Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2018 ROK

2018.02.24

Spotkanie weteranów misji UNEF

Otrzymaliśmy informację o planowanym spotkaniu weteranów misji UNEF w Egipcie.

Poniżej zamieszczamy pismo organizatora.

Szanowni Prezesi,
zgodnie  z informacją podaną w Okólniku Nr 1 ZG SKMP ONZ z dnia 11 stycznia
2018 r. punkt 2, w dniach 5-6 października 2018 r. w Warszawie jest planowane
koleżeńskie spotkanie uczestników misji ONZ w Egipcie (UNEF). Jak
do  tej pory, z wyjątkiem Koła Nr 19 w Szczecinie, nikt z pozostałych Kół
SKMP ONZ nie przysłał na wskazany w Okólniku adres mailowy listy chętnych do
udziału w tym spotkaniu.
Ze względów logistycznych, uprzejmie proszę o przysłanie na mój adres
mailowy do dnia 24.03.2018 r. wykazy osób chętnych do udziału w tym
spotkaniu. Przypominam, udział w spotkaniu mogą wziąć członkowie Naszego
Stowarzyszenia, uczestnicy misji w Egipcie.
 
Z wyrazami szacunku,
Prezes Koła Nr 7 SKMP ONZ  Warszawa Praga
Ryszard Gardy
 
Członkowie koła nr 1 SKMP ONZ chętni do udziału w tym spotkaniu proszeni są o zgłaszanie się do kolegi Prezesa na adres e-mailowy : r.keller@op.pl  lub  telefonicznie 605 625 899.
 
 
 
 
 

Powrót