Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.02.13

Centrum PARIS w Bydgoszczy dla weteranów nieodpłatnie

Miło jest nam poinformować Koleżanki i Kolegów iż Zarząd Koła nr 1 sprawdził, że wśród obiektów sportowych i kulturalnych będących w zasobach jednostek samorządu terytorialnego, z których weterani zgodnie z nowelizacją ustawy o weteranach dostępnych nieodpłatnie dla weteranów na podstawie legitymacji weterana wymienionych w piśmie Prezydenta miasta Bydgoszcz, które uprzednio publikowaliśmy, znajduje się również basen i siłownia Centrum Onkologii Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu PARIS w Bydgoszczy przy ulicy Romanowskiej 2.
Weterani z obiektów siłowni i basenu Cenrum PARIS moga korzystać w godzinach otwarcia obiektów  za okazaniem w recepcji legitymacji weterana.

Powrót