Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOLA NR 1 SKMP ONZ ROK 2011

2011.12.30

Dowództwo POW : to już koniec...

W dniu 28.12.2011r odbyło się uroczyste zakończenie działalności Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz zdanie obowiązków dowódcy przez gen. bryg. Zygmunta Dulebę.

Decyzją z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie rozformowania dowództw okręgów wojskowych Minister Obrony Narodowej z dniem 31 grudnia 2011 roku rozformował Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.

Zakończenie działalności Pomorskiego Okręgu Wojskowego było powodem zwołania uroczystej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Przewodniczący Rady Roman Jasiakiewicz odczytał tekst jednogłośnie przyjętego oświadczenia przygotowanego specjalnie na tę okazję:

Rada Królewskiego Miasta Bydgoszczy oddaje honor i cześć Pomorskiemu Okręgowi Wojskowemu – spadkobiercy i kontynuatorowi tradycji Dowództwa Okręgu Generalnego „Pomorze” i Dowództwa Okręgu Korpusu VIII - który z dniem 31 grudnia 2011 roku zakończy dziewięćdziesięciodwuletnią działalność w naszym mieście – ku chwale Ojczyzny i dla jej bezpieczeństwa. Radni Miasta Bydgoszczy uznają zasługi kilku pokoleń Dowódców i Żołnierzy oraz Pracowników Cywilnych POW, którzy swoją postawą i zaangażowaniem budowali przez lata wysoką pozycję Bydgoszczy na mapie polskich i międzynarodowych ośrodków militarnych. Kontynuowali oni wielowiekową tradycję Bydgoszczy jako ważnego ośrodka wojskowego. Radni Miasta Bydgoszczy wspominają wszystkich dowódców i kadrę kierowniczą Pomorskiego Okręgu Wojskowego, którzy wzorową wojskową postawą dawali przykład podwładnym, a odważnymi decyzjami współtworzyli najlepiej rozumiany etos oddanego, gotowego do poświęceń polskiego Żołnierza. Pomorski Okręg Wojskowy funkcjonował w czasach wojen i pokoju, w czasie niepodległości zagrożonej, odebranej, odzyskanej, ale także w czasach międzynarodowego zaangażowania Polski w kształtowanie europejskiego i światowego ładu, opartego na demokratycznych fundamentach. Radni Miasta reprezentujący społeczność Bydgoszczy zapewniają o zachowaniu we wdzięcznej pamięci udziału Pomorskiego Okręgu Wojskowego w znaczących wydarzeniach królewskiego grodu nad Brdą i Wisłą.

Historię i tradycje 92 lat Pomorskiego Okręgu Wojskowego kultywować będzie Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych .

 

Powrót