Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.10.09

Apel Prezesa i Zarządu Głównego

W dniu wczorajszym ukazał sie apel podpisany przez Prezesa ZG SKMP ONZ oraz Sekretarza Generalnego w sprawie nieustającej pandemii spowodowanej wierusem Covid-19. 
My również, ze względu na objęcie całego kraju "strefą żółtą" apelujem o rozsądek i dbanie o zdrowie własne i naszych bliskich.
Kopia apelu poniżej:

Powrót