Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Aktualności i Wydarzenia

2020.02.04

Odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Jak uprzednio informowaliśmy, na nasze pismo do prezydentów miast województwa kujawsko-pomorskiego z prośbą o szczegółowe wskazanie obiektów sportowych i kulturalnych będących w zasobach jednostek samorządu terytorialnego, z których weterani zgodnie z nowelizacją ustawy o weteranach będą mogli korzystać nieodpłatnie otrzymaliśmy też odpowiedż z Urzędu Miasta Grudziądz.
Poniżej prezentujemy kopię odpowiedzi w tej sprawie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powrót