Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2014

2014.01.13

Zarząd Główny SKMP ONZ zaprasza na konferencję naukową

w dniu 14 stycznia 2014 r. o godz. 900
do Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, ul. Ostrobramska 109
NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

z okazji

„25 ROCZNICY NADANIA SIŁOM ONZ POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA”

http://skmponz.pl/wp-content/uploads/2013/12/Nobel.jpg

 

Wśród referentów m.in.:
Adam Bugajski, Departament Polityki Bezpieczeństwa MSZ RP
prof. dr hab. Karol Karski, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Janusz Zuziak, Akademia Obrony Narodowej
dr hab. n. med. Stanisław Ilnicki, Wojskowy Instytut Medyczny
dr Krzysztof Paszkowski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
dr Zbigniew Moszumański, Wojskowe Biuro Badań Historycznych WCEO
dr Grzegorz Ciechanowski, Uniwersytet Szczeciński

Bezpłatna, ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia do 10 stycznia 2014 r. skmponz@jmdi.pl

Powrót