Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.04.09

Życzenia od Zarządu Głównego SKMP ONZ

Informujemy Koleżanki i Kolegów, że e-mailem od Sekretarza Generalnego ZG SKMP ONZ otrzymaliśmy życzenia Wielkanocne
 
Poniżej kopia tych życzeń:
Koleżanki i Koledzy, Towarzysze Broni!
Z okazji zbliżających się Świąt, w imieniu własnym i Zarządu Głównego Stowarzyszenia życzę WAM  aby przebiegły one bez trosk o Zdrowie i w bliskości z Rodzinnej (również przy wykorzystaniu technicznych środków łączności). Niech dadzą Wam wiele radości i pogody ducha oraz wyzwolą energię potrzebną do pokonywania  obecnych trudności.
Wesołego Alleluja!
 
            Marek Sobieraj
Sekretarz Generalny SKMP ONZ
 
 
 

Powrót