Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2018 ROK

2018.01.10

Zyczenia od Prezesa Austriackiego Stowarzyszenia Weteranów

Informujemy Koleżanki i Kolegów, że na ręce prezesa otrzymaliśmy życzenia noworoczne od zaprzyjaźnionego z nami Austriackiego Stowarzyszenia Weteranów, których mieliśmy okazję odwiedzić w Melk, podczas naszej wycieczki do Wiednia.
Poniżej treść Zyczeń przesłanych w języku angielskim i poniżej ich tłumaczenie.
Dear Mr. Keller!
 
We recall your visit to Austria and your stay with us in Melk. Unfortunately i was not able to meet you. I had, however the opportunity as  President of AAP to meet Polish peacekeepers on several other occasions. As Force Commander of UNDOF from 1979 to 1981 I had a very efficient Polish Engineering Unit under my command. Your visit to Austria was a sign of  friendship between the Polish and Austrian Peacekeepers and a starting point to renew our contacts.
 
On behalf of the Austrian Peacekeepers I wish you and all Polish Peacekeepers a happy New Year.
 
With my best wishes
Günther Greindl, President AAP

Drogi Panie Keller,

 wspominamy Pańską wizytę w Austrii i pobyt z nami w Melk. Niestety nie mogłem się spotkać z Panem jako prezes AAP miałem sposobność spotkać polskich "rozjemców" (peace) na różnych innych uroczystościach. Jako Komandor Sił Zbrojnych UNDOF w latach 1979 do 1981 miałem pod swoim dowództwem bardzo sprawną polską jednostkę inżynieryjną. Pańska wizyta w Austrii była oznaką przyjaźni pomiędzy polskimi i austriackimi "rozjemcami" oraz punktem początkowym odnowienia naszych kontaktów.

W imieniu austriackich "rozjemców" życzę Panu i wszystkim polskim "rozjemcom" Szczęśliwego Nowego Roku.

Z życzeniami

Günther Greindl, Prezes AAP

Powrót