Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2014

2014.05.09

Dzień weterana

29 maja – Dzień ,,Peacekeepera”

(Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ,   

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa)

 

    Od 2002 roku dzień 29 maja obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Patronem tego święta jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Rezolucją nr 57/129 z 2002 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło wówczas takie święto na pamiątkę pierwszej misji wojskowej NZ, powołanej rezolucją nr 50 z 29 maja 1948 r. Była to misja pod nazwą UNTSO, złożona z obserwatorów wojskowych, których celem było nadzorowanie rozejmu po wojnie izraelsko-arabskiej.

    W Polsce, od kilku lat, ,,Dzień Peacekeepera” zbiega się z innym świętem i obchodzony jest również jako Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, który ustanowiony został na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa. Podstawowym celem tej ustawy było uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w działaniach poza granicami kraju, głównie militarnych, na podstawie skierowania do sił pokojowych i stabilizacyjnych oraz innych misji podejmowanych przez ONZ, NATO i Unię Europejską. Jest to więc święto wszystkich żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i pożarnej oraz innych służb RP, którzy uczestniczyli bądź uczestniczą w działaniach poza granicami Polski.

    Dążeniem całej społeczności weteranów, w tym ,,Peacekeeperów”, jest to, by oba święta były obchodzone jako integralna całość i stały się również  szczególnym dniem dla rodzin weteranów oraz wdów i sierot po poległych, a także dla wszystkich środowisk, którym bliskie są tradycje walki ,,za wolność waszą i naszą” oraz patriotyczno-obronne wychowanie młodego pokolenia.

Powrót