Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.09.12

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ - dzień drugi

Zgodnie z planem posiedzenia Sekretarz Generalny kol. Marek Sobieraj rozpoczął obrady. Ze względu na nieobecność wnioskodawcy, z porządku obrad wykreślono punkt dotyczący powstania podkarpackich struktur SKMP ONZ.
Kol. Adamczyk przedstawił główne problemy dotyczące spraw finansowychoraz wykonywania okresowych sprawozdań finansowych w sposób elektroniczny. 31 stycznia jest nieprzekraczalnym terminem przesyłania sprawozdań z kół terenowych za ubiegły rok.Dobrym zjawiskiem jest poprawiająca się dyscyplina opłacania składek finansowych.
Kol. Janus przedstawił sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2019,główna konkluzja jego wypowiedzi była taka, że sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra.
Kpt Marcin Borowiak, uczestnik nowej 1 zmiany misji PKW UNIFIL, przedstawił prezentację nt. działania, organizacji i głównych problemów nowego UNIFILu.
Kol. Andzej Jarzębowski omówił główne problemy tworzenia indywidualnych stron internetowych Kół Terenowych Stowarzyszenia.
Kol Keller przedstawił nowe zasady przyznawania medali Stowarzyszenia.
Po przerwie obiadowej kontynuowano dyskusję, prezesi kół terenowych przedstawili problemy bieżące kół oraz sprawy nad którymi pracowano w kołach w minionym okresie.
Po zakończeniu obrad na sali plenarnej, wszyscy uczestnicy przeszli do bydgoskiego Muzeum Wojsk Lądowych. Na zbiórce przed Muzeum udekorowano jednego z najstarszych "misjonarzy"   płk prof. dr Bronisława Zacharę Gwiazdą Weterana. 
Na zakończenie konferencji, zgodnie z planem odbyło się spotkanie koleżeńskie w Mesie Oficerskiej.

Powrót