Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOLA NR 1 SKMP ONZ ROK 2011

2011.11.04

III Zjazd SKMP ONZ

W dniu 15 pażdziernika br.odbył sie w Warszawie III Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Kombatantów  Misji Pokojowych ONZ. Do pałacyku Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przy Al.Ujazdowskich przyjechało kilkudziesięciu delegatów wybranych przez zebrania kół Stowarzyszenia.

 

Na zjazd przybyli goście honorowi, między innymi p.Laurent ATTAR - BARYOU Prezydent Światowego Stowarzyszenia  Żołnierzy Pokoju (SPIA) oraz p.Juryj DONSKOJ Prezydent Ukraińskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju.

Bydgoska delegacja na III Zjazd wystąpiła w następującym składzie:

Kol. Jarzębowski  Andrzej

Kol. Keller           Ryszard

Kol. Kozłowski     Jerzy

Kol. Kozłowski     Wojciech

Kol. Kuliński         Krzysztof

Kol. Spławski       Mieczysław

Zjazd dokonał zmian w Statucie Stowarzyszenia. Zatwierdzono sprawozdanie z pracy Zarządu udzielając Mu absolutorium.

Prezydent SPIA p. ATTAR - BAYROU udekorował prezesa Stowarzyszenia p. gen. bryg w st. spocz. Stanisława Woźniaka medalem  "Peace Commemoration Medal”.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz centralnych Stowarzyszenia wybrano następujących członków z naszego koła.

- Ryszard Keller - członek Zarządu Głównego

- Andrzej Jarzębowski  - członek Komisji Rewizyjnej.

Więcej informacji na temat Zjazdu - po ukazaniu się oficjalnych dokumentów .

W kolejnym komunikacie dodatkowe informacje związane z przynależnością do "SPIA" (Soldiers of Peace International Association z siedzibą w Lyonie).

Poniżej zdjęcia z obrad Zjazdu.

Powrót