Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.02.20

Specjalne posiedzenie Zarządu Koła w dniu 19.02.2020

Informujemy Koleżanko i Kolegów, że w dniu 19 lutego 2020 roku odbyło sie Specjalne połaczone Posiedzenie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej. 
Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała podsumowania działalności budżetowej koła oraz działalności Zarządu. 
Rozpatrzono również szczegóły działalności bieżącej. Szczegóły posiedzenia w zakładce Prace Zarz adu Koła/2020 oraz TUTAJ
.

Powrót