Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2019 ROK

2019.10.23

Seminarium pn. Współpraca Resortu Obrony Narodowej z Organizacjami Pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w Toruniu

W dniach 18-20 października 2019r. prezes koła nr 1 kol. Ryszard Keller uczestniczył w Seminarium pn. Współpraca Resortu Obrony Narodowej z Organizacjami Pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, określonymi  w decyzji 187/MON  oraz planowane zmiany w tym zakresie.

 

Uczestnicy seminarium podzielili się swoimi uwagami związanymi z możliwościami wsparcia ze strony instytucji RZ RP. Gospodarze seminarium, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema w Toruniu zapewniło uczestnikom możliwość zapoznania się z nowoczesną  bazą szkoleniową w kompleksie koszarowym, oraz uczestniczenie w zajęciach dynamicznych na poligonie artyleryjskim (najstarszym poligonie w Europie). Kolejne godziny zajęć poświęcono  na zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem Biura d/s Proobronnych, oraz funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozostały czas seminarium przeznaczono na zajęcia teoretyczne z zakresu zagadnień praktycznych (przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego) oraz sprawozdania. W celu zagospodarowania czasu wolnego (zwalniając uczestników  seminarium od własnej aktywności rozrywkowej), organizatorzy i gospodarze zapewnili możliwość wysłuchania koncertu Orkiestry Wojskowej z Torunia oraz zwiedzanie Torunia z przewodnikiem. W niedzielę, po obiedzie o godz. 14.30 seminarium zakończono.

Powrót