Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2018 ROK

2018.12.19

Uroczyste spotkanie wigilijne członków naszego koła

14 grudzień był dla członków koła nr 1 SKMPONZ  dniem uroczystego spotkania.Tradycyjnie w mesie oficerskiej podsumowaliśmy miniony rok i przedstawiliśmy najważniejsze przedsięwzięcia  w 2019 roku.
Zaproszenie na nasze opłatkowe spotkanie przyjęli, pan gen.bryg.Grzegorz Buszka były dowódca III zmiany w Afganistanie, pan płk Krzysztof Tokarczyk były komendant Centrum Logistyki w Grudziądzu oraz ks. ppłk Tomasz Paroń Dziekan Dekanatu Insp.Wsparcia SZ, uczestnik misji w Afganistanie,Czadzie i Kongu.Podczas spotkania wręczono trzem kolegom legitymacje członkowskie i certyfikaty. Trzech organizatorów  zjazdu żołnierzy UNIFIL udekorowano pamiątkowym medalem.
Przełamaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia, spotkanie zakończył poczęstunek oraz dyskusje i rozmowy.

Powrót