Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2018 ROK

2018.06.05

Dzień Weterana Misji poza Granicami Kraju

W dniu 25 maja 2017 roku, tradycyjnie z okazji Święta Weterana spotkaliśmy sie przy tablicy pamiątkowej żołnierzy misjii pokojowych przy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. 
Na wstepie kolega Prezes Keller wygłosił okolicznościowe przemówienie a następnie kol. Knasiak odczytał przesłanie sekretarza Generalnego ONZ.

Delegacja członków naszego Stowarzyszenia złozyła wiązankę kwiatów przed tablica pamiątkową upamiętniającą żołnierzy misji pokojowych ONZ. 
Tradycyjna minutą ciszy uczczono pamięć poległych kolegów na misjach poza granicami kraju.
 
Ponadto, niejako przy okazji,  wręczono legitymację i certyfikaty dwóm nowym członkom naszego koła.

Uroczystość zakończyło tradycyjne spotkanie koleżeńskie przy grillu.

Powrót