Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.05.02

Podziękowanie Zarządu Głównego

Na stronie internetowej Zarzadu Głównego SKMP ONZ ukazało się podziękowanie skierowane do Dzieci i Wnuków Członków Stowarzyszenia oraz innych Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.
Poniżej publikujemy kopię tego dokumentu.

Powrót