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz weteranów i ich rodzin.
Zespół tradycji będzie odpowiedzialny za gromadzenie dokumentów i pamiątek związanych z uczestnictwem żołnierzy WP w misjach zagranicznych, za pozyskiwanie i opracowywanie zbiorów, a także ich udostępnianie.
Zespół edukacyjno-promocyjny prowadzić będzie między innymi działania mające na celu popularyzację wśród społeczeństwa wiedzy na temat udziału Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w misjach i operacjach poza granicami naszego kraju. W gestii zespołu znajdzie się także przygotowanie wydawnictw informacyjnych, konferencji, konkursów oraz organizacja spotkań i prelekcji ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz współpracą międzynarodową.
Budynek i plac, na terenie którego znajduje się Centrum Weterana oraz planowany pomnik ze Ścianą Pamięci o poległych i zmarłych żołnierzach także ma swoją ciekawą historię.
Dwukondygnacyjny budynek z czerwonej cegły przy ul. Puławskiej 6/a (do roku 1916 ul. Nowoaleksandryjska) w Warszawie jest częścią dużego kompleksu koszarowego zwanego "Koszarami Keksholmskimi". Kompleks ciągnął się wzdłuż ul. Rakowieckiej i ul. Stefana Batorego do rejonu dzisiejszego placu Unii Lubelskiej (dawniej placu Keksholmskiego). Całość kompleksu koszar keksholmskich zaprojektował Wiktor Junosza-Piotrowski. Wybudowany został w latach 1900 - 1902 ubiegłego wieku.
Przedruk z Facebook.com

Powrót