Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.11.05

Wizyta u Generała

W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 dopiero w dniu piątego listopada Wiceprezes Koła Nr 1 mjr rez. Krzysztof Chlebosz został przyjęty przez Szefa Logistyki Zastępcę Szefa IWsp SZ gen. bryg. Bogdana Dziewulskiego. Na początku spotkania pogratulował w imieniu Zarządu Koła i Członków Koła Nr 1, mianowania na stopień generała brygady oraz wręczył pamiątkową plakietę. W dalszym ciągu spotkania poinformował o zadaniach Stowarzyszenia i jego formach pracy z weteranami oraz młodzieżą szkolną. 

Z rozmowy podczas spotkania wynikało, że Pan Generał żywo interesuje się naszym Stowarzyszeniem i jego działaniami w środowisku weteranów działań poza granicami państwa. Ponadto  poruszony był wątek współpracy SKMP ONZ z IWsp SZ, w którym to Pan Generał zapewnił o swojej gotowości do wspierania nas w działalności bieżącej.

Powrót