Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2018 ROK

2018.03.23

40 rocznica UNIFIL

Informujemy, że przystąpiliśmy do ostatniej fazy przygotowń do obchodów 40-tej rocznicy UNIFILu w Bydgoszczy
Został niespełna misiąc do obchodów  40 rocznicy UNIFIL-u.
Mamy już opracowane niektóre materiały i dokumenty.
 Informujemy Koleżanki i Kolegów, że zgodnie z harmonogramem działań przygotowawczych przystępujemy do opracowania szczegółów zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników.
Wobec powyższego lista uczestników Święta z okazji 40 rocznicy UNIFIL zostaje z dniem dzisiejszym zamknięta.

Powrót