Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2018 ROK

2018.02.02

Tymczasowy plana obchodów 40-lecia UNIFILu w Bydgoszczy

SCENARIUSZ  /wstępny/

 rocznicowych obchodów 40-lecia powołania przez Radę

Bezpieczeństwa ONZ Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ

w Republice Libanu, UNIFIL  organizowanych w dniach

20-22.04.2018 r. w Bydgoszczy

 UZGODNIENIA :  Stosownie do potrzeb z władzami wojskowymi

                            Stosownie do potrzeb z władzami samorządowymi

 
                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Powrót