Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2014

2014.07.14

kol. Banach wiceprezydentem SPIA

Z-ca Prezesa ZG SKMP ONZ kol płk w st.spocz. Jerzy Banach został mianowany wiceprezydentem Światowej Organizacji Żołnierzy Pokoju (SPIA).
Kol płk lek. Jerzy Banach jest prezesem Koła nr 5 we Wrocławiu.

Serdeczne gratulacje wraz z życzeniami sukcesów na stanowisku wiceprezydenta SPIA w imieniu członków Koła nr 1 SKMP ONZ w Bydgoszczy przesyła Zarząd Koła.

Powrót