Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2019 ROK

2019.09.16

Swięto Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim

Obchody Święta Wojsk Lądowych są nawiązaniem do rocznicy zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego nad wojskami imperium osmańskiego pod Wiedniem.

Z tej okazji w dniu 12 września 2019r. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko przy współudziale terenowych władz samorządowych i administracyjnych na czele z Wicewojewodą Zachodniopomorskim p. Markiem SUBOCZEM, a także służb mundurowych jednostek garnizonu Drawsko, wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych, przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ,

 

 

policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, straży miejskiej i lasów państwowych oraz szkół zorganizowało uroczysty apel w Parku Chopina w Drawsku Pom. Kompanię Honorową wystawiła 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka J. Piłsudskiego ze Złocieńca, natomiast oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa ze Szczecina.

  Tegoroczne święto miało szczególny wymiar ponieważ jednym z akcentów uroczystości było uhonorowanie CSWL Drawsko Medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Dekoracji sztandaru dokonał zca Prezesa SKMP ONZ kol płk w st. spocz. Ryszard Keller.

Powrót