Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2018 ROK

2018.10.23

Wizyta u Szefa IWsp SZ RP

W dniu 23  października 2018 roku Wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ
- Prezes Koła Nr 1 w Bydgoszczy płk w st. spocz. Ryszard Keller
udekorował Szefa IWsp SZ gen. dyw. Dariusz Łukowskiego Medalem Za
Zasługi dla SKMP ONZ nadanym Decyzją Prezydium ZG SKMP ONZ.

Jednocześnie kol. Keller skierował pod adresem Pana Generała słowa podziękowania
za 10 letnie wsparcie działań Stowarzyszenia oraz wyraził nadzieję,
że dalsza współpraca oraz wsparcie dla członków Stowarzyszenia będą
kontynuowane.
W spotkaniu ponadto wzięli udział płk Tomasz Rożniakowski Szef
Oddziału Komunikacji Społecznej IWsp SZ oraz Wiceprezes Koła Nr 1 SKMP
ONZ mjr rez. Krzysztof Chlebosz.
 

Powrót