Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2018 ROK

2018.08.21

Zaproszenie naszych kolegów na defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego

Informujemy Koleżanki i Kolegów, że Prezes naszego Koła otrzymał zaproszenie od Prezydenta RP na uroczystą defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej zamieszczamy relację z tej uroczystości:
 

15 sierpnia 2018 roku, w Wielkiej Defiladzie Niepodległości z okazji Święta Wojska Polskiego, na zaproszenie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, udział wzięli Ryszard Keller – wiceprezes  i Andrzej Jędrzejewski – sekretarz generalny SKMP ONZ.

Po raz pierwszy Stowarzyszenie otrzymało trzy imienne zaproszenia na tak doniosłą uroczystość. Po zakończeniu defilady pododdziałów WP i rekonstrukcyjnych oraz wcześniejszym pokazie sił powietrznych, udaliśmy się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Panem Prezydentem i zaproszonymi Gośćmi. Udział w Garden Party wzięło ok. 300 osób, w tym przedstawiciele Kombatantów, Dowództw RSZ, parlamentarzystów i Korpusu Dyplomatycznego.

Prezydent w obecności swej Małżonki, wygłosił krótkie przemówienie z okazji Święta WP, skierowane do zaproszonych Gości. Odbyliśmy kurtuazyjne rozmowy z: Kawalerami Orderu Vitrutii Military,  przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego, Dowódcami Dowództw RSZ, Rektorami Uczelni Wojskowych i wieloma oficerami i parlamentarzystami. Mieliśmy również przyjemność porozmawiać z Panem Prezydentem nt. działalności Stowarzyszenia oraz naszych oczekiwaniach dot. zgłaszanych wcześniej,  w formie pisemnej, propozycji zmian do Ustawy o Weteranach.

Pan Prezydent z wielkim szacunkiem do naszego Stowarzyszenia podkreślił, iż nie wiedząc o wielu problemach weteranów, podejmie stosowne decyzje. Poinformował również, iż 14 bm podpisał projekt poprawek do Ustawy o Weteranach (załącznik dla potwierdzenia naszej rozmowy z Prezydentem). Bardzo miła, serdeczna rozmowa z Panem Prezydentem i uwiecznienie tego faktu wspólnym zdjęciem, zakończyła nasz udział, przedstawicieli SKMP ONZ, w uroczystościach.  Odnieśliśmy wrażenie, iż Prezydent doskonale jest zorientowany o działalności Stowarzyszenia i z aprobatą będzie popierał nasze wnioski i spostrzeżenia dot. Ustawy o Weteranach.

Andrzej Jędrzejewski

Ryszard Keller           

Załącznik: Projekt Prezydenta RP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powrót