Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOLA NR 1 SKMP ONZ ROK 2011

2011.12.18

Spotkania opłatkowe 2011

W dniu 13.12.2011 roku członkowie koła nr 1  SKMPONZ w Bydgoszczy spotkali się w mesie oficerskiej na tradycyjnej kolacji opłatkowej z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia i

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z instytucji wojskowych. Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych- gen. bryg. Franciszek Kochanowski, oficerowie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych-płk Piotr Marks, płk Piotr Walczak i mjr Waldemar Majkowki. Pomorski Okręg Wojskowy reprezentował ppłk Piotr Jarosz.

Każde takie spotkanie jest okazją do wspomnień z okresu wspólnej służby i pracy. Podczas spotkania wręczono certyfikaty i legitymacje dziewięciu nowym członkom. Kilku Kolegów uhonorowano medalami  nadanymi przez ministra  obrony narodowej i prezesa naszego stowarzyszenia.

Gromkie „100-lat” zabrzmiało w momencie składania gratulacji i życzeń Panu  płk. Janowi Gałeckiemu ,który ciesząc się dobrym zdrowiem obchodzi w miesiącu grudniu swoje 90-te urodziny. Część opłatkowa celebrowana była przez kś. płk Piotra Surmę-kapelana POW

 

 Zdjęcia dzięki uprzejmości i za zgodą autora  - Marka Brodowskiego

Powrót