Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.09.03

Plan wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego SKMP ONZ

W dniach 10-13.09.2020 r. w Bydgoszczy i Grudziądzu odbędzie się wyjazdowe posiedzenia Zarządu Głównego z prezesami kół terenowych, współorganizowane przez Zarząd Główny, Koło nr 1 z Bydgoszczy oraz Koło nr 22 z Grudziądza.
Poniżej przedstawiamy pełny i ostateczny plan posiedzenia.


WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

STOWARZYSZENIA KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

10.-13.2020 w BYDGOSZCZY i GRUDZIĄDZU

 

termin:  10 wrzesień do 13 wrzesień 2020

 

cel:  Posiedzenie plenarne członków Zarządu Głównego, rozszerzone o członków (prezesów)      pozostałych kół, z okazji 75 Rocznicy ONZ. Zapoznanie z historią miast Bydgoszczy i Grudziądza. Upamiętnienie poległych żołnierzy misji pokojowych.

Wsparcie:  Szef Inspektoratu Wsparcia S.Z. - gen. dyw. Dariusz Ryczkowski pomoc metodyczna i organizacyjna - płk Tomasz Rożniakowski

 Obiekty:     - Internat JFTC

                   - Klub Inspektoratu Wsparcia

                   - Kinoteatr Inspektoratu Wsparcia S. Z.

                   - obiekty 11 i 13 W.O.G. w Bydgoszczy i Grudziądzu

                   - Muzeum Wojsk Lądowych.

                   - Mesa Oficerska

                   - Cytadela w Grudziądzu.

                   - Ratusz w Grudziądzu

                   - Muzeum w Grudziądzu

Goście:       - wg planu Prezydium ZG SKMPONZ

 

Transport:  - autokar MAN R08

                   - mikrobus

 Ubiór:        - organizacyjny SKMP ONZ

 Telefony:   - alarmowy 112

- organizator z ramienia ZG SKMP ONZ Ryszard KELLER -tel. 605 625 89

- odpowiedzialny za część administracyjną Krzysztof CHLEBOSZ - tel. 501 922 480

- odpowiedzialny za koordynację transportu Jerzy PRZYJEMSKI - tel. 663 728 025

- współodpowiedzialny za finanse, wyżywienie i zakwaterowanie Wojciech KOZŁOWSKI - tel. 602 380 159

- odpowiedzialny z a redagowanie strony www koła nr 1 podczas wyjazdowego posiedzenia Andrzej JARZĘBOWSKI  Tel. 510 042 754

 

 10.09.2020r./czwartek/ Przyjazd i zakwaterowanie

 

Wszyscy uczestnicy spotkania będą zakwaterowani w internacie JFTC, w pokojach/ 2 osobowych. W każdym pokoju płyn do dezynfekcji. Zakwaterowanie bezpłatne. Wymagane posiadanie Dowodu Osobistego lub Paszportu. Dojazd do internatu ulicami osiedla „BŁONIE”, Szubińska, Żwirki i Wigury oraz Potockiego.

Ulicą Potockiego prosto w bramę na teren obiektu. Internat wchodzi w skład kompleksu koszarowego i nie posiada miejskiej numeracji przypisanej do ul. Potockiego.

PATRZ

 www. oddział zabezpieczenia JFTC, następnie kliknij:zakładka zakwaterowanie.

 Przyjazd do godz. 22.00

W dniu przyjazdu wszyscy uczestnicy otrzymają identyfikatory uczestnictwa oraz foldery i informatory turystyczne odwiedzanych miejsc w garnizonach Bydgoszcz i Grudziądz.

Kolacja w dniu przyjazdu we własnym zakresie i zaleceń lekarza rodzinnego tabletki).

Podróżujących transportem PKP lub PKS proszę o kontakt z JURKIEM PRZYJEMSKIM -  odpowiedzialnym za transport.

Zabezpieczamy przewóz z w/w dworców PKP i PKS i LOT

Proponujemy spędzenie wieczoru na wspomnieniach i umiarkowanych wsparciach pozwalających na udział w realizacji głównego zamierzenia posiedzenia.

Nastawiamy nasze telefony na ranną pobudkę.

 Pobudka

Przebywamy na terenie obiektów JFTC, pobudka jest zaprogramowana na godz. 6.00, w/g czasu CET.

Zaprawa poranna wg własnego uznania w grupie żołnierzy działań specjalnych NATO lub indywidualnie

 PIERWSZY DZIEŃ POBYTU - BYDGOSZCZ 11.09.2020 (piątek)

 Śniadanie

 - wyjazd na śniadanie do 11 WOG godz. 7.30

- autobus podstawiony przed internatem o godz. 7,15.

- śniadanie   8,00 -8,30

- wyjazd z 11 WOG do Kinoteatru godz. 8.30

 Warunki bezpieczeństwa

Uczestnikom posiedzenia zapewniamy opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem warunków określonych w Zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 9 marca 2020, dotyczących ochrony zdrowia konsumentów w wojskowych obiektach żywienia zbiorowego.

