Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.11.19

Kolega płk w st. spocz Jan Marzec odszedł na wieczną wartę

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że nasz najstarszy kolega płk Jan MARZEC po długiej chorobie w wieku 96 lat odszedł od nas w dniu 5 października 2020 roku Pogrzeb odbył się w dniu 9 października na cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy. 
płk Jan Marzec urodził się  dnia 04.09.1924. Natomiast slłużbe wojskową rozpoczął 26 sierpnia 1944 roku r. w 4 pułku kawalerii 1 Brygady Kawalerii 1 AWP..
W grudniu 1944 kończy szkołę podoficerską, a w 1948 roku jest słuchaczem KDO (Kurs Doskonalenia Oficerów). W dalszych latach pełni służbę w 62 pułku 18 DZ w Ełku oraz  innych jednostkach w Giżycku.
W okresie od 03.1956 do 12.1956 pełni służbę w K.N.P.N. w Korei na stanowisku kierownika sekcji.
W latach 1955-1972  pracuje w pionie finansowym POW, obejmując stanowisko służbowe  Szefa Komisji Finansów POW.
Służbę kończy w  w  1985 r. po przesłużeniu 41 lat

Był członkiem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

.

Powrót