Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.03.19

Apel Zarządu Głównego SKMP ONZ

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
poniżej zamieszczamy apel Zarządu Głównego SKMP ONZ w sprawie  koronawirusa.

Powrót