Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2018 ROK

2018.11.28

Posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ

W dniu 24.11.2018 r. w Warszawie odbyły się obrady Zarządu Głównego SKMP ONZ. Obrady otworzył Prezes Z.G. Pan gen. bryg. dr Stanisław Woźniak, który przedstawił sprawozdanie z działalności prezydium. 

Sprawozdanie finansowe za trzy kwartały 2018 r. oraz preliminarz na 2019 r. przedstawił skarbnik ZG kol. Krzysztof Adamczyk. Członkowie zostali zapoznani z propozycją i wzorem nowej legitymacji członkowskiej oraz z obowiązkami wynikającymi z przepisów RODO. Przyjęto informację dot. projektu regulaminu odznaczeń i nadawanych medali. Dyskusja obejmowała tematykę V Zjazdu SKMP ONZ w 2019 r. Prezes w imieniu prezydium podziękował organizatorom Zjazdów żołnierzy UNIFIL i UNEF II wręczając okolicznościowe ryngrafy kol. Krzysztofowi Chleboszowi, Ryszardowi Kellerowi z Bydgoszczy oraz Ryszardowi Gardemu i Leszczyńskiemu z Warszawy.
 
 

Powrót