Każdy uczestnik posiedzenia przed wejście na salę obrad zostanie poddany sprawdzeniu temperatury i zabiegowi dezynfekcji dłoni. Bezpieczeństwo w sali obrad zapewniamy w systemie kaskadowym. Odległość od sąsiada wynosi w Kinoteatrze cztery krzesła w lewo i w prawo z przerwą jednego rzędu krzeseł. Prosimy o indywidualne zabezpieczenie w maseczki.

 Posiedzenie

 9.00 - 9,05  - otwarcie posiedzenia - sekretarz generalny.

9.05 - 9,15  - wystąpienie Prezesa ZG SKMP ONZ – w zastępstwie kol. Artur Artecki

9.15 - 9.30  - wystąpienie Kol. Baranowskiego na temat: 70 Lecie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych.

9.30 - 10.30 - wystąpienia przedstawicieli Centrum Weterana.

10.30 - 11.15 - dyskusja

11.15 - 11.45 - przerwa kawowa

11.45 - 12.15 - projekt zmiany nazwy Stowarzyszenia.

Jerzy Kurowski, Edward Łakomy

12.15 - 14.00 - dyskusja.

14.00 – 14.30 - wręczenie odznaczeń organizacyjnych

 Obiad

- wyjazd na obiad do 11 WOG 14.40

- obiad 15,00-15.30

- pobranie suchego prowiantu (kolacja)

- wyjazd na Stary Rynek

 Czas wolny, zorganizowany.

- przejazd na Stary Rynek i zwiedzanie miasta z przewodnikiem - w/g planu przewodnika.

- przejazd do internatu dyskusje w tematycznych podgrupach.


DRUGI DZIEŃ POBYTU - BYDGOSZCZ 12.09.2020 (sobota)

pobudka - patrz informacja z dnia 10.09.2020

śniadanie - patrz informacja a dnia 10.092020

Posiedzenie

9.00 - 9.05   - otwarcie II dnia posiedzenia - sekretarz generalny.

9,05 - 9,15   - Powołanie Podkarpackiej Struktury Organizacyjnej - Kol Zbigniew Broś.

9,15 - 10.00 - dyskusja.

10.00 - 10.15 - przerwa

10.15 - 11.30 - sprawozdanie finansowe. Kol. - K. Adamczyk.

11.30 - 12.00 - przerwa kawowa

12.00 - 12.30 - Tworzenie i prowadzenie strony internetowej - Kol A Jarzębowski.

12.30 - 13.00 – Nowe zasady wznowienia medali pamiątkowych - Kol Ryszard Keller.

13.00 - 14.20 - Wystąpienia Prezesów kół 5-7 min.

14.20 - 15.10 - Aktualna sytuacja w kołach i inne sprawy organizacyjne – Kol. Marek Sobieraj.

15.10 - zakończenie obrad Kol M. Sobieraj

15.15 - przejazd do 11 WOG na obiad.

Obiad

15.30 - 16.00 obiad

Czas wolny zorganizowany

16.00 - 16.15 przejazd do Muzeum Wojsk Lądowych

16.15 - 16.40 odczytanie przesłania Sekretarza Generalnego ONZ z okazji obchodów dnia

Weterana w 2020 r.

- złożenie wieńca od weteranów. /delegacja w. g. ustaleń ZG SKMPONZ

- fanfary, werble, melodia” Spij Kolego”:

- zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Wojsk Lądowych /przewodnicy Kol. K. Chlebosz, Kol. J. Lelwic

- sesja zdjęciowa przed Muzeum /w tle melodia „Powrót do domu”.

16.45-16-50    - przejście do Mesy Oficerskiej Inspektoratu Wsparcia.

16.50-17.00     - zapoznanie z historią obiektu. Keller

                         - zwiedzenia Mesy. K. Kozłowski.             

17.00-19.00     - Koleżeńskie spotkanie zamykające pobyt w Garnizonie Bydgoszcz.

19.00-19.10     - wyjazd do internatu.

 

TRZECI DZIEŃ POBYTU – Bydgoszcz/GRUDZIĄDZ    13.09.2020 (niedziela)

śniadanie

- wyjazd na śniadanie godz. 7,15

- śniadanie godz.8.00 – 8.30 

Przejazd go Grudziądza 8.30 – 10.00

- parkowanie samochodów CYTADELA ul. Czwartaków 3

- zwiedzanie Cytadeli, czas 1,5 godziny (podział na dwie grupy)  10.00 – 11.30

- po zakończeniu zwiedzania planujemy spotkanie z Prezydentem miasta (spotkanie przy

kawie)  o 12.00 Ratusz przy ul. Ratuszowej 1

- obiad 14.00 – 14.30.

Zakończenie posiedzenia

a) powrót do Bydgoszczy lub wyjazd do swoich garnizonów.

b) dla Kolegów odległych garnizonów, nocleg w internacie z niedzieli na poniedziałek/

- (ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy jazdy w nocy).

 

MIŁEGO POBYTU

                                                                                                                                                                                                                            Ryszard Keller, Marek Sobieraj

 


 

Powrót