Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMPONZ ZA 2002 rok

2003.12.07

2002 rok

Na dzien dzisiejszy brak jest jakichkolwiek zdjęć i materiałów z tego roku. Prosimy kolegów o udostępnienie / wypożyczenie posiadanych materiałów dotyczących naszego koła z tego okresu.

Powrót