Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ROK 2012

2012.05.19

Obchody pierwszej rocznicy Centrum i Szkolenia Sił Zbrojnych

Dnia 18 maja 2012 za zaproszeneie Dyrektora Centrum i Szkolenia Sił Zbrojnych  im.gen.broni Władysława Sikorskiego -  delegacja Koła nr 1 SKMPONZ z Bydgoszczy, uczestniczyła w obchodach  pierwszej rocznicy Centrum.

Powrót