Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2019 ROK

2019.10.30

Żołnierskie, koleżeńskie spotkanie 56 kompanii specjalnej.

W dniu 23 października2019 r. członkowie Koła nr 1 SKMPONZ, byli żołnierze 56 kompanii specjalnej zorganizowali koleżeńskie żołnierskie spotkanie. Na apel organizatorów stawiło się czterdziestu żołnierzy kompanii, oraz pilotów samolotów desantowych.

Minęło 52 lata.

W rozwijanym na wypadek „W” do szczebla armii Pomorskim Okręgu Wojskowym sformowano 56 kompanię specjalną w Bydgoszczy  na bazie 1 Samodzielnego Batalionu Szturmowego z Dziwnowa. Przeznaczeniem jednostki było prowadzenie głębokiego rozpoznania do 300 km w głąb ugrupowania przeciwnika  a także działania dywersyjne i sabotażowe. Każda armia na świecie posiada takie jednostki i  prowadzi takie działania. Specyfika jednostki  wyznaczała zagwarantowania procesu szkolenia  w wielu specjalnościach: desantowaniem spadochronowym, taktyką specjalną, łącznością opartą na szybkiej telegrafii, działalnością saperską i minerską, nurkowaniem, szybkim i precyzyjnym strzelaniem z różnych typów broni, walce w kontakcie bezpośrednim oraz udzielaniu pierwszej pomocy.

Utworzona w 1967  w Bydgoszczy Jednostka Wojskowa nr 1379 została  rozwiązana w Szczecinie w 1994 r.

Powrót