Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOLA NR 1 SKMP ONZ ROK 2011

2011.12.12

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

9 grudnia 2011r oficjalnie rozpoczęło swoją działalność Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
Centrum mieści się w Bydgoszczy w kompleksie koszarowym przy ul. Szubińskiej 105. Jego tworzenie rozpoczęło się na początku 2011 roku.

Idea powołania Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych zrodziła się przed dwoma laty w odpowiedzi na nowe wyzwania związane z procesem transformacji NATO oraz profesjonalizacją naszych Sił Zbrojnych. Centrum mieści się w Bydgoszczy w kompleksie koszarowym przy ul. Szubińskiej 105. Jego tworzenie rozpoczęło się na początku 2011 roku. Do chwili obecnej instytucja przejęła część infrastruktury po rozformowywanym dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Skompletowano personel, nawiązano współpracę z podobnymi ośrodkami NATO i osiągnięto gotowość do wykonywania swoich zadań. Dyrektorem Centrum jest generał brygady Franciszek Kochanowski.

Najważniejsze zadania, które będzie realizować CDiS SZ, to:
  - implementacja dokumentów doktrynalnych NATO;
  - wdrażanie doświadczeń z udziału polskich kontyngentów w misjach poza granicami kraju;
  - eksperymentowanie i poszukiwanie nowych koncepcji dotyczących szkolenia wojsk.
Ze względu na ich specyfikę, jak również dlatego, że kadrę Centrum stanowią oficerowie mający doświadczenie ze służby w strukturach NATO, z udziału w licznych misjach poza granicami kraju oraz absolwenci studiów i kursów na uczelniach krajowych i zagranicznych, instytucja stanowić będzie poważny potencjał w Wojsku Polskim. 
Centrum Doktryn współpracować będzie również z zagranicznymi instytucjami NATO.O ulokowaniu go w Bydgoszczy mogła zdecydować obecność Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO i wielonarodowego Batalionu Łączności NATO. Planowane jest otwarcie w Bydgoszczy także Centrum Doskonalenia Policji Wojskowej. 

Centrum Doktryn współpracować będzie również z zagranicznymi instytucjami NATO.O ulokowaniu go w Bydgoszczy mogła zdecydować obecność Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO i wielonarodowego Batalionu Łączności NATO. Planowane jest otwarcie w Bydgoszczy także Centrum Doskonalenia Policji Wojskowej. 


  W uroczystości otwarcia Centrum udział wziął pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego WP generał broni Mieczysław Gocuł, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa i miasta, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych oraz innych jednostek Wojska Polskiego, rektorzy szkół wojskowych oraz wyższych uczelni Bydgoszczy i Torunia oraz przedstawiciele struktur NATO, w tym dowódca JFTC w Bydgoszczy oraz Wielonarodowego Korpusu w Szczecinie i attaché wojskowi państw sojuszu.

Powrót