Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ROK 2012

2012.02.24

Nowy członek naszego Koła

Dnia 24 lutego br podczas spotkania w mesie oficerskiej ,Prezes koła SKMPONZ wręczył legitymację członkowską kol.ppłk w st.spocz.Bogdanowi Kantorskiemu.
Kol Kantorski pełnił służbę w misjach UNEF II w latach 1974/75,UNDOF w 1983,1989/90 i 1992, UNPROFOR w 1993/94 oraz OSCE w 1999-2003.Aktualnie jest etatowym pracownikiem ONZ odpowiedzialnym za bezpieczeństwo personelu ONZ  na terenie Polski ,Czech i Azejberdżanu.Podczas wykonywania zadań mandatowych uległ ciężkiemu wypadkowi.Powrót