Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.09.11

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego w Bydgoszczy - dzień pierwszy

Zgodnie z wcześniejszym planem w dniu 11 września 2020 roku rozpoczęło się rozszerzone posiedzenia Zarządu Głównego w Bydgoszczy. Posiedzenie rozpoczął kol Ryszard Keller odczytując przesłanie nieobecnego z powodu choroby prezesa ZG SKMP ONZ gen. Stanisława Woźniaka. Poniżej tekst przesłania.
 

 
Następnie za zgodą zebranych jednoosobowe przewodniczenie zebraniu przyjął kol. Sekretarz Generalny Marek Sobieraj.
Kol. Baranowski omówił historię powstania ONZ oraz udział Polaków w misjach pokojowych.
Kol Andrzej Kobielski wygłosił przemówienie planowane wcześniej dla kolegi Arteckiego.
Kolejno głos zabrał dyr. Centrum Weterana płk Szczepan Głuszczak, przedstawiając cele działania i zadania CW oraz odpowiadając na szereg pytań. Kierownik Zespołu Wsparcia Weteranów p. Mariusz Pogonowski omówił zasady i metody wspierania weteranów.
Pan Mariusz Sybilski przedstawił genezę powstania i historię odznaczenia: Krzyż Wojskowy
Koledzy Kurowski i Łakomy przedstawili propozycję w sprawie zmiany nazwy naszego Stowarzyszenia. Po głosowaniu stosunkiem 10:1 ustalono, że ZG nie będzie więcej zajmował się tym problemem.
Na koniec wręczono złote medale Za Zasługi dla Stowarzyszenia prezydentowi miasta Bydgoszcz Rafałowi Bruskiemu, płk Tomaszowi Rożniakowskiemu, Piotrowi Tubazowi oraz medale pamiątkowe dwudziestolecia SKMP ONZ zasłuzonym kolegom Organizacji.
Na zakończenie dnia po obiedzie zorganizowano wycieczkę po bydgoskiej Starówce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powrót